Tanzimat Dönemi Cizye Defterlerine Göre Sivas Şehrinde Ermeni Nüfusun Mesleki Yapılanması

Hanife Şen, Galip Eken
927 180

Öz


TANZİMAT DÖNEMİ CİZYE DEFTERLERİNE GÖRE SİVAS ŞEHRİNDE ERMENİ NÜFUSUN MESLEKİ YAPILANMASI[1]

 

                                                         Hanife ŞEN *                                                                                                                                                                                                                                       Galip EKEN**                                                                                                                                                          

                                                  

                                                         ÖZET

Gayrimüslim tebaanın çok çeşitli sosyal haklar elde ettiği Tanzimat Döneminde Osmanlı Ermenilerinin mesleki yapılanması Sivas örneği çerçevesinde değerlendirilmiştir. Gayrimüslimlerin sosyo-ekonomik yapısına yönelik kapsamlı bir bilgi içeriğine sahip olan cizye defterleri ekseninde Tanzimat Dönemi Sivas Ermenilerinin tahmini nüfusu, mesleki dağılımları, yoğunluk gösterdikleri sektörler ayrıntılı olarak ele alınırken Kayseri, Tokat, Amasya gibi yoğun gayrimüslim nüfus barındıran şehirlerin mesleki yapılanmaları da değerlendirme kapsamına dâhil edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Ermeni; cizye; mesleki yapılanma; Sivas; gayrimüslim


[1] 6-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Sevk ve İskân Kanununun 100. Yılında İkinci Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Göçler Sempozyumu”na, “Tanzimat Dönemi Cizye Defterlerine Göre Ermeni Nüfusun Mesleki Yapılanması: Sivas Örneği”, adıyla sunulan ve yayınlanmayan bildirinin yeniden düzenlenerek genişletilmiş halidir.

 *Doktora Öğrencisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, hnif2015@gmail.com

**Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Sivas,galipeken64@gmail.com

 

 


Tam metin:

PDF