Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) 19.YY OSMANLI VE JAPON İKTİSAT DÜŞÜNCESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
TOLGA KABAŞ
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) 2008 Küresel Kriz Döneminde Türkiye ile Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Krizin Yayılma Etkisinin Kredi Temerrüt Swap Oranlarının Değişimi Yoluyla İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Kadir Tuna, Selma Öner, Hakan Öner
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) 2008-2014 YILLARI ARASINDA BİST’ DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ Öz   PDF
Şule Yiğiter, Salim Sercan Sarı
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Öz   PDF
Ayşe Gül Köksal
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) 6545 SAYILI KANUN ÖNCESİ VE SONRASI ÖZELİNDE CUMHURİYET TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE VERGİ YARGISI Öz   PDF
Selçuk Buyrukoğlu
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) A Glance at Terrorist Organizations from the Perspective of Organizational Theories Öz   PDF
Sefer Yılmaz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi Öz   PDF
Kıvanç Halil Arıç, Hatice Erkekoğlu
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) AKADEMİSYENLERİN DOKTORA VE DOÇENTLİK SÜRECİNDE YAŞADIKLARI ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ufuk Orhan, Volkan UduL
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) ALGILAMA HARİTALARININ OLUŞTURULMASINDA FARKLI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ Öz   PDF
Canan Eryiğit
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Algılanan Örgütsel Etik İklim ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Öz   PDF
Selen Doğan, Selçuk Kılıç
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Altın Fiyatlarını Etkileyen Talep Yönlü Faktörlerin Tespiti: 1988-2013 Dönemi Öz   PDF
Bekir Elmas, Müslüm Polat
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN TASARRUF ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ: SİVAS’TA BİR EKMEK FIRINI İÇİN UYGULAMA Öz   PDF
Alptekin Ulutaş, Ali Oğuz Bayrakçıl, Mustafa Bilgehan Kutlu
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) ATATÜRK DÖNEMİNDE İZLENEN BÖLGESELGÜVENLİK POLİTİKASI Öz   PDF
Harun Semercioğlu
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) BELEDİYELERDE VERGİLENDİRME YETKİSİ Öz   PDF
İrfan Türkoğlu
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Bilgi Teknolojilerinin İşletme Performansına Etkileri: Konya Otelleri Örneği Öz   PDF
Rukiye Saydam, Muammer Mesci, İzzet Kılınç
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) BİR KAMU YÖNETİMİ SORUNSALI OLARAK TERÖR KAYNAKLI KRİZLERİN YÖNETİMİ: TÜRKİYE-ABD KARŞILAŞTIRMASI Öz   PDF
Abdullah Yılmaz, Burcu Akdeniz
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Bireysel Kazançların Belirlenmesinde Sosyal Sermayenin Rolü (Yalova Örneği) Öz   PDF
Şadan Çalışkan, Ferhat Pehlivanoğlu, Oytun Meçik
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) BİST 100 VE KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Öz   PDF
Özkan Şahin, Mehmet Akif Öncü, Şakir Sakarya
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi Hisse Senedi Fiyatları ile Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Abdulkadir Kaya, Ömer Binici
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN OTOMOTİV İMALAT SEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ ELECTRE VE AHP YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ Öz   PDF
Engin Karakış, Ziya Gökalp Göktolga
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Tüketicilerin Yüksek-Düşük Fiyat Algılarının Analizi Öz   PDF
Cemalettin Demireli, Safiyye Akay
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ YETKİNLİKLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Nermin Kişi
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Öz   PDF
Mehmet Mete, Mehmet Karahan
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ARAŞTIRMA Öz   PDF
Hasan Tağraf, Ahmet Murat Özkan, İdris Şahin
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) ÇATIŞMAYI YÖNETME STİLLERİ İLE MÜZAKERE BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Ahmet Kaya, Salih Yılmaz
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) ÇEVRESEL MUHASEBE VE SİVAS İLİNDEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÇEVRESEL MUHASEBEYE YÖNELİK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ Öz   PDF
Yüksel Aydın, Esra Gözütok
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) CO2 EMISSIONS, ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN THE USA AND THE UNITED KINGDOM: ARDL APPROACH Öz   PDF (English)
Hakan Çetintaş, Murat Sarıkaya
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) DEĞİŞİMİN KURAMLAŞTIRILMASI: YENİ BİR KURUMSAL MANTIĞIN KAVRAMLAŞTIRILMASINDA SÖYLEMİN ROLÜ Öz   PDF
Şükran Gölbaşı
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) DELFİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK BİR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDEKİ BÖLÜMLERİN AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF
Oğuz Torağay, Murat Arıkan
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Derviş Boztosun, Semra Aksoylu, Fatih Altınışık, Emre Hayri Baraz, Barış Aksoy
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN YAPI GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF’DE BİR UYGULAMA Öz   PDF
İbrahim Yemez
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) EKONOMİK BÜYÜMEDE KADIN İSTİHDAMININ ROLÜ? YAKINSAMA TEMELLİ KANITLAR Öz   PDF
Haktan Sevinç, Eda Bozkurt, Demet Eroğlu Sevinç
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Öz   PDF
Hacı Ahmet Karadaş, Merve Şerife Koşaroğlu, Esengül Salihoğlu
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) ERTELENMİŞ VERGİ ETKİLERİNİN İZLENMESİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DURAN VARLIĞIN EK TAAHHÜTTE BULUNULARAK İKTİSABI ÖRNEK UYGULAMASI Öz   PDF
Ergün Küçük
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) EURO BÖLGESİ'NDEN AYRILMA DURUMUNDA OLUŞACAK RİSKLER VE BÖLGENİN GELECEĞİ HAKKINDA ÇEŞİTLİ SENARYOLAR Öz   PDF
Ömer Şanlıoğlu
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) FİNANSAL ARAÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ, İHTİYARİ BEYAN VE SAĞLADIĞI VERGİ AVANTAJLARI Öz   PDF
Neslihan Coşkun Karadağ
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) FİNANSAL RAPORLAMADA ULUSLARARASI STANDARTLARA YÖNELİŞİN KÜLTÜR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Öz
İdiris VARICI, Fevzi Serkan ÖZDEMİR
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) FİNANSAL YATIRIMLARIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) VE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Şakir Dızman
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Nurcan Yücel, Yavuz Atlı
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Foucault ve Agamben’de Dispozitif Kavramı ve İktisat Öz   PDF
Ertuğrul Kızılkaya
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) FRANZ KAFKA’NIN ESERLERİNDE AŞIRI BÜROKRASİ VE OTORİTER YÖNETİCİ İMGESİ Öz   PDF
Uğur Keskin
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) GELİR DURUMUNUN RİSK ALGISINA ETKİ EDEN DİĞER SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Elif Ensari Alpay, Murat Yavuz, Mehmet Burak Kahyaoğlu
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) GELİR DÜZEYİNİN HAYAT KALİTESİ VE MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: SİVAS İLİNDE AMPRİK BİR UYGULAMA Öz   PDF
Yalçın Karagöz, Adem Doğan, Selma Koçyiğit
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Gelişmekte Olan Ekonomilerde Enflasyonun Belirleyenleri: Dinamik Panel Veri Analizi Öz   PDF
Burcu Özcan
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) GENETİK ALGORİTMALAR İLE ARIMA MODELLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Serkan Taştan
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin Bulanık Veri Zarflama Analizi ile Verimlilik Ölçümü Öz   PDF
Ziya Gökalp Göktolga, Ahmet Artut
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDEKİ EĞİLİMLER, EĞİLİMLERİN İTİCİ GÜÇLERİ ve KAMU YÖNETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Öz   PDF
Ayşegül Saylam, Doğan Nadi Leblebici
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Recep Çiçek, Mehmet Mürütsoy
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) INVESTIGATING BANKS’ PERFORMANCE FOR TURKEY: AN APPLICATION OF PROMETHEE METHOD Öz   PDF (English)
Semin Paksoy, Mehmet Fatih Traş
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) İŞ TATMİNİ VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYE ETKİSİ Öz   PDF
Türkmen Taşer Akbaş, Aysun Çetin
 
Toplam 139 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 > >> 


İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------