ULUSAL ENTELEKTÜEL SERMAYE ENDEKSİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

Altuğ Kazar, Görkemli Kazar
748 137

Öz


Günümüzde bilgiye ulaşma olanaklarının artması ile birlikte, bu bilginin değerlendirilerek ekonomik değere dönüştürülebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada amaçlanan 2009 yılı için daha fazla gösterge ve daha fazla ülkeyi kapsayan tutarlı bir Ulusal Entelektüel Sermaye Endeksinin oluşturulmasıdır. Çalışma veri bulunabilen 112 ülkeyle sınırlı tutulmuştur. Çalışmada Temel Bileşenler Analizi uygulanarak, elde edilen ağırlıklara göre endeksler hesaplanmış ve ülkeler açısından karşılaştırılmıştır. Önerilen hesaplama yöntemiyle elde edilen ülke sıralaması Dünya Bilgi Endeksi, Dünya Bilgi Ekonomisi Endeksi, Lin ve Edvinsson(2008) ve Ruiz, Navaro ve Pena (2011) çalışmalarıyla karşılaştırıldığında endeks sonuçlarının tutarlı olduğu görülmüştür. Ayrıca, entelektüel sermayenin ekonomik ve sosyal küreselleşmenin arttırılmasıyla gelişebileceği sonucuna varılmıştır.

Tam metin:

PDF

Referanslar


AMENDOLA, Mario ve Jean-Luc GAFFARD (1988), The Innovative Choice, Basil Blackwell Oxford.

ANDRIESSEN, Daniel (2004), "IC Valuation And Measurement: Classifying The State Of

The Art", Journal Of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2, pp 230-242. ANDRIESSEN, Daniel ve Christiaan STAM (2004), "IC Of The EU", Measuring The Lisbon Agenda, Center For Research Of Intellectual Capital, Diemen.

ARROW, Kenneth J. (1962), “The Economic Implications Of Learning By Doing,”

Review Of Economic Studies, 29, 3, s. 155-173. BARRO, Robert J. ve Xavier SALA-I-MARTIN, (1995), Economic Growth, McGraw-Hill, New York.

BECKER, Gary S. (1975), Human Capital, 2nd Edition, New York, Columbia University Press.

BASU, Susanto; John G. FERNALD; Nicholas OULTON ve Sylaja SRINIVASAN (2004),

"The Case Of The Missing Productivity Growth, Or Does Information Technology Explain Why Productivity Accelerated In The United States But Not In The United Kingdom?", NBER Macroeconomics Annual, 18,s. 9-82. BERNSTEIN, Jeffrey ve M. Ishaq NADIRI (1989), "Research And Development And Intra-Industry Spillovers: An Empirical Application Of Dynamic Duality", Review

Of Economic Studies, Wiley Balckwell, Vol. 56(2), s. 249-69. BONTIS, Nick (1997), Intellectual Capital Questionnaire, Institute for Intellectual Capital

Research, Hamilton, Canada. BONTIS, Nick (1998), “Intellectual Capital: An Exploratory Study That Develops

Measures And Models”, Management Decision, Vol 36, No.2, s. 63-76. BONTIS, Nick - Girardi, John (2000), "Teaching Knowledge Management And Intellectual

Capital Lessons: An Empirical Examination Of The Tango Simulation", Int. J. Technology Management, Vol. 20, 5, s. 545- 555. BONTIS, Nick; William CHUA ve Stanley RICHARDSON, (2000), “Intellectual Capital

And The Nature Of Business In Malaysia”, Journal Of Intellectual Capital, 1, 1, s. 85- BONTIS, Nick (2001), “Assessing Knowledge Assets: A Review Of The Models Used To

Measure Intellectual Capital”, International Journal Of Management Reviews, Vol.3, No. 1, s. 41-60. BONTIS, Nick (2002), “National Intellectual Capital Index: The Benchmarking Of Arab

Countries” , Journal Of Intellectual Capital, s. 1- 32. BONTIS, Nick (2004), “National Intellectual Capital Index”, Journal Of Intellectual Capital, Vol.5 No. 1.

BONTIS, Nick (2010), “Intellectual Capital And Business Performance In The Pharmaceutical Sector Of Jordan”. Management Decision, Vol. 48, s. 105- 131.

BOUNFOUR, Ahmed (1998), Intangible Investments, Single Market Review Series,

Kogan Page, London, And Office For Official Publications Of The European Communities, Luxembourg. BOUNFOUR, Ahmed (2003), " The IC-dVAL Approach", Journal Of Intellectual Capital, Vol.4, no3, s. 393-413.

BOUNFOUR, Ahmed ve Pirjo STAHLE (2008)," Understanding Dynamics Of Intellectual

Capital Of Nations", Journal Of Intellectual Capital, Vol. 9, No. 2, s. 164- 177. CARLSSON, Bo (1995), Technological Systems And Economic Performance - The Case

Of Factory Automation, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht And London. CARLSSON, Bo ve Erol TAYMAZ (1991), “The Role Of Technological Progress And Economic Competence In Economic Growth”, Working Paper Series from

Research Institude Of Industrial Economics, No 311. CORRADO, Carol; Charles HULTEN ve Daniel SICHEL (2005), "Measuring Capital And Technology: An Expanded Framework", Corrado, Carol- Haltiwanger, John

Sichel, Dan (Eds), Measuring Capital In The New Economy, University of Chicago Press, s. 11 - 46. CORRADO, Carol, Charles HULTEN ve Daniel SICHEL, (2009), " Intangible Capital And U.S. Economic Growth", Review Of Income And Wealth, 55, s. 661-685.

DOSI, Giovanni(1988), "Sources, Procedures And Microeconomic Effects Of Innovation",

Journal Of Economic Literature, Vol.26, No.3. DPT (2003), İllerin Ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması

(2003), Bölgesel Gelişme Ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ankara.

EDQUIST, Charles (2005), "Systems Of Innovation: Perspectives And Challenges",

Fagerberg, Jan- Mowery, David C.- Nelson, Richard R. (Eds.), The Oxford Handbook Of Innovation, , s. 181-207. EDVINSSON, Leif ve Michael S. MALONE (1997), Intellectual Capital, New York:

Harper Collins Publishers Inc. FREEMAN, Christopher ve Carlota PEREZ (1988), "Structural Crises Of Adjustment:

Business Cycles And İnvestment Behaviour", Dosi, Giovanni vd. (ed.), Technical Change And Economic Theory, 3. Baskı, London, Pinter Publishers. GOLDWIN, Claudia (2001), "The Human-Capital Century And American Leadership:

Virtues Of The Past", The Journal Of Economic History, Cambridge University Press, Vol. 61(02), s. 263-292. GRILICHES, Zvi (1957), "Hybrid Corn: An Exploration In The Economics Of

Technological Change", Econometrica, vol.25 (Ekim). HALIM, Siana (2010), "Statistical Analysis On The Intellectual Capital Statement", Journal

Of Intellectual Capital, Vol. 11 No. 1, s. 61-73. INSEAD (2010), Global Innovation Index 2009/10, İnternet Adresi: http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2009-2010-Report.pdf . Erişim Tarihi: 01.04.2014.

FURMAN, Jeffrey L.; Michael E. PORTER ve Scott STERN, (2002), "The Determinants

Of National Innovative Capacity", Research Policy 31, s. 899–933. JONES, Charles I. (2005), "Growth And Ideas", Aghion, Philippe- Durlauf, Steven.N.

(Eds.), Handbook Of Economic Growth, vol. 1A. Elsevier, Amsterdam,s.1064- 1

KANIBIR, Huseyin (2004), "Yeni Bir Rekabet Gücü Kaynağı Olarak Entelektüel Sermaye

Ve Organizasyonel Performansa Yansımaları", Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt,1, S.3, s. 77-85. KERIMOV, Ruslan (2011), Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Raporlanması Ve İşletme

Performansına Etkisi: Örnek Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. KHAN, Mosahid (2001), "Investment In Knowledge". STI Review, 42, s. 19-48.

LEV, Baruch (2001), Intangibles: Management, Measurement And Reporting, Washington:

Brookings Institution. LIN, Carol Yeh-Yun ve Leif EDVINSSON (2008), "National Intellectual Capital:

Comparison Of The Nordic Countries", Journal Of Intellectual Capital, 9(4), s. 525-5

LIN, Carol Yeh-Yun ve Te Yi LIN (2008), "National Intellectual Capital: Exploring

Taiwan’s Standing", Int. J. Learning And Intellectual Capital, Vol. 5, Nos. 3/4. LJUNGBERG, Jonas ve Anders NILSSON (2009), "Human Capital And Growth: Sweden 1870-2000", Cliometrica, Journal Of Historical Economics And Econometric History, vol. 3(1), s. 71-95.

LUCAS, Robert E. (1988), "On The Mechanics Of Economic Development", Journal Of

Monetary Economics 22, s. 3-42. LUNDVALL, Bengt (1992), National Systems Of Innovation: Towards A Theory Of

Innovation And Interactive Learning, London: Pinter. MACHLUP, Fritz (1962), The Production And Distribution Of Knowledge In The United

States, Princeton, Princeton University Press. MANKIW, N.Gregory; David ROMER ve David N. WEIL (1992), "A Contribution To

The Empirics Of Economic Growth", Quarterly Journal Of Economics 107, s. 407–437. MOWERY, David C., (1984), "Firm Structure, Government Policy, And The Organization

Of Industrial Research: Great Britain And The United States, 1900–1950".

Business History Review 58, s. 504–531. NELSON, Richard R .ve Sidney G. WINTER, (1982), An Evolutionary Theory Of

Economic Change, Belknap Press And Harvard University Press. NELSON, Richard R. (1993), National Innovation Systems: A Comparative Analysis, New

York: Oxford University Press NELSON, Richard R. ve Nathan ROSENBERG (1993),"Technical Innovation And National Systems", Nelson Richard R. (ed.). National Innovation Systems: A

Comparative Analysis, New York, Oxford: Oxford University. PASHER, Edna ve Sigal SHACHAR (2005), "The Intellectual Capital Of The Stat of

Israel", Bounfour, Ahmed- Edvinsson, Leif (Eds.), Intellectual Capital For Communities, Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington USA. POMEDA, Jesus Rodríguez; Carlos Merino MORENO; Cecilia Murcia RIVERA ve Lidia Villar MARTIL, (2002), "Towards An Intellectual Capital Report Of Madrid: New

Insights And Developments", paper presented at The Transparent Entreprise. The Value Of Intangibles, Madrid, 25-26 November 2002.

PULIC, Ante (2005), "Value Creation Efficiency At National And Regional Levels: Case

Study – Croatia And The European Union", Bounfour, Ahmed- Edvinsson, Leif (Eds.), Intellectual Capital For Communities, Butterworth-Heinemann, Oxford, s. 197-2

REMBE, Annika (1999), Invest In Sweden: Report 1999, Halls Offset AB: Stockholm, Sweden.

ROMER, Paul.M. (1986), "Increasing Returns And Long-run Growth", Journal Of Political Economy 94, s. 1002–1037.

ROSLAN, Mohamad M.K. ve M.I. NURASHIKIN (2012)," Public Parks Aesthetic Value Index", Sangyansat,

Multidisciplinary Applications,InTech, Croatia, s.187-200. Parinya (Ed.), Principal Component Analysis- RUIZ, Lopez,V.; J. Alfaro NAVARRO ve D. Nevado PENA, (2011), “ Economic

Development And Intellectual Capital An International Study”, Revista De Economia Mundial, 29, s. 211- 236. SAYGILI, Şeref; Cengiz CİHAN ve Hasan YURTOĞLU, (2002), Türkiye Ekonomisinde

Sermaye Birikimi, Büyüme Ve Verimlilik: 1972-2000, Ekonomik Modeller Ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yayın No: DPT. 2665,Aralık.

SEYFULLAHOĞULLARI, Ayhan (2003), "Ülkelerin Sanayileşmelerinde Etkili Olan

Bileşenler", T.C. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 18, s.397-407. SILVERBERG, Gerald ve Bart VERSPAGEN(1998), "Economic Growth: An Evolutionary

Perspective", Reijnders, Jan (Ed.), Economics And Evolution, Edward Elgar, Cheltenham, 1998, s. 137-170.

SMEDLUND, Anssi ve Aino PÖYHÖNEN (2005), "Intellectual Capital Creation In

Regions: A Knowledge System Approach", Bounfour, Ahmed, Edvinsson, Leif (Eds.), Intellectual Capital For Communities: Nations, Regions And Cities, Burlington, MA and Oxford:Elsevier Butterworth-Heinemann, s. 227-252. SOETE, Luc (1987)," The Impact Of Technological Innovation On International Trade

Patterns: The Evidence Reconsidered", Research Policy, Elsevier, vol. 16 (2-4), s. 101- SOLOW, Robert (1957), "Technical Change And The Aggregate Production Function",

The Review Of Economics And Statistics, 39, s. 312-320. STAHLE, Pirjo ve Aino PÖYHÖNEN (2005), " Intellectual Capital And National

Competitiveness: A Critical Examination. Case Finland", In proceeding of: 6th European Conference On Knowledge Management, September 8-9, 2005,

University Of Limerick, Ireland. STAM, Christiaan ve Daan ANDRIESSEN (2008), "Intellectual Capital Of The European

Union 2008: Measuring The Lisbon Strategy For Growth And Jobs", Electronic

Journal Of Knowledge Management , Volume 7, Issue 4, s. 489 -500. STEWART, Thomas A. (1991), "Brainpower: How Intellectual Capital Is Becoming

America's Most Valuable Asset", Fortune, June 3, s.44-60. ŞEN, Hülya; Fatih ÇEMREK ve Özer ÖZAYDIN (2006), "Türkiye'deki İllerin Sosyo

Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 11, s. 155-171. TUNÇ, Azmi (2010), Türkiye Ulusal Entelektüel Sermaye Endeksi: TOBB’dan TÜSİAD’a,

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü. VAN LEEUWEN, Bas (2007), Human Capital And Economic Growth ın India, Indonesia,

And Japan: A Quantitative Analysis, 1890-2000, Box Press Shop, Netherlands.

VAN LEEUWEN, Bas ve Peter FOLDVARI ( 2008), "How Much Human Capital Does

Eastern Europe Have? Measurement Methods And Results", Post- Communist Economies, Taylor And Francis Journals, vol. 20(2), s. 189-201. WILLIAMS, Brett; Ted BROWN ve Andrys ONSMAN(2010), "Exploratory Factor

Analysis: A Five-Step Guide For Novices", Australasian Journal Of Paramedicine, 8(3), s.1-13. WorldBank (2014), The World DataBank, İnternet Adresi: http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx.Erişim Tarihi: 01.04.2014. WorldBank (2015), Knowledge Economy Index, İnternet Adresi: http://data.worldbank.org/data-catalog/KEI Erişim Tarihi: 01.04.2015.

World Health Organization (WHO) (2014), Health Financing: Health Expenditure Per

Capita Data By Country, İnternet Adresi: http://apps.who.int/gho/data/node.main.78?lang=en. Erişim Tarihi: 01.04.2014