VERİ MADENCİLİĞİNDE KÜMELEME ANALİZİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMASI

Hüdaverdi Bircan, Selim Çam
870 279

Öz


Çalışmanın amacı, hastaların verilerinin bulunduğu çok boyutlu bir veri tabanının kümeleme analizi yöntemleriyle incelenmesidir. Veri madenciliği yöntemleri çok boyutlu ve büyük hacimlerdeki veri tabanlarında başarılı sonuçlar üretmektedir.

  Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne 2011 yılında başvurmuş olan hastaların 2006-2011 arasındaki kayıtlar, hasta başvuru davranışlarının belirlenmesi amacıyla incelenmiştir. Oluşturulan veri seti yasalar tarafında yetişkin sayılan 18 yaş ile emeklilik sınırı olan 65 yaş arasında bulunan hastalara indirgenmiştir. Böylelikle veri seti 78.239 hastanın hastane veri tabanından alınan verileri ile oluşturulmuştur.

  Kümeleme tekniklerinin veri tipine göre yeterlilikleri göz önüne alınarak çalışmada K-Means ve Yoğunluk Tabanlı Kümeleme tekniği uygulanmıştır. Sayısal verilerin yanı sıra hastaların demografik verileri de veri setine dahil edilerek, hastalar hakkında daha somut yargılara varılmak istenmiştir.

  Sonuç olarak uygulanan kümeleme analizi teknikerinden Yoğunluğa Dayalı olan kümeleme yöntemi klasik bir kümeleme yöntemi olan K-Means Kümeleme yöntemine göre daha uygun sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır.


Tam metin:

PDF