Introduction

CIJE Editor
1.037 3

Abstract


CONTEXT

 

 

Okul öncesi Öğretmenlerinin Erken Müdahale ve Kaynaştırma Kavramları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Yaptıkları Öğretimsel Uyarlamaların İncelenmesi

An Analysis of Preschool Teachers’ Knowledge Level on Early Intervention and Inclusion and Their Educational Adaptation Practices for Children with Special Needs

Mümin TUFAN, Yakup YILDIRIM

1 – 13

 

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Profillerinin Değişimi: 2008–2012 Yılları Arasında Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Murat BURSAL, Serkan BULDUR

14 – 26

 

Üniversite Öğrencilerinin Hidroelektrik Enerji Santrallerine (HES) İlişkin Görüşleri İle Çevreye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Relationship between University Students’ Views about Hydroelectric Power Plants and Attitudes toward Environment

Gönül BODUR, Emine ŞENYUVA

27 – 38

 

Influence of the Physical Environment on Instruction Process and Behavior Management: Early Childhood Teachers’ Perceptions

Sınıfın Fiziksel Özelliklerinin Öğretim Süreci ve Davranış Yönetimi Üzerindeki Etkisi:

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Algıları

İkbal Tuba ŞAHIN SAK, Ramazan SAK, Nuran TUNCER

38 – 46

 

SBS’ye Hazırlanan Öğrencilerin Sınav ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından An Investigation into Exam and Maths Anxiety of Students Preparing for SBS İncelenmesi

             Aynur OKSAL, Burcu DURMAZ, Ayça AKIN

47 – 62

 

A Study on the Acquisition of English Causatives by Turkish Learners of English

Kağan BÜYÜKKARCI, Duygu İŞPINAR

63 – 71

 

Disiplinler Ararası Bağlamda Tuval Resimlerinin, Dijital Baskı Yöntemi Kullanılarak Giyilebilir Sanatta Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma

Leyla KODAMAN, Safiye SARI

72 – 83 


Full Text:

INTRODUCTION


e-ISSN: 2147-1606