19.YY OSMANLI VE JAPON İKTİSAT DÜŞÜNCESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TOLGA KABAŞ
1.252 224

Öz


19. yüzyılda İngiltere merkezli Klasik iktisat düşüncesi serbest ticaret ilkesiyle ülkelerin hızlı bir şekilde sanayileşebileceğini ileri sürüyordu. Alman Tarihçi Okulu ise bu görüşlere karşı çıkıyordu. Bu yeni okul evrensel iktisat kanunlarının olamayacağını, iktisat düşüncesinin her ülkenin somut koşullarına göre değişebileceğini ileri sürüyordu. Alman Tarihçi Okuluna göre devlet ekonominin merkezinde yer almalı, iktisadi faaliyetleri düzenlemeliydi.19. yüzyıl Osmanlı ve Japon iktisat düşüncesinde büyük benzerlikler bulunmaktadır. Her iki ülkede de modernleşme hareketleri sonucunda liberal iktisat politikaları uzunca bir süre uygulanmıştır. Ancak, zamanla serbest ticaret politikalarının kendi koşullarına göre olmadığı iki ülkede de fark edilmiştir. Dolayısıyla her iki ülkede de Alman Tarihçi Okulunun etkileriyle korumacı politikalara yani milli iktisat modeline geçiş yapılmıştır.  Ekonomik bağımsızlık ve hızlı sanayileşmek için milli iktisat modelinin daha uygun olduğu düşünülmüştür.


Tam metin:

PDF


İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------