Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Tüketici Temelli Marka Değerinin Ağızdan Ağza Pazarlamaya Etkisi Öz   PDF
Halil İbrahim Yazgan, Kahraman Çatı, Önder Kethüda
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) TURİST REHBERLERİNİN MESLEKLERİNE YÖNELİK POZİTİF VE NEGATİF YÖNLÜ ALGILARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Öz   PDF
F. Özlem Güzel, Özlem Köroğlu
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) Türk Döviz Piyasasında Mikro Yapı Analizi Öz   PDF
Atiye Beyhan Akay, Şükrü Erdem
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Türk Kamu Politikası Modelinin Doğuşu ve Gelişmesi Öz   PDF
Tolga Kabaş
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) TÜRKİYE İÇİN FİNANSAL SIKINTI ENDEKSİNİN ÖLÇÜMÜ VE FİNANSAL SIKINTI ENDEKSİNİN REEL EKONOMİK FAALİYETLER İLE İLİŞKİSİ Öz   PDF
Emine Kaya, Abdulsemet Kılınç
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) TÜRKİYE'DE DEVLETÇİ VE LİBERAL POLİTİKALARIN TARİHSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Tolga Kabaş
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) TÜRKİYE'DE KENTSEL YOKSULLUĞUN KIRSAL NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE Öz   PDF
Nazım Kartal, Yılmaz Demirhan
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN BELİRLEYİCİLERİ Öz   PDF
Yılmaz Bayar, Cüneyt Kılıç, Feyza Arıca
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi Öz   PDF
Hakan Türkay
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Öz   PDF
Salih Barışık, Tarık Ege, Türker Şimşek
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Türkiye’de E-Devlet Pratiğinin Atipik Bir Örneği: Tek Adımda Hizmet Birimleri Öz   PDF
Abdullah Yılmaz, Yavuz Bozkurt
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN HAK ARAMA KURUMLARI YOLUYLA DENETİMİ Öz   PDF
Şükrü Mert Karcı, Bilgi Küçükcan
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizması: Yapısal VAR Analizi Öz   PDF
Yusuf Ekrem Akbaş, Fatma Zeren, Halil Özekicioğlu
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Türkiye’de Petrol Ürünleri Fiyatlarında Verginin Payı ve Diğer Ülkeler ile Karşılaştırılması Öz   PDF
Sezer Alcan
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) TÜRKİYE’DE SOSYAL SERMAYE BİLEŞENLERİNDEN GÜVEN HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Seyfettin Aslan
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) TÜRKİYE’DE TİCARİ DIŞA AÇIKLIĞIN CARİ AÇIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Öz   PDF
Mehmet Mercan
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI AÇISINDAN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Berna Ulutaş
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) TÜRKİYE’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI, AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ DÜZENLEMELER VE ULUSLARARASI-ULUSAL ÖNERİLER Öz   PDF
Gelengül Koçaslan
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) TÜRKİYE’NİN GSYİH TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞLARI MODEL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Hasan Söyler, Oktay Kızılkaya
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) UKRAYNA KRİZİ EKSENİNDE TÜRKİYE VE AB ENERJİ GÜVENLİĞİ Öz   PDF
Mustafa Özalp
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) ÜLKE İMAJI TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILAMALARINI NASIL ETKİLER? Öz   PDF
Ahmet Bayraktar, Ramazan Kurtoğlu
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) ULUSAL ENTELEKTÜEL SERMAYE ENDEKSİNE YENİ BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Altuğ Kazar, Görkemli Kazar
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Ulusal Kültürün Motivasyona Etkileri: Kamu ve Özel Sektör Çalışmalarına Yönelik Bir Alan Araştırması Öz   PDF
Mehmet Sadık Öncül, Ferda Alper Ay
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) ULUSLARARASI GÜÇ DENGESİ VE İKİ KUTUPLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Aydın Aydın, Emir Bakıncak
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) ULUSLARARASI TURİZM TALEBİNİN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ: ANTALYA İÇİN PANEL ARDL YAKLAŞIMI Öz   PDF
Sabriye Güven, Mehmet Mert
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin Eğitim Süreleri Açısından İncelenmesi ve Bir Uygulama Öz   PDF
Emin Serin, Semih Soran, Ali Osman Kılıç
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) ÜNİVERSİTELERİN YEREL GELİR VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Mücahit Çayın, Sevda Yapraklı
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) VAIC (VALUE ADDED INTELLECTUAL CAPITAL) YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLEN ENTELEKTÜEL SERMAYENİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Tuba GÜLCEMAL, Levent ÇITAK
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) VERGİ DAİRESİ PERSONELİ AÇISINDAN VERGİ AFLARININ ETKİNLİĞİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Mehmet Demir, Bünyamin Demirgil, Ülkü Mazman İtik, Yasin Deniz
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Vergilemede Mükellef Hakları ve Vergi İnceleme Elemanlarının Mali Sorumlulukları Öz   PDF
Coşkun Karaca, Bünyamin Demirgil
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) VERİ MADENCİLİĞİNDE KÜMELEME ANALİZİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMASI Öz   PDF
Hüdaverdi Bircan, Selim Çam
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) VIX ENDEKSİ MENKUL KIYMET PİYASALARININ BİR NEDENİ MİDİR? BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ Öz   PDF
Abdulkadir Kaya, Ali Çoşkun
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) YAŞLI BAKIMI İŞİNİN PSİKO-SOSYAL RİSKİ: KURUMSAL YAŞLI BAKIMINDA ÇALIŞANLARIN STRES NEDENLERİNİN, TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Emine Özmete
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) YENİ MAMUL GELİŞTİRME KARARLARINDA MAMUL YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK İŞLETME UYGULAMASI Öz
İBRAHİM AKSU, İbrahim APAK
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) YENİLİĞİN FİNANSMANI: GİRİŞİM SERMAYESİ Öz   PDF
Deniz Aytaç
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) YETİŞTİRME YURDUNDAN AYRILANLARIN SOSYALLEŞME VE TOPLUMLA BÜTÜNLEŞME DURUMLARI (SİVAS ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Meral Öztürk, Vehbi Ünal
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) YÖNETİCİLERİN KURUMSAL YÖNETİME BAKIŞ AÇISI: TURİZM İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Zeynep Mesci, Orhan Batman, Mehmet Akif Öncü
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI Öz   PDF
Köksal Büyük, Mahmut Sami İşlek, Muhammet Nurullah Çakmak, Muhammet Ali Tiltay
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) YÖNETİM BİLİMİNDE SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAMIN ÖNEMİ Öz   PDF
Umut Dağıstan
 
Toplam 139 ögeden 101 - 139 arası << < 1 2 3 


İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------