TÜRKİYE’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI, AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ DÜZENLEMELER VE ULUSLARARASI-ULUSAL ÖNERİLER

Gelengül Koçaslan
765 160

Öz


Enerji verimliliği; enerji güvenliğine, sürdürülebilir enerji arzına, istihdama, enerjide dışa bağımlılık ve sera gazı emisyonlarında azalmaya katkıda bulunmaktadır.Bu çalışma, Türkiye’nin enerji verimliliği mevzuatını ve Avrupa Birliği enerji verimliliği düzenlemelerini içermektedir. Ayrıca uluslararası ve ulusal enerji verimliliği önerilerini açıklamaktadır.


Anahtar kelimeler


Türkiye’nin Enerji Verimliliği Mevzuatı, Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Düzenlemeleri, Uluslararası ve Ulusal Enerji Verimliliği Önerileri

Tam metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

Avrupa Birliği Bakanlığı, İnternet Adresi http://www.abgs.gov.tr/index.php?l=1&p=80, Erişim Tarihi: 12.05.2014.

CORDIS , European Commission, İnternet Adresi

http://cordis.europa.eu/programme/rcn/721_en.html, Erişim Tarihi: 05.03.2014a.

CORDIS , European Commission, İnternet Adresi

http://cordis.europa.eu/news/rcn/14203_en.html, Erişim Tarihi: 05.03.2014b.

Ecofys & Fraunhofer ISI (2010), Energy Savings 2020 How to Triple the Impact of Energy Saving Policies in Europe.

EDİGER, Volkan Ş. (2008) “National Energy Report of Turkey: Energy Situation, Challenges, and Policies for Sustainable Development”, AASA Beijing Workshop on Sustainable Energy Development in Asia, China, InterAcademy Council, pp. 77-93.

Enerji Verimliliği Kanunu.

Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı.

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023.

ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), İnternet Adresi http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=enerjiverimliligi&bn=217&hn=&id=587, Erişim Tarihi: 21. 08. 2014a.

ETKB, İnternet Adresi http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Arz_Guvenligi_Strateji_Belgesi.pdf,

Erişim Tarihi: 21. 08. 2014b.

ETKB, İnternet Adresi

http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Turkiye_Iklim_Degisikligi_Strateji_Belgesi.pdf, Erişim Tarihi: 21. 08. 2014c.

European Environmental Bureau, Current EU Energy Saving Legislation and other Instruments, İnternet Adresi http://www.eeb.org/index.cfm/activities/?LinkServID=758C47C5-E2FE-B7BE-653DBE693793E705&showMeta=0, Erişim Tarihi: 05.03.2014.

Koç Üniversitesi (2012) Türkiye’nin Enerji Verimliliği Haritası ve Hedefler.

TMMOB, İnternet Adresi http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/ce62717b931ebcd_ek.pdf?tipi=68&turu=X⊆=1, Erişim Tarihi: 10.04.2014.

TMMOB (2008) Dünyada Ve Türkiye’de Enerji Verimliliği Oda Raporu.

TMMOB (2012) Dünyada Ve Türkiye’de Enerji Verimliliği Oda Raporu.

TSE, İnternet Adresi http://www.tse.org.tr/hizmetlerimiz/belgelendirme-hizmetleri/sistem-belgelendirme/belgelendirme-yap%C4%B1lan-y%C3%B6netim-sistemleri/ts-iso-50001-enerji-y%C3%B6netim-sistemi, Erişim Tarihi: 12.05.2014.

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru).

Uluslararası Projeler, İnternet Adresi

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eie.gov.tr%2Feieweb%2Fturkce%2Fen_tasarrufu%2Fuetm%2FUluslararasi%2520projeler_EC_09.03.2005.doc&ei=THwLVKrnE5Oe7AbnioGoCQ&usg=AFQjCNGN-537mC9DBsDwC3NvVWI9immqNA&bvm=bv.74649129,d.bGQ, Erişim Tarihi: 07.02.2014.

World Energy Council (2013), World Energy Perspective Energy Efficiency Policies:What Works and What Does Not, World Energy Council Publication, UK.

YEGM (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü), İnternet Adresi http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/en_tasarrufu/konut_ulas/bina_ulas.html, Erişim Tarihi: 16. 06. 2014a.

YEGM, İnternet Adresi http://www.eie.gov.tr/verimlilik/b_enver_bilinclendirme.aspx, Erişim Tarihi: 16. 06. 2014b.

YEGM, İnternet Adresi www.eie.gov.tr/document/WEB_enerjiyogunlugu_03092012.doc, Erişim Tarihi: 16.06.2014c.

YEGM, İnternet Adresi http://enver.eie.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebContentGosterim.aspx?Enc=51C9D1B02086EAFB4786B9E17829B3A924389111B75A16E4280DCD00FCC2AAA170DF84A88C35AC6A, Erişim Tarihi: 16.06.2014d.

Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı Resmi Gazete.

Aralık 2000 24260 Sayılı Resmi Gazete.

Mayıs 2000 Tarih ve 24043 Sayılı Resmi Gazete.

Temmuz 2006 Tarih ve 26215 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete (2007-2013 dönemine ilişkin Dokuzuncu Kalkınma Planı).

Ekim 2010 Tarihli ve 27725 Sayılı Resmi Gazete (2011-2013 dönemine ait Orta Vadeli Program).

Şubat 2008 ve 26788 Sayılı Resmi Gazete.

Aralık 2008 ve 27075 Sayılı Resmi Gazete.

Şubat 2012 tarih ve 28215 Sayılı Resmi Gazete.

Yüksek Planlama Kurulunun 18.5.2009 tarih ve 2009/11 sayılı kararı.

Yüksek Planlama Kurulunun 3 Mayıs 2010 tarihli ve 2010/8 sayılı kararı.