BİR KAMU YÖNETİMİ SORUNSALI OLARAK TERÖR KAYNAKLI KRİZLERİN YÖNETİMİ: TÜRKİYE-ABD KARŞILAŞTIRMASI

Abdullah Yılmaz, Burcu Akdeniz
986 178

Öz


Dünyanın gün geçtikçe artan istikrarsızlık eğilimi, uluslar, etnik ve dini topluluklar arasındaki çatışmalar dünya çapında terörist eğilimleri artırmaktadır. Böylesi bir ortamda geniş kitleleri etkileyen terör olayları dünyanın önde gelen sorunları arasında sayılmaktadır. Bu çalışmada terör saldırıları ve terör kaynaklı krizler Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri bağlamında bir kamu yönetimi sorunsalı olarak incelenmekte, örnek vakaların değerlendirmesi ile uygulama ve çözüm anlamında görüşler ortaya konmaktadır. Örnek vakaların değerlendirilmesinde dört temel kriter olarak (1) hızlı devlet müdahalesi; (2) etkili ve doğru bilgi akışının sağlanması; (3) ikinci bir saldırı veya krizin büyümesinin önlenmesi; (4) mağdurlara travma sonrası destek sağlanması belirlenmiştir. Bu kriterler başta hükümet olmak üzere kamu kurumlarından vatandaşların beklentilerinin neler olabileceği sorusundan yola çıkılarak belirlenmiş olup güvenlik güçlerinin özel müdahale koşulları ile ilgili değerlendirmeler çalışmanın dışında bırakılmıştır. Terör kaynaklı krizler konusunu bir kamu yönetimi sorunsalı olarak ele alan az sayıda çalışma bulunması nedeniyle ve vakaların toplum genelindeki yansımalarının gözlenebilmesine olanak sağlaması açısından medyadan alıntılar yapılmıştır. Bu çalışmada terör konusunu bu açıdan ele alan daha fazla çalışmanın yapılması ile sorunların özellikle toplumsal yönünün çözümüne önemli katkılar sağlanacağı sonucuna varılmıştır.

Tam metin:

PDF


İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------