GELİR DÜZEYİNİN HAYAT KALİTESİ VE MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: SİVAS İLİNDE AMPRİK BİR UYGULAMA

Yalçın Karagöz, Adem Doğan, Selma Koçyiğit
887 157

Öz


Özet

Gelir düzeyi, hayat kalitesi ve memnuniyetinin önemli bir belirleyenidir. Genellikle gelir düzeyi ile hayat kalitesi ve memnuniyeti arasında doğru yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle gelir düzeyi artışı hayat kalite ve memnuniyetini yükseltmektedir. Bu çalışmada, gelir düzeyi ile hayat kalitesi ve memnuniyeti arasındaki doğru yönlü ilişkinin varlığı, Sivas ili örneğinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda farklı gelir düzeylerine mensup 500 kişiye yönelik gelir ve yaşam koşulları konulu 55 sorulu bir anket uygulamasına gidilmiştir. Anket uygulaması sonucunda gelir düzeyi artışının hayat kalitesi ve memnuniyetini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

 


Tam metin:

PDF


İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------