ilahiyat.dergi@cumhuriyet.edu.tr

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

58.568 35.733

          “Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

          Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal

          ISSN: 2528– 9861     e-ISSN: 2528-987X    ATLA Religion Database® (ATLA RDB®) no. 3897088

cumhuriyet ilahiyat dergisi, yılda 2 sayı (15 Haziran ve 15 Aralık) olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan akademik bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az üç hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimizde İLAHİYAT (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ile birlikte 750 kelimelik özet/summary içermesi de talep edilir.

Yayımlanan her bir makale, Doçentlik başvurusunda ÜAK'ın belirttiği "Uluslararası" kategorisinde 1. maddenin  c fıkrası kapsamında 10 puan katkı sağlamaktadır. cumhuriyet ilahiyat dergisi  Uluslararası ATLA Religion Database indeks tarafından 20/05/2016 itibariyle taranmaya başlanmıştır. ATLA İndeks, EBSCO kapsamında yer alan uluslararası bir indekstir.

* Dergi isim değişikliği: 1996 yılında yayımlanmaya başlayan "Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi", 13/06/2016 tarihinden itibaren cumhuriyet ilahiyat dergisi  adıyla yayın hayatına devam edecektir. 

** Makale Başvuru Rehberi'ni buradan indirebilirsiniz.