Marka Değerleme

Şebnem Özdemir, Mehmet Sadık Öncül
924 193

Öz


Genel olarak, marka değerleme çalışmalarına 1980’ler başlangıç teşkil etmektedir. Bu tarihlerde gerçekleşen birleşme ve satın almalar marka değerinin bir parasal değer olarak ele alınmasının yolunu açmıştır. O tarihlerden bu yana, marka değerleme çalışmaları sürekli gelişmekle beraber, marka değerleme yaklaşım ve metotları açısından halen tam bir fikir birliğine varılmış değildir.

 

Özellikle son 10 yıl içerisinde marka değerleme konusunda yürütülmüş ve yayınlanmış oldukça fazla sayıda çalışma bulunmakla birlikte bunlardan pek azı marka değerini farklı açılardan ele almış ve kavram hakkında genel bir yaklaşım ortaya koymuştur.

 

Bu çalışma, marka değerleme kavramını, marka değerleme yaklaşım ve metotlarını ve ISO 10668 Marka Değerleme Standardını derinlemesine incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma, bu bağlamda okuyucunun konuyu bir bütün olarak anlaması ve konuya hakim olmasını hedefleyen bir literatür taraması olarak nitelendirilebilir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


AAKER, David, (1991), Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, New York: The Free Press.

CATTY, James, (2011), “ISO 10668 and Brand Valuations: A Summary for Appraisers”, Business Valuation Update Monthly Newsletter, Vol. 17, No:4.

CRAVENS, Karen S., GUILDING, Chris, (1999), “Strategic Brand Valuation: A Cross-Functional Perspective”, Business Horizons, July-August 1999, 53-62.

FELDWICK, Paul, (1996), “Do We Really Need Brand Equity?”, The Journal of Brand Management, Vol.4, No.1.

FOSTER, Richard, (2012), “Creative Destruction Whips Through Corporate America), Innosight Executive Briefing Winter 2012.

HAIGH, David, (2000), “Brand Valuation: Measuring and Leveraging Your Brand”. A Report Prepared for The Institute of Canadian Advertising, Brand Finance plc.

Harris Interactive, (2013), “The Harris Pool 2013 RQ Summary Report”.

Interbrand, (2004), Brand Valuation. A Chapter from Brands and Branding, An Economist Book, New York: Interbrand.

KAYA, Yusuf, (2002), “Marka Değerleme Metotları ve Bu Metotların Kullanılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Çıkabilecek Sorunlar”. SPK Denetleme Dairesi Yeterlilik Etüdü, 2002.

KAYA, Yusuf, (2006), “Marka Değerleme İhtiyacı ve Marka Değerleme Yöntemleri”, Pazarlama Dünyası, Yıl 20, Sayı 2006-6, Kasım-Aralık 2006.

KELLER, Kevin Lane, (1993), “Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity”, Journal of Marketing, Vol. 57, January 1993, 1-22.

KNOWLES, Jonathan, HAIGH, David, (2004), “How to Define Your Brand and Determine Its Value”, Marketing Management Journal, May/June 2004, 22-28.

KNOWLES, Jonathan, (2008), “Varying Perspectives of Brand Equity”, Marketing Management Journal, Vol. 17, Issue 4, 2008, 20-26.

KOTLER, Philip, PFOERTSCH, Waldemar, (2011), B2B Marka Yönetimi, İstanbul: MediaCat Kitapları.

LAGARDEN, Martin, (2012), “Brand Valuation in Business Practice – Part1”, International Transfer Pricing Journal, July/August 2012, 247-256.

“Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ”, Sıra no:26, (2006),

PAPPU, Ravi, QUESTER, Pascale G. and COOKSEY, Ray W. (2005), “Consumer-based Brand Equity: Improving The Measurement – Empirical Evidence”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 14 Iss: 3, pp.143 - 154

RUST, Roland T., ZEITHAML, Valerie A., LEMON, Katherine N., (2004), “Customer-Centered Brand Management”, Harvard Business Review, September 2004.

SALINAS, Gabriela, (2009), “The International Brand Valuation Manual: A Complete Overview and Analysis of Brand Valuation Techniques, Methodologies and Applications”, John Wiley & Sons, Ltd, Publications.

SCHOLZ, Christopher, (2011), “ISO 10668 Brand Valuation – Requirements for Monetary Brand Valuation”, MASB Marketing Accountability Standards Board, 2011 Winter Board Meeting.

WASHBURN, Judith H., PLANK, Richard E., (2002), “Measuring Brand Equity: An Evaluation of A Consumer-Based Brand Equity Scale”, Journal of Marketing Theory and Practice, Winter 2002, 46-61.

TUĞAY, Osman, TOP, Tülay, (2014), “TMS 38’e Göre Marka Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 40, 221- 228.

Web Siteleri

http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-global-500-2016/, erişim: 18 Eylül,2016.

http://brandfinance.com/images/upload/global_500_2016_for_print.pdf, erişim: 07 Ekim, 2016.

http://www.millwardbrown.com/brandz/top-global-brands/2016, erişim: 18 Eylül,2016.

http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/financial-times_brandz-2016-global-top-100_supplement.pdf, erişim: 07 Ekim, 2016

http://www.harrisinteractive.com/, erişim: 18 Eylül,2016.

http://www.theharrispoll.com/reputation-quotient/, erişim: 07 Ekim, 2016.

http://www.absolutebrand.com/, erişim: 18 Eylül,2016.

http://www.ausinc.com/auscon.html, erişim: 18 Eylül,2016.

http://www.brandchannel.com/, erişim: 26 Mayıs, 2014.

http://brandient.com/, erişim: 21 Mayıs, 2014.

http://www.brandfinance.com/, erişim: 18 Eylül,2016.

http://www.brandmetrics.com/, erişim: 21 Mayıs, 2014.

http://www.consor.com/, erişim: 21 Mayıs, 2014.

http://www.futurebrand.com/, erişim: 18 Eylül,2016.

http://www.houlihan-hva.com/, erişim: 25 Mayıs, 2014.

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx , erişim: 17 Mayıs, 2014.

http://www.intangiblebusiness.com/ , erişim: 15 Mayıs, 2014.

http://www.interbrand.com/en/, erişim: 26 Mayıs, 2014.

http://www.iso.org/ , erişim: 17 Mayıs, 2014.

www.kapferer.com , erişim: 19 Mayıs, 2014.

https://www.millwardbrown.com/BrandZ/Top_100_Global_Brands/Methodology.aspx , erişim: 16 Mayıs, 2014.

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (Damodaran Online) , erişim: 26 Mayıs, 2014.

http://www.rankingthebrands.com/ , erişim: 21 Mayıs, 2014.

http://www.reputationinstitute.com/ , erişim: 26 Mayıs, 2014.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060317-10.htm , erişim: 21 Mayıs, 2014.

http://www.troutandpartners.com/ , erişim: 23 Mayıs, 2014.

https://www.linkedin.com/pulse/brand-equity-vs-value-david-aaker , erişim: 23 Eylül, 2016.