TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN POLITICAL FINANCING IN TURKEY

Mehmet Karakaş
720 136

Öz


Hesap Verme Sorumluluğu ve Saydamlığın iyi yönetişimin temel unsurları olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’de siyasetin finansmanında bu kavramların hayata geçirilmesi yönetişimin sağlanması açısından önemlidir. Çalışmanın amacı, Türkiye ‘deki politik sistemin ve siyasetin finansmanının doğasının daha akılcı bir zemine taşınmasının yollarını araştırmaktır. Çalışmada gerek siyasette gerekse siyasetin finansmanında, hesap verme sorumluluğu ve saydamlığın içselleştirilmesi önerilmektedir. Demokratik kuralların amacı sosyal bir sermaye olarak iyi yönetişimin kullanılırlığını artırmaktır. Çalışmada siyasetin finansmanında mevcut uygulamalara değinilecek ve önerilerde bulunulacaktır. Böylece çalışmayla genel olarak Türkiye’de siyasetin finansmanının temel yapısı ve gelişmesi irdelenmiş ve yıllar itibariyle iyi yönetişim etkileri üzerinde durulmuş olacaktır.

Anahtar kelimeler


Siyasetin Finansmanı, Politik Yolsuzluk, Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu.

Tam metin:

PDF (English)

Referanslar


REFERENCES

EUROPEAN UNION (1998-2013), Progress Reports.

BURNELL, Peter and Alan WARE (1998), Funding Democratization, Manchester University Press.

CARLSON, Jeffrey and Marcin WALECKİ (2006), Money and Politics Program, Guide to Applying Lessons Learned, IFES, Center for Transitional and Post-Conflict Governance.

CASAS-ZAMORA, Kevin (2005), Paying for Democracy, ECPR Press, UK.

ERDEM, Kasım (2010), Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları(II):Bağışlar, TBMM Araştırma Merkezi.

EWİNG, Keith (2001), “Corruption in party financing: the case for global standards”, Tranparency International, Global Corruption Report.

FONTANA, Alessandra (2007), “Money in Politics: Transparency in Action”, U4 BRIEF, Chr. Michelsen Institute, No:10 (Online 14.05.2013 www.u4.no/themes/political-corruption).

GENÇKAYA, Ömer Faruk (2000), “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği, Bağışlar ve Seçim Giderlerinin Sınırlandırılması”, Siyasi Partilerde Reform, TESEV, İstanbul.

GENÇKAYA, Ömer Faruk (2008), “Political Finance, conflict of interest and accountability in Turkey: implications for democracy”, Corruption and Democracy, Council of Europe Octopus Programme, pp. 69-81.

GENÇKAYA, Ömer Faruk (2009), “Public Funding of Political Parties: The Case of Turkey”, Public Funding Solutions for Political Parties in Muslim-Majority Societies, International Foundation For Electoral Systems, USA, pp. 39-49 (Online 25.06.2013www.ifes.org/media/Files/Publications/ManualHandbook/2009/1497/PublicFundingSolutionsforPoliticalPartiesinMuslim%20MajoritySocieties.pdf)

HEYWOOD, Paul (1997), “ Political Corruption: Problems and Perspectives”, Political Studies, XLV, pp. 417-435, UK.

HOPKIN, Jonathan (2004) , “ The Problem With Party Finance: Theoretical Perspectives on the Funding of Party Politics”, Department of Government, London School of Economics (Online 05.06.2013 , http://personal.lse.ac.uk/hopkin/hopkinpp2004.pdf)

JOHNSTON, Michael (2005), Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives, National Democratic Institute For International Affairs,.

KIRBAŞ, Sadık (2012), Siyasetin Finansmanı, Phoenix Yayınevi, Ankara.

OHMAN, Magnus (2011), “Global Trends in the Regulation of Political Finance”, IPSA-ECPR Joint Conference, University of Sao Paulo, Brazil, February 16-19.

ÖZHABEŞ, Hande (2011), Yolsuzlukla Mücadele Kriterleri: Yargı, Yasama ve Kamu Yönetimi Türkiye İzleme Raporu, Şeffaflık Derneği, İstanbul.

ÖZTÜRK, Zeki (2006), Seçimlerde Paranın Gücü, Ebabil Yayınevi, Ankara.

PINTO-DUSCHINSKY, Michael (2002), “Financing Politics: A Global View”, Journal of Democracy, Volume 13, Number 4, October, pp. 69-86.

POIRE, Alejandro (2006)., “Elements for a Theory of Political Finance”, John F. Kennedy School of

Government, Harvard University, Faculty Research Working Papers Series, RWP06-014 (Online 14.03.201 http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP06-014)

RAJA, Ray La (2006), “The Potential Effects of Public Funding on Political Parties”, University of Wisconsin Madison, 28-29 January.

SAYARI, Sabri (2012), “Political Parties”, Edited by Heper Metin , Sayarı Sabri, The Routledge Handbook of Modern Turkey, Routledge.

SPECK, Bruno Wilhelm (2008), “Political Finance: State Control and Civil Society Monitoring”, U4 BRIEF, Chr. Michelsen Institute, No:12 (Çevrimiçi www.u4.no/themes/political-corruption)

TACAR, Pulat (1997), Siyasetin Finansmanı, Doruk Yayımcılık, Ankara.

TEPAV (2006), Bir Olgu Olarak Yolsuzluk:Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri, 2. Basım, Aralık.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2001), Global Corruption Report.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2008), “Accountability and Transparency in Political Finance: Why, How and What For?”, Working Paper.

WALECKI, Marcin (2007), “Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Political Finance”, IFES, pp.75-93.

WALECKI, Marcin (2009a), “Public Funding in Established and Transitional Democracies”, Public Funding Solutions for Political Parties in Muslim-Majority Societies, International Foundation For Electoral Systems, USA, pp. 26-38. (Online 25.06.2013 www.ifes.org/media/Files/Publications/ManualHandbook/2009/1497/PublicFundingSolutionsforPoliticalPartiesinMuslim%20MajoritySocieties.pdf)

WALECKI, Marcin (2009b), “Public Funding Oppurtunities-Conditions, Constraints and Possible Outcomes”, Public Funding Solutions for Political Parties in Muslim-Majority Societies, International Foundation For Electoral Systems, USA, pp. 94-103. (Çevrimiçi 25.06.2013 www.ifes.org/media/Files/Publications/ManualHandbook/2009/1497/PublicFundingSolutionsforPoliticalPartiesinMuslim%20MajoritySocieties.pdf)

WILLIAMS, Robert (2000), “Conclusion: Problems and Prospects”, Edited by Williams, Robert, Party Finance and Political Corruption, Macmillan Press ltd., UK.

YÜKSEL, Cüneyt (2010), Siyasette Etik, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.

http://www.idea.int/resources/analysis/loader.cfm?csmodule=security/getfile&pageid=35970 ( Online 08.05.2013)