EURO BÖLGESİ'NDEN AYRILMA DURUMUNDA OLUŞACAK RİSKLER VE BÖLGENİN GELECEĞİ HAKKINDA ÇEŞİTLİ SENARYOLAR

Ömer Şanlıoğlu
749 119

Öz


 


Özet

Euroya geçilmiş olmasına rağmen ulus devletlerin maliye politikalarında yetkilerini devretmekten kaçınmaları ve Euro Bölgesi düzeyinde diğer karar alma mekanizmalarında yapılması gerekli olan reformların yeterince gerçekleştirilememesi gibi nedenlerden dolayı Avrupa Para Birliği (APB) dağılma riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışmada Euro Bölgesi'nin geleceğine yönelik çeşitli senaryolar tartışılmaktadır. Yaşanan tüm sorunlarına rağmen ayrılma veya Euro Bölgesi'nin tamamen dağılması gibi alternatifler üye ülkelerin kolayca benimseyecekleri senaryolar olmayacaktır. Ancak Euro Bölgesi'nde gerekli reformların yapılması da bir zorunluluk arz etmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Euro Bölgesi'nin tamamen dağılması veya kısmi ayrılmaların yerine üye ülkelerin farklı biçimlerde birbirlerine entegre oldukları bir bütünleşme modeline doğru evrilme ihtimali daha gerçekçi bir senaryo olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Euro Bölgesi'nin geleceği, Euro Bölgesi'nden ayrılma


 


Tam metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

Bofinger, Peter vd. (2015), Konsequenzen aus der Griechenland-Krise für einen stabileren Euroraum, Sachverständigenrat, Sondergutachten, Wiesbaden.

Deutsche Bundesbank (2016), Monatsbericht, Juli, s. 6*ve 7*.

Deutsche Bundesbank (2013), Monatsbericht, Januar, s. 6* ve 7*.

Deutsche Bundesbank (2012), Monatsbericht, November, s. 6* ve 7*.

Dullien, Sebastian; Schwarzer, Daniela (2010), "Die Zukunft der Eurozone nach der Griechenland-Hilfe und dem Euro-Schutzschirm”, Leviathan, 38, s. 509-532.

Europäische Zentralbank (EZB), https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/international/

globaleconomy/html/index.de.html (Erişim Tarihi: 03.08.2016).

European Central Bank (ECB) (2016), The international role of the euro, Interim report, June 2016.

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/

Balance_of_payment_statistics/de (Erişim Tarihi: 05.08.2016).

Evlimoğlu, Umut; Bozdağlıoğlu, Yasemin (2014), "Küresel Kriz Sonrası Uluslararası Para Birimi Olarak Euro ve Geleceği", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – Vol 23, s. 269-292.

Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg.) (2013), Zukunftsszenarien für die Eurozone 15 Perspektiven zur Eurokrise, Juni 2013, Berlin.

Felbermayr, Gabriel (2016), Brexit: Was jetzt? Wirtschaftsdienst, 2016/7, s. 450-451.

Grözinger, Gerd (2014), "Austritt einzelner Länder aus der Währungsunion: ein Szenario", Wirtschaftsdienst, 2014/4, s. 294-299.

Heise, Michael (2014), Europa nach der Krise - Währungsunion vollenden, Springer Verlag, Heidelberg-Berlin.

Hishow, Ognian N. (2014), Divergenz statt Konvergenz in der Wirtschafts- und Währungsunion? SWP-Studie, Berlin.

HWW (Hamburgisches WeltwirtschaftsInstitut) (2012), Vier Szenarien zur Zukunft, Mai, 2012.

Illing, Gerhard; Jauch, Sebastian; Zabel, Michael (2012), Die Diskussion um den Euro - Endogene Risiken und multiple Gleichgewichte, Leviathan, 40. Jg., 2/2012, s. 156-172.

Öniş, Ziya; Kutlay, Mustafa (2012), "Ekonomik Bütünleşme/Siyasal Parçalanmışlık Paradoksu: Avro Krizi ve Avrupa Birliğinin Geleceği", Uluslararası ilişkiler, Cilt 9, Sayı 33, Bahar 2012, s. 3-22.

Öztürk, Mustafa; Aras, Osman Nuri (2011), "Euro ve Kriz Sonrası dönemde Parasal İstikrar", Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 3, No 2, s. 143-155, ISSN: 1309-8020 (online).

Sachverständigenrat (2009); zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2009), Jahresgutachten: 2009/2010, ‘Die Zukunft nicht aufs Spiel setzen’, İnternet Adresi: http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/jahresgutachten-2009-2010.html Erişim Tarihi: 03.11.2009, 420s.

Schuster, Thomas (2016), Austritt und Ausschuss aus der Europäischen Währungsunion, Springer Gabler Verlag, Mannheim.

Schwarzer, Daniela (2009), “Zehn Jahre Governance der Eurozone: ökonomische Bilanz und institutionelle Dynamiken jenseits der Vertragsrevisionen”, Integration, 1/2009, ss. 17-32.

Schwarzer, Daniela (2010), "Governance-Dynamik in der Eurozone", Aus Politik und Zeitgeschichte, APuZ 18/2010, Mai 2010, ss. 16-21.

Schwarzer, Daniela; Wolff, Guntram B. (2013), Neuer Anlauf für die Eurozone, SWP-Aktuell, September 2013.

Sinn, Hans-Werner (2012), "Die Eropäische Fiskalunion Gedanken zur Entwicklung der Eurozone" Perspektiven der Wirtschaftspolitik, 2
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------