“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Duyurular

RESMİ HAKEMLİK YAZISI - AKADEMİK TEŞVİK HK

 
KIYMETLİ HAKEMLERİMİZİN DİKKATİNE

Ocak -Aralık 2016 döneminde dergimizi için HAKEMLİK görevi icra eden tüm öğretim üyelerimizin Fakülte adreslerine, RESMİ TEŞEKKÜR yazıları gönderilmiştir. Postada yaşanabilecek gecikmeler sebebi ile ayrıca ilgili resmi yazılar hakemlerimizin e-posta adreslerine PDF olarak da iletilecektir.

Bilindiği üzere Akademik Teşvik Yönetmeliği 31/12/2016 tarihinde değişmiş ve HAKEMLİK görevi açıkça yönetmelikte yer almıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231m3.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231m3.htm
 
Bilgilerinize arz olunur.
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörlüğü
 
 
Yayın tarihi: 2017-01-02 Daha fazla...
 

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi: Yeni Sayımız

 

2016 yılında Cumhuriyet İlahiyat Dergisi'ne yayımı değerlendirilmek üzere toplam 114 makale ulaşmıştır. Bunlardan Ön İnceleme ve İntihal Taraması aşamalarında geçen 67 makale, hakem değerlendirmesine sunulmuştur. Yayımı kabul edilen 19 makale 15 Haziran 2016 tarinde yayımlanmıştır. Aşağıda başlıkları ve yazarları belirtilen 9 makale ise 15 Aralık 2016 tarihli YENİ sayımızda yayımlanacaktır.

1- Bâtınî Ekolleri Anlamada Anahtar Bir Kavram: Ezılle / Gölgeler Nazariyesi - Ali Avcu

2- Eş‘arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisinin Osmanlı’daki İzdüşümleri - Mehmet Kalaycı 

3- Modern Dönem Nesih Tartışmaları ve İbn Kesir’in Neshe Yaklaşımı - Melek Altıntaş Yılmaz
4- Şeyh Halid Efendi’nin Divan’ında İnsan-I Kâmil Düşüncesi -Kadir Özköse

5- Kur’an’da Erzeli'l-Umûr ve Yaşlılık Üzerine Bir Değerlendirme - Sevgi Tütün 

6- Müddessir Sûresi 11-26. Âyetlerine Sosyal Psikoloji Teorileri Çerçevesinde Yeni Bir Bakış - Mevlüt Erten 

7- Ebû Hayyân’ın Kitâbü’l-İdrâk li-lisâni’l-Etrâk Adlı Eserinin Dilbilim Açısından İncelenmesi - Yusuf Doğan 

8- Bir Kaidenin Serencamı: "Hacet Umumi Olsun Hususi Olsun Zaruret Menzilesine Tenzil Olunur" - Temel Kacır 

9- Osmanlı Yemek Literatürüne Göre Derviş Mutfağı ve Mecmuâ-i Fevâid - Güldane GÜNDÜZÖZ 

* İşlemi devam eden 3 makale hakkında hakem raporları doğrultusunda bu hafta içinde karar verilecektir.

Katkılarından dolayı dergi editöryal ekibine, yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.
30/11/2016

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörlüğü
http://cumhuriyet.dergipark.gov.tr/cuid

 
Yayın tarihi: 2016-12-01 Daha fazla...
 
Toplam 2 ögeden 1 - 2 arası


Dizinlenme Bilgileri

1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015) 

2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL  (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 

3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX  (Kabul Tarihi: 08/08/2015)

4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)

5. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)

6. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 06/09/2016)

7. EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX (KABUL TARIHI: 29/04/2016) 

8. SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS) (Kabul Tarihi: 04/05/2016) 

9. SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ (SOBİAD) (Kabul Tarihi: 07/05/2016)

10EBSCO KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI ALAN INDEKSI:  ATLA RELIGION DATABASE© (ATLA RDB©) ATLAn3834296 (Kabul Tarihi: 20/05/2016

11.  PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT (PKP) INDEX (Kabul Tarihi: 10/07/2016)

12. J-GATE E-JOURNAL GATEWAY (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

13. BROWZINE ACADEMIC JOURNAL COLLECTIONS (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

14. DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) (Kabul Tarihi: 08/08/2016)

15. DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (Kabul Tarihi: 02/09/2016)

16. MLA International Bibliography (EBSCO ve ProQuest kapsamında, Kabul Tarihi: 14/09/2016)

17. CEEOL: Central and Eastern European Online Library (06/10/2016 - -)