Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri

Adem Doğan, Ahmet Uzun
889 184

ÖzAnahtar kelimeler


Serbest Ticaret Anlaşmaları, Dış Ticaret, Gümrük Birliği.

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKMAN, M. Sait, (2010), “The European Union’s Trade Strategy and Its Reflections On Turkey: An Evaluation From The Perspective of Free Trade Agreements”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, Sayı: 2, ss, 17ATALAY, Irmak, (2011), “Türkiye’nin Dış Ticaretinde Serbest Ticaret Anlaşmaları Hakkında Bilgi ve Değerlendirme Notu”, TOBB, http://www.tobb.org.tr.. (Erişim tarihi: 15.02.2013).

AYDIN, Ali Kemal, (2013), “Serbest Ticaret Anlaşmalarının Yeri ve Türkiye’nin Dış Ticaretinin Geliştirilmesindeki Önemi”, http://mfa.gov.tr/serbest-ticaret-... (Erişim Tarihi: 06.06.2013).

Ekonomi Bakanlığı, (2012), Dış Ticaret ve Başlıca Ekonomik Göstergeler, T.C. Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ankara.

EREN, T. Mesut, (2013), “Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın Dış Ticaretine Etkileri ve Sorunlar”, Maliye Finans Yazıları, Yıl, 27, Sayı, 98, Ocak, ss. 26-47. GÜRLESEL, Can Fuat ve Kerem Aklin, (2010), Avrupa Birliği’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları’na Türkiye’nin de Dahil Edilmesi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2010-18.

HUR, Jung and Cheolbeom Park, (2011), “Do Free Trade Agreements Increase Economic Growth of Member Countries”, World Development, Vol. 40. No. 7. pp. 1283-1294.

KEKEÇ, Serah, (2010), “Türkiye’nin Avrupa-Akdeniz Ortakları ile Serbest Ticaret Anlaşmaları”, Ortadoğu Analiz, Aralık, 10, cilt 2, sayı, 24, ss. 85-93.

ÖZKALE, Lerzan ve M. Özgür Kayalıca, (2008), “Dış Ticaretin Yapısal Gelişimi”, İçinde, (Editör: Gülten Elmas Arslan), Çeşitli Yönleriyle Cumhuriyetin 85. Yılında Türkiye Ekonomisi, Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Ankara, ss, 355-382.

ÖZTÜRKLER, Harun, (2010), “Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan Serbest Ticaret Bölgesi Türkiye için Avrupa Birliğine Bir Alternatif Oluşturabilir mi?” Ortadoğu Analiz, Kasım, 10, cilt 2, sayı, 23, ss. 51-57.

PINAR, Övgü, vd., (2013), “Küreselleşme Sürecinde Yükselen Aktör: Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Türkiye”, İzmir Ticaret Odası, Ar-Ge Bülten, Mart 2013. ss, 3-9. SEYİDOĞLU, Halil, (2009), Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 17. Baskı, İstanbul.

URATA, Shujiro, (2002), “Globalization and The Growth in Free Trade Agreements”, Asia-Pacific Rewiev, Vol, 9, No:1, pp, 20-32. http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regatt_e.htm http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm http://rtais.wto.org/ http://www.mfa.gov.tr/1-95-sayili-ortaklık-konseyi-karari http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm www.ekonomi.gov.tr/sta www.ekonomi.gov.tr/upload... http://www.euractiv.com.tr/5/article/bagis-gümrük-birliğini