UKRAYNA KRİZİ EKSENİNDE TÜRKİYE VE AB ENERJİ GÜVENLİĞİ

Mustafa Özalp
772 118

Öz


Özet

Bu makalede şu temel soruya cevap aranmaktadır: Türkiye`nin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında büyük bir enerji transit ülkesi olabilme potansiyeli ve bu potansiyelin, Türkiye`nin ve AB`nin enerji güvenliğini sağlamak yolunda ne gibi fayda ve risklerinin olduğudur. Makale bu soruya cevap ararken, paralelinde şu argümanı da savunmaktadır: Türkiye ve AB; Ukrayna krizi çerçevesinde aşağıda belirtilen politikaları uyguladıkları takdirde, Ukrayna krizi, Türkiye`nin enerjide çok büyük bir transit ülke olabilmesi için kaçırılmaz bir fırsat olabilir. Aynı zamanda bu krizi tarafların nasıl fırsata çevirebileceklerine dair görüş ve öneriler vurgulanmaktadır.

AB, Ukrayna krizinden çok büyük ders almalıdır. AB ve Türkiye kendilerinin enerji güvenliğini arttırabilmeleri için bu krizi mutlaka fırsata çevirmelidirler. Türkiye-AB arasındaki enerji işbirliği, Türkiye`nin AB`ye katılım yolundaki elini güçlendirirken, AB-Türkî Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik işbirliği ve entegrasyonu da güçlendirecektir. Tabii ki bu süreç Türkiye ve Türkî Cumhuriyetleri, ilişkilerini de zirvelere taşıyacaktır. Ankara enerji politikalarını bu doğrultuda yürütürse, Ukrayna krizinden istifade edip Türkiye`yi enerjide transit ülke olma konumuna getirebilir.


Anahtar kelimeler


Enerjide Transit Ülke Türkiye, Ukrayna krizi, Türkiye-AB

Tam metin:

PDF

Referanslar


Sayın Doç. Dr. Muhammed Mustafa Kısakürek