TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN HAK ARAMA KURUMLARI YOLUYLA DENETİMİ

Şükrü Mert Karcı, Bilgi Küçükcan
776 222

Öz


Hak arama kurumlarının hayata geçirilmesi, yönetsel reform kapsamında önemli bir başlığı oluşturmaktadır. Yönetime katılım bağlamında hak arama kurumları, kamu yönetiminin denetiminde önem kazanmış ve denetim yapının unsurları haline gelmiştir.  Bu makalede, Türkiye’de kamu yönetiminin denetiminin hak arama kurumları yoluyla, halka karşı sorumluluk esası doğrultusunda aldığı yeni görünün incelenmiştir. Kamu yönetimiyle ilgili yurttaş şikâyetlerinin sunulabildiği kurumların faaliyetleri niceliksel olarak analiz edilerek, kamu yönetiminin denetimi alanında ortaya koydukları işlev değerlendirilmiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


AKINCI, Müslüm (1999), Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta, İstanbul.

ATAY, Cevdet (1999), Devlet Yönetimi ve Denetimi, Alfa, İstanbul.

BAŞBAKANLIK (2003), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 1: Değişimin Yönetimi için Yönetimde Değişim, Ankara.

BAŞBAKANLIK İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI (2010), İnsan Hakları Bülteni, Sayı: 2010/1, Ankara.

BAŞBAKANLIK İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI (2008), İnsan Hakları Bülteni, Sayı: 2008/1, Ankara.

BOZKURT, Ömer; Turgay ERGUN ve Seriye SEZEN (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE, Ankara.

EKİCİ, Birol (2007), “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Denetim”, Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR IV Kuramdan Uygulamaya (Yönetim ve Reform) Bildiriler Kitabı, Göktürk A./ Özfidaner M./Ünlü G. (der.), Muğla Belediyesi Yayınları, Muğla, 49-72.

ERYILMAZ, Bilal (2002), Bürokrasi ve Siyaset, Alfa, İstanbul.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref (1994), Yönetim Hukuku, Sevinç Matbaası, Ankara.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (2015), T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 2014 Yıllık Raporu, Ankara.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (2014), T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 2013 Yıllık Raporu, Ankara.

ODER, Burak (2006), “Bilgi Edinme Hakkının Sistem İçindeki Yeri”, Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Uluslararası Konferansı Konferans Tutanakları, Tesev, İstanbul, 86-91.

ÖRNEK, Acar (1991), Kamu Yönetimi, Meram, İstanbul.

SANAL, Recep (2002), Türkiye’de Yüksek Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, TODAİE, Ankara.

ŞAHİN, Özlem (2007), “Demokratikleşme ve İnsan Haklarının Korunması Açısından İnsan Hakları Kurulları Üzerine Bir Değerlendirme: Muğla Örneği”, Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR IV Kuramdan Uygulamaya (Yönetim ve Reform) Bildiriler Kitabı, Göktürk, A./Özfidaner, M./Ünlü, G. (der.), Muğla Belediyesi Yayınları, Muğla, 439-462.

ŞENGÜL, Ramazan (2007), “Kamu Yönetiminin Bilgisinden Yönetilenlerin Bilgisine: Bilgi Edinme Hakkı, Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR IV Kuramdan Uygulamaya (Yönetim ve Reform) Bildiriler Kitabı, Göktürk, A./Özfidaner, M./Ünlü G. (der.), Muğla Belediyesi Yayınları, Muğla, 463-478.

TBMM (2015), Dilekçe Komisyonu 24. Yasama Dönemi Faaliyet Raporu, Ankara.

TBMM (2014), 2013 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu, Ankara.

TBMM (2013a), 2012 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu, Ankara.

TBMM (2013b), İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 24. Dönem 3. Yasama Yılı Faaliyet Raporu (Ekim 2012 – 2013), Ankara.

TBMM (2012a), 2011 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu, Ankara.

TBMM (2012b), İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 24. Dönem 1. Ve 2. Yasama Yılları Faaliyet Raporu (Haziran 2011 – Ekim 2012), Ankara.

TBMM (2011a), 2010 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu, Ankara.

TBMM (2011b), İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 23. Dönem 5. Yasama Yılı Faaliyet Raporu (Ekim 2010 – Haziran 2011), Ankara.

TBMM (2010a), 2009 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu, Ankara.

TBMM (2010b), İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 23. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu (Ekim 2009 – Ekim 2010), Ankara.

TBMM (2009a), 2008 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu, Ankara.

TBMM (2009b), İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 23. Dönem 3. Yasama Yılı Faaliyet Raporu (Ekim 2008 – Eylül 2009), Ankara.

TBMM (2008a), 2007 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu, Ankara.

TBMM (2008b), İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 23. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu (4 Ağustos 2007 – 1 Ekim 2008), Ankara.

TBMM (2007), 2006 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu, Ankara.

TBMM (2006), 2005 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu, Ankara.

TBMM (2005), 2004 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu, Ankara.

TESEV (2006), Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Projesi 2006 Saha Araştırması Sonuçları, İstanbul.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU (2015), 2014 Yılı İnsan Hakları İhlal İddialarına İlişkin Sayısal Veriler, Yayın No:2015/01, Ankara.

TÜYEN, Zeki, “Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı Üzerine”, İnternet Adresi: www.dunyagazetesi.com.tr. Yayın Tarihi: 09.12.2003.