SİVAS İLİ İŞLETMELERİNİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞIRMA

Ali Rıza İnce, Mehmet Arıkök, Yusuf Taş
745 125

Öz


Dünyada ve Türkiye'de internet teknolojisi alanındaki gelişmeler, tüketici davranışlarını etkilemekte ve tüketim talebini değiştirmektedir. Bu değişim neticesinde, yoğun rekabetin yaşandığı piyasalarda faaliyet gösteren işletmeler, kendi organizasyonlarını bu amaçla revize etmektedir. Bu işletmelerden bazıları, ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaptıkları web siteleri kurmaktadırlar.

Bu çalışmada Sivas ilinde faaliyet gösteren yerel işletmelerin, internet teknolojilerindeki gelişimleri ne ölçüde takip ettikleri ve bu alandaki etkinlikleri araştırılmıştır. Araştırmamızda Sivas Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı olan 2897 yerel işletmenin arama motoruna isimleri yazılarak web sitelerinin olup olmadığına bakılmış; 166 yerel işletmenin web sitesine ulaşılmıştır. Web sitesine ulaşılan işletmelerin hepsinin web siteleri İçerik Analizi Yöntemi’yle incelenmiş, sonuç olarak bu işletmelerden yalnızca 4’ünün web sitesini etkili, 54’ünün orta seviyede etkili kullandığı, 108’inin ise etkili kullanamadığı tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF