Bireysel Kazançların Belirlenmesinde Sosyal Sermayenin Rolü (Yalova Örneği)

Şadan Çalışkan, Ferhat Pehlivanoğlu, Oytun Meçik
847 155

Öz


Sosyal sermaye, toplumsal ağlar yoluyla paylaşılan müşterek normlar, değerler ve anlayışların gruplar içerisinde ya da arasındaki işbirliğini kolaylaştırması olarak tanımlanmaktadır. Sosyal sermaye kavramı son dönemin popüler araştırma konuları arasında yer almaktadır. Sosyal sermaye hakkında disiplinler arası geniş bir literatür bulunmaktadır. Buna rağmen, kavramın tanımlanması, göstergelerinin belirlenmesi ve ölçülmesi konusunda bir birlik söz konusu değildir. Bu durum, sosyal sermayeyi konu alan çalışmaları güçleştirmektedir.

Bu çalışmanın amacı, fiziki ve beşeri sermaye gibi bir sermaye türü olarak kabul edilen sosyal sermayenin bireysel kazançların belirlenmesindeki rolünü Yalova İli özelinde ortaya koymaktır.  Ekonometrik analiz bulguları, sosyal sermaye literatüründeki benzer çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. Tahmin sonuçlarına göre; sosyal sermaye ve beşeri sermaye değişkenleri bireysel kazanç farklılıklarının oluşumunda etkili ve önemli faktörlerdir.


Anahtar kelimeler


Sosyal Sermaye, Bireysel Kazançlar, Beşeri Sermaye, Yalova.

Tam metin:

PDF

Referanslar


BALCAR, Jiří (2012), “Supply Side Wage Determinants: Overview of Empirical Literature”, Review of Economic Perspectives, Vol. 12, Issue: 4; 207-222.

BEUGELSDIJK, Sjoerd, and Sjak SMULDERS (2009), Bonding and Bridging Social Capital and Economic Growth, Discussion Paper No. 2009-27, Tilburg University.

BOERI, Tito (2000), Structural Change, Welfare Systems, and Labour Reallocation: Lessons from the Transition of Formerly Planned Economies, Oxford University Press, New York.

CARDEN, Art; Charles COURTEMANCHE and Jeremy MEINERS (2009), "Does Wal-Mart Reduce Social Capital?." Public Choice, 138, No.1/2; 109-136.

ÇALIŞKAN, Şadan ve Oytun MEÇİK (2011), “Sosyal ve Beşeri Sermayenin Bireysel Ekonomik Getirisi Üzerine Uygulamalı Bir Analiz: ‘Eskişehir İli Örneği’”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2; 7-26.

DELATTRE, Eric and Mareva SABATIER (2004), “Social Capital and Wages: An Econometric Evaluation of Social Networking’s Effects”, XVIII. AIEL Conference of Labour Economists, Modena.

DINDA, Soumyananda (2008), “Social Capital in the Creation of Human Capital and Economic Growth: A Productive Consumption Approach”, The Journal of Socio-Economics, 37; 2020-2033.

DURKIN, John T. (2000), Measuring Social Capital and Its Economic Impact, University of Chicago Harris School of Public Policy Studies, Chicago.

FRANZEN, Axel and Dominik HANGARTNER (2006), “Social Networks and Labour Market Outcomes: The Non-Monetary Benefits of Social Capital”, European Sociological Review, Vol. 22, No: 4; 353-368.

GROOTAERT, Christiaan (2002), Quantitative Analysis of Social Capital Data. Christiaan Grootaert and Thierry van Bastelaer (Eds.), Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners (pp. 41-84), The World Bank, Washington, D.C.

KARAGÜL, Mehmet ve Selçuk Akçay (2002), “Ekonomik Büyüme ve Sosyal Sermaye: Ampirik Bir Kanıt”, İktisat İşletme ve Finans, Cilt: 17, Sayı: 198; 82-90.

KARAGÜL, Mehmet ve Süleyman Dündar (2006), “Sosyal Sermaye ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 12; 61-78.

KNACK, Stephen and Philip KEEFER (1997), “Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No: 4; 1251-1288.

KNIGHT, John and Linda YUEH (2008), "The Role of Social Capital in the Labour Market in China”, Economics of Transition, Vol. 16, No: 3; 389-414.

KRISHNA, Anirudh and Elizabeth SHRADER (2002), “The Social Capital Assessment Tool: Design and Implementation”, Christiaan Grootaert and Thierry van Bastelaer (Eds.), Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners (pp. 17-39), The World Bank, Washington, D.C.

MINCER, Jacob (1996), Changes in Wage Inequality, 1970-1990, NBER Working Paper No.5823, The National Bureau of Economic Research, Cambridge.

MİNCER, Jacob A. (1974), Schooling, Experience, and Earnings, Columbia University Press, New York.

LIN, Nan (1999), “Social Networks and Status Attainment”, Annual Review of Sociology, Vol. 25, No: 1; 467.

NARAYAN, Deepa and Michael F. CASSIDY (2001), “A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory”, Current Sociology, Vol. 49; 59-102.

ONYX, Jenny (2000), “Measuring Social Capital in Five Communities”, The Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 36, No: 1; 23-42.

OSTERMAN, Paul (1975), “An Empirical Study of Labor Market Segmentation”, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 28, Issue: 4; 508-523.

OWEN, Ann L. and Julio VIDERAS (2009), “Reconsidering Social Capital: A Latent Class Approach”, Empirical Economics, Vol. 37, No: 3; 555-582.

ÖKSÜZLER, Oktay (2006), “Sosyal Sermaye, Güven ve Belirleyicileri: Bir Panel Analizi”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 12; 108-129.

PANTOJA, Enrique (2002), “Qualitative Analysis of Social Capital: The Case of Community Development in Coal Mining Areas in Orissa, India”, Christiaan Grootaert and Thierry van Bastelaer (Eds.), Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners (pp. 108-151), The World Bank, Washington, D.C.

REID, Catherine and Lawrence SALMEN (2002), “Qualitative Analysis of Social Capital: The Case of Agricultural Extension in Mali”, Christiaan Grootaert and Thierry van Bastelaer (Eds.), Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners (pp. 85-107), The World Bank, Washington, D.C.

ROSE, Richard (1999), What does Social Capital Add to Individual Welfare?: An Empirical Analysis of Russia, Social Capital Initiative Working Paper No. 15, The World Bank, Washington, D.C.

SABATINI, Fabio (2009), “Social Capital as Social Networks: A New Framework for Measurement and an Empirical Analysis of Its Determinants and Consequences”, The Journal of Socio-Economics, No: 38; 429-442.

SABINA, Pačariz (2010), Social Capital and Its Economic Reflections, International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo (ICES).

SERAGELDIN, Ismail (1996), Sustainability and the Wealth of Nations: First Steps in an Ongoing Journey, The World Bank, Washington, D.C.

SHIDELER, David W. and David S. KRAYBILL (2009), Social Capital: An Analysis of Factors Influencing Investment, The Journal of Socio-Economics, No: 38; 443-455.

SPANOS, Aris (2010), “Akaike-Type Criteria and the Reliability of Inference: Model Selection versus Statistical Model Specification”, Journal of Econometrics, No: 158; 204-220.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------