DELFİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK BİR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDEKİ BÖLÜMLERİN AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Oğuz Torağay, Murat Arıkan
919 169

Öz


Eğitim alanındaki gelişim ve rekabet, servis kalitesinin önemini giderek arttırmaktadır. Bu hızlı sürece ayak uydurmak için eğitim kurumları verdikleri servisin kalitesini yükseltmek ve performanslarını ölçmek için girişimde bulunmaktadırlar. Genelde kurum performansları tek bir kritere bağlı kalmayıp, birden fazla kriter ve ölçü açısından değerlendirilmelidir. Bu çalışmada çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden TOPSIS kullanılarak, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde bulunan bölümler akademik performans açısından karşılaştırılmıştır. TOPSIS yöntemi için gerek duyulan kriterler ve onların ağırlıkları önceki çalışmaların çoğunluğunun tersine göreceli olarak değil, uzman görüşlerine dayanarak elde edilmiştir. Bu amaçla grup karar verme yöntemlerinden Delfi yöntemi ile uzman görüşleri toplanmış ve kriter ağırlıkları belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Çok Ölçütlü Karar Verme, performans ölçümü, eğitim

Tam metin:

PDF

Referanslar


AHMADI, Azam; BAZARGAN, Abbas and BEIGI, Fatemeh Havas (2011), “Relationship between organizational characteristics and implementation of internal evaluation in universities educational departments, case: University of Tehran”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol 15; 221–228.

ATEŞ, N.Yasin; ÇEVİK, Sezi; KAHRAMAN, Cengiz; GÜLBAY, Murat and ERDOĞAN, S.Ayça (2006), “Multi Attribute Performance Evaluation Using a Hierarchical Fuzzy TOPSIS Method”; 537–572, in “Fuzzy Applications in Industrial Engineering”, KAHRAMAN, Cengiz (Editor), Springer-Verlag.

AZMA, Fereydoon (2010), “Qualitative Indicators for the evaluation of universities performance”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol 2; 5408–5411.

CASU, B.; THANASSOULIS, E. (2006), “Evaluating cost efficiency in central administrative services in UK universities”, Omega, Vol 34; 417–426.

CHEN, Jui-Kuei and CHEN, I-Shuo (2010), “A Pro-performance appraisal system for the university”, Expert Systems with Applications, Vol 37; 2108–2116.

HEIKO, A. von der Gracht (2008), “The Future of Logistics, Scenarios for 2025”, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.

HWANG, Ching-Lai and YOON, Kwangsun (1981), “Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications: A State-of-the-Art Survey”, Springer-Verlag, Berlin.

JOHNES, Jill and JOHNES, Geraint (1995), “Research funding and performance in U.K. University Departments of Economics: a frontier analysis”, Economics of Education Review, Vol 14, no 3;. 301–314.

LEITNER, Karl-Heinz; PRIKOSZOVITS, Julia; SCHAFFENHAUSER-LINZATTI, Michaela; STOWASSER, Rainer and WAGNER, Karin (2007), “The impact of size and specialisation on universities’ department performance: A DEA analysis applied to Austrian universities”, Higher Education, Vol 53; 517–538.

LINSTONE, Harold A. and Turoff, Murray (2002), “The Delphi Method: Techniques and Applications”, Addison-Wesley, MA.

RAYENİ, M.M.; VARDANYAN, G. and SALJOOGHI, F.H. (2010), “The Measurement of Productivity Growth in the Academic Departments using Malmquist Productivity Index”, Journal of Applied Science, Vol 10, no 22; 2875-2880.

ROYENDEGH, Babak Daneshvar (2009), “Çok Ölçütlü Karar Verme Süreci İçin VZA-AAS Sıralı Hibrit Algoritması ve Bir Uygulama”, Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

ROYENDEGH, Babak Daneshvar and EROL, Serpil (2009), “A DEA – ANP hybrid Algorithm Approach to Evaluate a University’s Performance”, International Journal of Basic & Applied Sciences IJBAS, Vol 9, no 10; 115-129.

SALERNO, Carlo (2006), “Using data envelopment analysis to improve estimates of higher education institution’s per student education costs”, Education Economics, Vol 14, no 3; 281–295.

SINUANY-STERN, Zilla; MEHREZ, Abraham and BARBOY, Arieh (1994), “Academic departments efficiency via DEA”, Computers and Operations Research, Vol 21, no 5;. 543–556.

SINUANY-STERN, Zilla; MEHREZ, Abraham and HADAD, Yossi (2000), “An AHP/DEA methodology for ranking decision making units”, International Transactions in Operational Research, Vol 7, no 2; 109–124.

WU, Hung-Yi; LIN, Yi-Kuei and CHANG, Chi-Hsiang (2011), “Performance evaluation of extension education centers in universities based on the balanced scorecard”, Evaluation and Program Planning, Vol 34; 37–50.

YÖDEK (2007), “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Rehberi”, Internet Adresi: http://www.yodek.org.tr/yodek/files/7aa12f8d2582deb44d4249c7aa4a2020.pdf, Erişim Tarihi: 27.03.2014

ZELENY, Milan (1982), “Multiple criteria decision making”, McGraw-Hill, New York.

ZOLFANI, Sarfaraz Hashemkhani and GHADIKOLAEI, Abdolhamid Safaei (2013), “Performance Evaluation of Private Universities Based on Balanced Scorecard: Emprical Study Based on Iran”, Journal of Business Economics and Management, Vol 14, no 4; 696–714.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------