ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN LOGİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Hüdaverdi Bircan, Şebnem Zorlutuna
1.060 195

Öz


Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencilerine uygulanan 309 anketten ve ankete katılan öğrencilerin transkriptlerinden elde edilen veriler kullanılarak öğrencilerin başarılarına etki eden faktörlerin logistik regresyon yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Başarılı-başarısız şeklinde iki kategorili niteliksel veri tipinde olan bağımlı değişkenimiz ile ilişkili olabileceği düşünülen 24 bağımsız değişken logistik regresyon analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda öğrencilerin başarılarını etkilediği belirlenen 9  faktör; öğrencinin cinsiyeti, yaşı, eğitim gördüğü bölüm, bulunduğu sınıf, ailenin öğrenciye karşı tutumu, şu an hayatına etki eden önemli bir sorunun (gelecek korkusu, ekonomik, kişisel ve topluma uyumla ilgili sorunların) varlığı, kitap okuma alışkanlığının olup olmaması, üst sınıflardan edindiği bilgiler nedeniyle derslere önyargılı davranması, ders çalışmasına engel olan etmenlerin (arkadaş ortamı, şans oyunu-cafe alışkanlığı, bilgisayar tutkusu, özel arkadaşı veya motive olamayışı) var olması şeklindedir.

Tam metin:

PDF