8. TÜRKİYE TEFSİR AKADEMİSYENLERİ BULUŞMASI VE KUR’ÂN’IN ANLASILMASINA KATKISI AÇISINDAN KUR’ÂN ÖNCESİ MEKKE TOPLUMU SEMPOZYUMU

İsmail Çalışkan
3.611 1.670

Öz


TOPLANTI TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ:

İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalları VIII. Koordinasyon Toplantısı,1-3 Temmuz 2011 arasında İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi’ninevsahipliği ile İstanbul’da yapıldı. Yaklaşık 140 akademisyenin katıldığıtoplantının adı bu sene 8. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması şeklindedeğiştirilmişti. Toplantının sempozyum konusu ise, Kur’ân’ınAnlasılmasına Katkısı Açısından Bütün Yönleri İle Kur’ân Öncesi Mekke Toplumu idi.


Tam metin:

PDF
Dizinlenme Bilgileri

1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015) 

2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL  (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 

3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX  (Kabul Tarihi: 08/08/2015)

4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)

5. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)

6. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 06/09/2016)

7. EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX (KABUL TARIHI: 29/04/2016) 

8. SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS) (Kabul Tarihi: 04/05/2016) 

9. SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ (SOBİAD) (Kabul Tarihi: 07/05/2016)

10EBSCO KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI ALAN INDEKSI:  ATLA RELIGION DATABASE© (ATLA RDB©) ATLAn3834296 (Kabul Tarihi: 20/05/2016

11.  PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT (PKP) INDEX (Kabul Tarihi: 10/07/2016)

12. J-GATE E-JOURNAL GATEWAY (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

13. BROWZINE ACADEMIC JOURNAL COLLECTIONS (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

14. DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) (Kabul Tarihi: 08/08/2016)

15. DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (Kabul Tarihi: 02/09/2016)

16. MLA International Bibliography (EBSCO ve ProQuest kapsamında, Kabul Tarihi: 14/09/2016)

17. CEEOL: Central and Eastern European Online Library (06/10/2016 - -)