TÜRKİYE’DE SOSYAL SERMAYE BİLEŞENLERİNDEN GÜVEN HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Seyfettin Aslan
965 244

Öz


Özet

Sosyal sermaye son yılların popüler kavramlarından biridir ve normlar, iletişim ağları ve güven unsurlarından oluşmaktadır. Sosyal sermayenin çok temel ilkelerinden biri olan güvenin oranı bir bakıma toplumların, siyasal, toplumsal ve ekonomik alandaki başarılarının oranını da belirlemektedir.

Çalışma, esas itibariyle Dünya Değerler Araştırması’nda Türkiye’de güvenle ilgili kısım üzerinde durmuştur. Bu anketlerde Türkiye’de güven düzeyi oldukça düşük çıkmaktadır.

Çalışmanın ilk bölümünde sosyal sermaye kavramı ve önemi tartışıldıktan sonra kavramın tarihsel arka planı ve onu oluşturan unsurlar incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise Türkiye’de sosyal sermaye ve güven konusunda bir değerlendirme yapıldıktan sonra Türkiye’de güven eksikliğinin siyasal, toplumsal ve ekonomik nedenleri üzerinde durulmuştur.

 


Tam metin:

PDF