BİST 100 VE KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Özkan Şahin, Mehmet Akif Öncü, Şakir Sakarya
1.133 183

Öz


Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen ve uygulayan firmaların hisse senetlerinden oluşan Kurumsal Yönetim Endeksi’nin volatilitesinin ulusal gösterge endeksi olan BİST 100 Endeksinin volatilitesine göre daha düşük olup olmadığını sınamak amacıyla; ARCH, GARCH, EGARCH ve TGARCH modelleri kullanılarak 31.08.2007 – 31.12.2013 tarihleri arasında BİST Kurumsal Yönetim ve BİST 100 Endekslerine ait 1592 adet günlük veri kullanılarak E – Views 8 ekonometri paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre her iki piyasada da volatilite kümelenmeleri gözlemlenmiştir. Piyasada meydana gelen şokların yarılanma süresi BİST 100 Endeksinde XKURY Endeksine göre daha azdır. Hesaplanan volatilitelerde ise XKURY Endeksinin volatilitesi BİST 100 Endeksine göre daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. Böylelikle Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen ve uygulayan firmaların hisse senetlerinden oluşan Kurumsal Yönetim Endeksi’nde risk oranı BİST 100 Endeksine nazaran daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar kelimeler


Volatilite, BİST 100, Kurumsal Yönetim, ARCH, GARCH

Tam metin:

PDF

Referanslar


ADAKALE, Türker (2009), “Finansal Piyasalarda Oynaklığa Dayalı Risk Analizi ve Stres Testleri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bil. Enst.

ADLIĞ, Gürhan Şevket (2009), “Finansal Piyasalarda Ardışık Bağlanımlı Koşullu Varyans Etkileri, Oynaklık Tahmini ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üni. Sosyal Bil. Enst.

AKAR, Cüneyt (2006). “Finansal Piyasalarda Volatilite: İMKB Örneği”, Doktora Tezi, Uludağ Üni. Sosyal Bil. Enst.

ALBERG, Dima; SHALİT HAİM ve YOSEF RAMİ (2008), “Estimating Stock Market Volatility Using Asymmetric GARCH Models”, Applied Financial Economics, Sayı. 28, 1201 – 1208

BALA, Lakshmi ve PREMARATNE, GAMİNİ (2004), “Stock Market Volatility: Examining N. America, Europe and Asia”, Econometric Society 2004 Far East Meeting, N: 479

CHAND, Sohail; SHAHİD KAMAL ve IMRAN ALİ (2012), “Modeling and Volatility Analysis of Share Prices Using ARCH and GARCH Models”, World Applied Sciences Journal, Cilt 19, Sayı 1, s: 77 – 82

CLEMENTS, Adam ve SİLVENNOİNEN ANNASTİİNA (2011), “Volatility Timing and Portfolio Selection: How Best to Forecast Volatility”, NCER Working Paper Series 2011 (76), 1 – 14

ÇİÇEK, Macide (2010), “Türkiye’de Faiz, Döviz ve Borsa: Fiyat ve Oynaklık Yayılma Etkileri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 2, s: 1 – 28

ÇİFTER, Atilla (2010). “Dalgacık Bazlı Uç Değer Teorisi ile Parametrik Olmayan Volatilite Modellemesi”, Doktora Tezi, Marmara Üni. Sosyal Bil. Enst.

DİJUN, Tan ve YİXİANG, TİAN (2007), “Realized Volatility and Stylized Facts of Chinese Treasury Bond Market”, Canadian Social Science, Cilt: 3, Sayı: 6, s: 1 – 13

ENGLE, Robert F. ve NG K, VICTOR (1993), “Measuring and Testing The Impact of News on Volatility”, The Journal of Finance, Cilt: 48, Sayı: 5, s: 1149 – 1778

ERER, Deniz (2011), “Altın Piyasasındaki Oynaklık ve Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi ile Korunma Yolu”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bil. Enst.

ERGEN, Zeynep (2010), “Finansal Varlıkların Volatilite Modelleri ile Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üni. Sosyal Bil. Enst.

GAYĞUSUZ, Filiz (2008), “Hisse Senedi Piyasa Volatilitesi ve İşlem Hacmi ile İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üni. Sosyal Bil. Enst.

GLOSTEN, Lawrence R.; RAVI JAGANNATHAN ve DAVID E. RUNKLE (1993), “On the Relation Between the Expected Value and The Volatility of The Nominal Excess Return on Stocks”, The Journal of Finance, Cilt: 48, Sayı: 5, s: 1778–1801

KAYALIDERE, Koray (2013), “Volatilite Tahmin Modelleri ve Performanslarının Ölçümü. Hisse Senedi Piyasalarında Bir Uygulama”, 1. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara

KARADAĞ, Mehmet Ali (2008), “Analysis of Turkish Stock Market With Markov Regime Switching Volatility Models”, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ

KİNG, Mervyn A ve WADHWANI, SUSHIL (1990), “Transmission of Volatility Between Stcok Markets”, The Review of Financial Studies, Cilt: 3, Sayı: 1, s: 5 – 33

KUMAR, S. S. S., (2006), “Forecasting Volatility – Evidence from Indian Stock and Forex http://dspace.iimk. (18.03.2014) Institute of Management Kozhikode,

ac.in/bitstream/2259/289/1/ForecastingVolatility.pdf

ÖNALAN, Ömer (2007), “Finansal Zaman Serileri İçin Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Modeli”, Marmarara Üni., İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1, s: 201 – 224

OFFİCER, R.R. (1973), “The Variability of The Market Factor of The NYSE”, Journal of Business, Cilt: 46, Sayı: 3, s: 434-453.

ÖZGÜMÜŞ, Hasibe (2012), “Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (futures) Sözleşmelerinin Getiri, İşlem Hacmi ve Volatilitesine Etkisi: Vob’ta Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Bülent Ecevit Üni. Sosyal Bil. Enst.

ÖZGÜN, Zeynep (2011), “Arch Modelleriyle Bazı Ülkelerin Döviz Kurlarının Volatilitesinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üni. Sosyal Bil. Enst.

RACICOT, Francois Eric ve THEORET, RAYMOND (2010), “Forecasting Stochastic Volatility Using The Kalman Filter: An Application to Canadian Interest Rates and Price-Earnings Ratio”, The Ieb International Journal of Finance, 2010 (1), 28 – 47

SARIKAYA, Tuğçe F. N. (2007), “İmkb’de Volatilite, Likidite, İşlem Hacmi ve Getiri İlişkisinin Ekonometrik Analizi”, Y.Lisans Tezi, Marmara Üni. Sosyal Bil. Enst.

STANCIK, Juraj (2006), “Determinants of Exchange Rate Volatility: The Case of The New EU Members”. Prag, Charles University Center for Economic Research and Graduate Education, Academy of Science of teh Czech Republic Economic Institute Discussion Paper Series, 2006 (158), 1 – 27

TÜZÜNTÜRK, Selim (2005), “İşlem Sıklığı ve Hacmi ile Fiyat Volatilitesi İlişkisi: İmkb Örneği”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

YALAMA, Abdullah (2008), “Dünya Borsaları ve İmkb’de Oynaklık Yapısının Analizi ve Oynaklık Etkileşimi”, Doktora Tezi, Anadolu Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------