Disiplinler Ararası Bağlamda Tuval Resimlerinin, Dijital Baskı Yöntemi Kullanılarak Giyilebilir Sanatta Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma

Leyla KODAMAN, Safiye SARI
1.293 2

Abstract


Plastik sanatlar alanında, sanatın bütünleştirici bir bakışla ele alınması düşüncesi, günümüz sanat dünyasında sanatsal yorumlara alternatif bakışlar getirmiştir. Birden fazla sanatsal biçimi ya da teknik anlatımı bir arada kullanabilen ve plastik bir anlatım tekniği olarak da sıkça kullanılan dijital baskı sanatı, her yeni gelişen sanat biçiminde olduğu gibi giyilebilir sanat alanında da kullanılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı; iki farklı uygulamalı sanat alanını birleştirerek, düşünsel, deneyimsel ve yaratıcı bir süreç ile özgün tasarımlar oluşturmaktır. Tasarım sürecine yön veren ve alt yapısını oluşturan tuval üzerine yağlı boya resimlerin düzenlemelerinden yola çıkarak elde edilen özgün formlar, prototip giysi tasarımları üzerinde dijital baskı tekniği kullanılarak uygulanacaktır.

45x40, 45x50 ve 50x90 cm. boyutlarında tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle oluşturulan üç adet resimden yola çıkarak oluşturulan giysi formları,  bilgisayar ortamında sanatçı duyarlığıyla yeniden tasarlanarak, dijital baskı tekniğiyle kumaş üzerine aktarılacaktır. Drape tekniği ile elde edilen 1/1 ölçülerindeki giysi kalıpları, dijital baskısı yapılmış kumaşlar üzerine uygulanarak, bitmiş giysi formları elde edilecektir.

Anahtar Sözcükler: Özgün Baskı Resim, Tekstil ve Moda Tasarımı, Giyilebilir Sanat, Tuval Resmi, Giysi Tasarımı, Dijital Baskı.


Keywords


Printmaking, Textiles andFashion Design, WearableArt, Oil on Canvas, Costume Design, Digital Printing.

Full Text:

FULL TEXT

References


AKALAN, Güler, (2000). Gravür. Kale Yayınları

AKÇADOĞAN, Irmak İ. (2006). Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam. İstanbul: Epsilon Yayıncılık

ASLAN, Cafer,(2007) “Çizginin Sanatsal Tekstildeki Yeri”, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, (Sanatta Yeterlik Tezi), İstanbul

ATALAYER, Faruk,(1994). Temel Sanat Öğeleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fak. Yayınları, No:5

BOWLES, Melanie, İSAAC, Ceri, (2009). Dijital Tekstil Tasarımı. İstanbul: Güncel Yayınları ERGÜR, Atilla,(2000). “Moda –Tasarım”. Moda Tasarım Hizmetiçi Eğitim Kursu Ders Notları, Ankara: M.E. B Yayınları

HAYDAROĞLU, Mine, (2008).Sanat Dünyamız. Sayı:107

ÖNLÜ, Nesrin,(2004). “Tasarımda Yaratıcılık ve İşlevsellik, Tekstil Tasarımındaki Konumu”,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1)

SAĞLAMTİMUR, Zuhal Özel,(2010). “Dijital Sanat”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 213-238

SVENDSEN, Lars,(2008). “Moda ve Sanat”, Sanat Dünyamız Dergisi. 107, 97-98

UÇAR, Tevfik Fikret,(2004), Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İstanbul: İnkılâp Yayınları http://tr.artlimits.com/pages/fine-art-print-making(17-04-2012,e.s.15.35) http://www.julieartisans.com/whatis.html-“What is Art to Wear? Julie Artisans' Gallery”,2010,( 05.04.2012, e.s. 19.20)

(http://www.forumgerçek.com/showthread.php?t=44512) (17-04-2012,e.s.16.30)
e-ISSN: 2147-1606