İSLÂM HUKUK TARİHİNDEKİ ÂKİLE BUGÜNÜN SİGORTASI MIDIR

Hadi Sağlam
972 1.043

Öz


İslâm hukuk tarihinde günümüz sigorta sistemiyle benzerlik gösteren “âkile müessesesinin” ne olduğu hep merak konusu olmuştur. Acaba bu müessese nasslar doğrultusunda kusursuz sorumluluğun organize edildiği bir sosyal müessese midir? Bu disiplin, bugünün müessesesi olan sigortanın alt yapısını mı oluşturmaktadır yoksa ilk dönemlerde bu kurumsal organizasyon âkile kavramı ile ifade edilirken günümüzde bu organizasyon sigorta” kavramıyla mı ifade edilmiştir? Bu makalemizde klasik dönem sigortası olarak bilinen âkile müessesesinin, İslâm hukuk tarihi açısından ele alınarak günümüz sigorta sistemiyle mukayese edilmektedir.


Tam metin:

PDF




DİZİNLENME BİLGİLERİ

1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015) 

2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL  (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 

3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX  (Kabul Tarihi: 08/08/2015)

4. SHERPA/RoMEO (Kabul: 21/08/2015)

5. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)

6. DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ) (Kabul Tarihi: 17/12/2015

7. İSAM İLAHİYAT MAKALELERİ VERİ TABANI (1996- -)

8. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)

9. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 25/03/2016)

10. DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) (Kabul Tarihi: 25/04/2016)

11. EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX (KABUL TARIHI: 29/04/2016) 

12. SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS) (Kabul Tarihi: 04/05/2016) 

13. SCHOLAR ARTICLE IMPACT FACTOR (SAIF) (Kabul Tarihi: 05/05/2016)

14. SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ (SOBİAD) (Kabul Tarihi: 07/05/2016)

15. EBSCO KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI ALAN INDEKSI:  ATLA RELIGION DATABASE© (ATLA RDB©) (Kabul Tarihi: 20/05/2016

16.  PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT (PKP) INDEX (Kabul Tarihi: 09/06/2016)

cumhuriyet ilahiyat dergisi - cumhuriyet theology journal  ISSN 2528-9861   e-ISSN 2528-987X

 58140      Sivas / Turkey

ilahiyat.dergi@cumhuriyet.edu.tr   Tel: 90 346 219 12 15  Fax: 90 346 219 12 18

CÜİFD Google Akademik


Creative Commons Lisansı

cumhuriyet ilahiyat dergisi - cumhuriyet theology journal  Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.