TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI AÇISINDAN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Berna Ulutaş
941 203

Öz


Türkiye’deki illerin iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından etkinliklerinin değerlendirilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kurumu tarafından yayımlanan erişilebilir en güncel yıllık verilerden hareketle, Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışan sigortalı sayısı girdi olarak tanımlanırken, iş kazasından kaynaklanan ölüm, malul çalışan sayısı, hak sahibi sayısı,  geçici iş göremezlik süresi (gün) ve hastanede yatarak geçen süre (gün), azaltılması hedeflenen istenmeyen çıktılar olarak tanımlanmıştır. İllerdeki işletme sayısı başına düşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) veri tabanına kayıtlı iş sağlığı ve güvenliği uzman ve iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresi sayıları ise arttırılması hedeflenen çıktı değişkenleri olarak tanımlanmıştır. Değerlendirme sonucunda iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından etkin iller belirlenmiş, etkin olmayan iller için alınabilecek önlemler üzerine yorumlar yapılmıştır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


BANKER, Rajiv D., CHARNES Abraham, COOPER William W. (1984), “Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science, Vol 30; 1078-1092.

BILIM, Niyazi, BILIM, Atiye (2015), “Occupational health and safety outlook in Turkey”, Safety and Reliability of Complex Engineered Systems – Podofillini et al. (Eds.) Taylor and Francis Group, London, 3201-3204.

CHARNES, Abraham, COOPER, William W., RHODES, Edwardo (1978), “Measuring The Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operations Research, Vol 2; 429-444.

COOPER William W., SEIFORD Lawrance M., TONE Kaoru (1999), Data Envelopment Analysis A Comprehensive Text With Models, Applications, References and DEA Solver, Kluwer Academic Publishers, Dordreccht.

EMROUZNEJAD Ali, Data Envelopment Analysis homepage, http://www.deazone.com/ (son erişim Haziran 2016).

EMROUZNEJAD, Ali, PARKER, Barnett, TAVARES, Gabriel (2008), “Evaluation of research in efficiency and productivity: A survey and analysis of the first 30 years of scholarly literature in DEA”, Journal of Socio-Economics Planning Science, Vol 42, No.3; 151-157.

KHANZODE, Vivek V., MAITI, J., RAY, P.K. (2012), “Occupational injury and accident research: A comprehensive review”, Safety Science, Vol.50:5; 1355-1367.

NISSI Eugenia, RAPPOSELLI Agnese (2012), Analysing industrial accidents in European countries using Data Envelopment Analysis, G. Parodi and D. Sciulli (Eds.) Social Exclusion, AIEL Series in Labor Economics, Springer-Verlang, Berlin Heidelberg, 93-101.

NIU, Shengli (2010), “Ergonomics and occupational safety and health: An ILO perspective”, Applied Ergonomics, Vol 41:6, 744-753.

PERERA, Frederica P., LI, T.Y., LIN, C., TANG, Deliang., GILBERT, Steven G., KANG, Seong-Kyu, ASCHNER, Michael (2012) “Current needs and future directions of occupational safety and health in a globalized World”, Neuro Toxicology, Vol 33:4; 805-809.

SEIFORD, Lawrance M. (1997), “A Bibliography for Data Envelopment Analysis (1978- 1996)”, Annals of Operations Research. Vol 73; 292-438.

SEIFORD, Lawrance M., THRALL, Robert M. (1990), “Recent Developments in DEA”, Journal of Econometrics. Vol 46, 7-38.

TAVARES, Gabriel (2002), “A Bibliography of Data Envelopment Analysis, Rutgor Research Report” (RRR 01-02), Rutgers Center for Operations Research Rutgers University, pp 189.

ULUTAŞ, Barış Burak (2006), Türkiye'deki Havaalanı Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

www.csgb.gov.tr (son erişim Haziran 2016)

www.sgk.gov.tr (son erişim Haziran 2016)

www.tuik.gov.tr (son erişim Haziran 2016)

YOLALAN, Reha (1993), İşletmeler arası Göreli Etkinlik Ölçümü, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları-483, Ankara.

ZWI, Anthony, FONN, Sharon, STEINBERG, Malcolm (1988), “Occupational health and safety in South Africa: The perspectives of capital, state and unions”, Social Science & Medicine, Vol 27:7; 691-702.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------