Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) İŞ TATMİNİ VE YAŞAM TATMİNİ İLİŞKİSİNDE İŞ ARKADAŞLIĞININ ARACILIK ROLÜ Öz   PDF
Kubilay Özyer, Ersin Irk, Serhat Anaç
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) İŞLETME YÖNETİMİNİN ALDIĞI KARARLARDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİ VE ÖNEMİ: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Yaşar Öz, Hasan Yavuz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) İşletmelerde Sermaye Yapısı ile Kârlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: 1992-2011 Yılları Arası Finansal Krizler Odaklı BIST’te Bir Uygulama Öz   PDF
Muhammed Mustafa Kısakürek, Yüksel Aydın
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Kadının Yaşam Memnuniyetini Belirleyen Faktörler: Adıyaman, Isparta, Kocaeli Örneği Öz   PDF
Aziz Kutlar, Tuba Turgut Işık, Pınar Torun
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Kapsamlı Kar (Zarar): Raporlama Yöntemi Tercihleri ve Finansal Performansın Raporlanmasına Etkisi Öz   PDF
Hikmet Ulusan
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Kent Yönetimi Bağlamında Kent Konseyinin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Abdullah Çelik
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER: KAZANIM MI KAYIP MI? Öz   PDF
Berrin Selçuk, İlke Bezen Aydoğdu
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Kırsal Göçün Ekonometrik Analizi:Yeşilyurt İlçesi Örneği Öz   PDF
Elif Özlem Aşkın, Rüştü Yayar, Zafer Oktay
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçiş İçin Bir Fırsat Olabilir Mi? Öz   PDF
Cemil Eraslan, Yüksel Bayraktar
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) KURUMSAL BAĞLILIK: YENİ KURULAN BİR ÜNİVERSİTEDE KURUMSAL BAĞLILIK SEVİYESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Selami Özcan, Hacer Akdoğan
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Selahattin Koç, Asım Çelik
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) LİDERLİK STİLLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
İlhami Yücel, İsmail Akgül
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Maddi Olmayan Duran Varlıkların Ölçümü ve Finansal Tablolarda Sunumu Öz   PDF
Ali Deran, İncilay Savaş
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİYLE MÜŞTERİ KAYBI ANALİZİ Öz   PDF
Oğuz Kaynar, Murat Fatih TUNA, Yasin GÖRMEZ, Mehmet Ali DEVECİ
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) MALİ AÇIK - CARİ İŞLEMLER DENGESİ ETKİLEŞİMİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İÇİN NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Öz   PDF
Murat Belke, Süleyman Bolat, Süreyya Kovacı
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) MALİ YÖNLERİYLE VOYNUK TEŞKİLATI ve VOYNUK TIMARLARI Öz   PDF
Ahmet Uzun
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Marka Değerleme Öz   PDF
Şebnem Özdemir, Mehmet Sadık Öncül
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) MARKOV ANALİZİ İLE İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI Öz   PDF
Erkan Köse, Tolga Genç, Mehmet Kabak
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Mevduat Sigorta Sistemi ve Bankacılık Sektöründe Rekabet Üzerine Etkileri Öz   PDF
Mehmet İslamoğlu, Devran Şanlı
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) MEVDUAT VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS ANALİZİ Öz   PDF
Cengiz Toraman, H. Ali Ata, Mehmet Fatih Buğan
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Milliyetçilik Kuramları Öz   PDF
Abdulvahap Akıncı
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE DEĞİŞİM İHTİYACI: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Öz   PDF
Sedat Polat, Levent Yahya Eser
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği Öz   PDF
Ramazan Yanık
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEĞİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ: VAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Mehmet Demir, Hatice Çiçekay, Öznur Arslan, Ebuzer Arslan
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) MÜŞTERİ ODAKLILIK, MARKA GÜVENİLİRLİĞİ VE YEREL PERAKENDE SADAKATİ İLİŞKİSİ Öz   PDF
Yunus Bahadır Güler
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ KURUMSAL BAĞLILIĞI ETKİLER Mİ? Öz   PDF
Necmettin Cihangiroğlu, Abdulkadir Teke, Yasin Uzuntarla, Uğur Uğrak
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) Nominal İlişki Ölçüleriyle Konut Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Bolu İli Örneği Öz   PDF
Yalçın Karagöz, Abdülhamit Eş, Selahattin Yavuz
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN LOGİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Hüdaverdi Bircan, Şebnem Zorlutuna
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) ÖĞRENME EĞİLİMİ-İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İNOVASYON STRATEJİSİ VE FORMEL YAPININ ROLÜ Öz   PDF
Özlem Yaşar Uğurlu, Mehmet Tekinkuş, Sibel Ayas
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Öz   PDF
Refik Balay, Ahmet Kaya, Ali Cülha
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) OSMANLI DEVLETİ 1845 TEMETTUAT DEFTERLERİ KAYITLARINDA İBRALA KARYESİ Öz   PDF
Sezgin Zabun
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) Osmanlı’dan Cumhuriyete Sivas Vilâyeti’nde Dokuma Sektörü ve Gelişimi Öz   PDF
Deniz Akpınar, Nurettin Birol
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Overconfidence in Fınance wıth Different Domains: An Interdisciplinary Experimental Approach Öz   PDF (English)
Serkan Şahin, Özlem Yılmaz
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) PARALEL GÖREV ATAMALI MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ İÇİN YENİ BİR MATEMATİKSEL MODEL ÖNERİSİ Öz   PDF
Hakan ALTUNAY, Hüseyin Cenk ÖZMUTLU, Seda ÖZMUTLU
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) PETROL FİYATLARI ve DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ Öz   PDF
Uğur Adıgüzel, Selim Kayhan, Tayfur Bayat
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) REFAH DEVLETİ VE GELİR DAĞILIMI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Öz   PDF
hale balseven
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) RELATIONSHIPS BETWEEN KNOWLEDGE SHARING AND REWARD SYSTEMS IN ORGANIZATIONS: THE CASE OF ERENCO Öz   PDF (English)
Yalçın Karagöz, Süleyman Ağraş, Muammer Mesci
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIK TURİZMİ FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ Öz   PDF
Neşe Acar, Ayşegül Turan
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET TEŞVİKLERİNİN TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Ercüment Okutmuş, Süleyman Uyar, Muharrem Gövce
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Satışçıların Teknoloji Kabulü ve Kişisel Yenilikçiliğin Teknoloji Kabulüne Etkisi Öz   PDF
Serap Çabuk, Ceyda Tanrıkulu, Levent Gelibolu
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri Öz   PDF
Adem Doğan, Ahmet Uzun
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Selahattin Yavuz, Muhammet Deveci, Turgut Karabulut, Elif Şentürk
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) SİVAS İLİ İŞLETMELERİNİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞIRMA Öz   PDF
Ali Rıza İnce, Mehmet Arıkök, Yusuf Taş
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) SİVAS İLİ TEMEL SEKTÖRLERİNİN GİRDİ ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ Öz   PDF
Ahmet Sel, Ziya Gökalp Göktolga
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Son Yıllarda Maliyet Dağıtımında Kullanılan Yöntemler ve Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Olay Çalışması Öz   PDF
Hamide Özyürek, yusuf Dinç
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Tanzimat Dönemi Cizye Defterlerine Göre Sivas Şehrinde Ermeni Nüfusun Mesleki Yapılanması Öz   PDF
Hanife Şen, Galip Eken
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Tarihsel Süreç Boyunca Değişen Petrol Fiyatları; Kaya Gazı Etkisi ve Bazı Öngörüler Öz   PDF
Nazan Yalçın Erik, Şerife Merve Koşaroğlu
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Teşvik Paketlerinin İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçim Kararlarında Etkisinin Belirlenmesi: Düzce İli İmalat Sanayii İşletmelerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Mehmet Selami Yıldız, Özkan Şahin
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) TR72 BÖLGESİ DIŞ TİCARETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Adem Doğan
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN POLITICAL FINANCING IN TURKEY Öz   PDF (English)
Mehmet Karakaş
 
Toplam 139 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 > >> 


İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------