MARKOV ANALİZİ İLE İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI

Erkan Köse, Tolga Genç, Mehmet Kabak
965 166

Öz


Bu çalışmada bir kamu kurumuna personel yetiştirmekle sorumlu olan ve dört yıllık eğitim hizmeti sağlayan bir okuldaki eğitim durumu incelenmiştir. Kamu kurumunun ihtiyaç duyduğu insan gücünün tamamı bu okuldan mezun olmaktadır. Bu çalışmanın başta okula alınacak öğrenci miktarlarının belirlenmesi olmak üzere çeşitli insan gücü planlama faaliyetlerinde sıhhatli veriler sağlayacağı değerlendirilmektedir. Çalışmada kamu kurumunun yetişmiş personel sıkıntısı yaşamaması için geleceğe yönelik olarak projeksiyonlar ortaya koyulmuştur. Çalışmada yöntem olarak yöneylem araştırması tekniklerinden Markov Analizi kullanılmıştır. Çalışmanın katkısı kamu kurumu için hayati öneme sahip gerçek bir probleme Markoz Analizi gibi bilimsel bir teknik yardımıyla çözüm önerilmesidir.  


Anahtar kelimeler


İnsan Gücü Planlaması, Markov Analizi

Tam metin:

PDF

Referanslar


ALP, Selçuk (2007), "Türkiye’de Eğitim Sürecinin Markov Geçiş Modeli", 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, İnönü Üniversitesi Malatya, 24-25 Mayıs 2007.

ÇINLAR, Erhan; (1975), Introduction to Stochastic Processes, First Edi-tion, New Jersey: Prentice-Hall Inc.

ERGEÇ, Fulya (1966), "Markov Analizi ile Hisse Senedi Fiyatının Tahmin Edilmesi", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2;123-151.

GREGORİADES, Andreas (2001), "Manpower planning with system dynamics and business objects", Proceedings of International Systems Dynamics Conference, Washington, DC, 24-28 Temmuz 2011.

NILAKANTAN, Kannan ve RAGHAVENDRA, B.G (2005), "Control Aspects in Proportionality Markov Manpower Systems", Applied Mathematical Modelling, Vol 29; 85-116.

ÖZDEMİR, Aslı Yüksek ve GÜMÜŞOĞLU, Şevkinaz (2007), "İşletmelerin Tahminleme Sorunlarının Çözümlenmesinde Markov Zincirleri Analiznin Uygulanması", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 1;337-359.

ÖZEL, Gamze ve SOLMAZ, Aysun (2012), "Türkiye'de Deprem Tekrarlanma Zamanının Tahmini ve Neotektonik Bölgelere Göre Depremselliğin Markov Zinciri ile İncelenmesi", Çankaya University Journal of Science and Engineering, Vol 9, No.2;125-138.

ROSS, M Sheldon (2003), Introduction to Probability Models, United States of America, Academic Press,Elsevier Science, Eighth Edition.

SAATÇİOĞLU, Ömer (1978), "Birimler Arası Personel Geçişlerinin Kestiriminde Markov Zinciri Yaklaşımı", Yöneylem Araştırması 4. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul, Haziran 1978.

SKULJ, Damjan, VEHOVAR, Vasja ve STAMFELJ, Darko (2008), "The Modelling of Manpower by Markov Chains - A Case Study of the Slovenian Armed Forces", Informatica, Vol 32; 289-297.

TAHA, Hamdy A. (2002), Yöneylem Araştırması, 6. Basımdan Çev. Ş.Alp Baray-Şakir Esnaf, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

UTTERBEECK, Filip Van, PASTIJN, Hugo, ACKER, Guy Van ve LOOCK, Raf Van (2009), "Computer Simulation and Markov Chain Modelling for HRM in the Belgian Defence", North Atlantic Treaty Organization, RTO-MP-SAS-073-10.

WANG, Jun (2005), "A Review of Operations Research Applications in Workforce Planning and Potential Modeling of Military Training", Defence Science and Technology Organisation Salisbury (Australia) Systems Sciences Lab; 1-25.

Winston, Wayne L. (2004), Operation Research : Application and Algorithms, Canada, Thomson Brooks / Cole , Fourth Edition.