Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizması: Yapısal VAR Analizi

Yusuf Ekrem Akbaş, Fatma Zeren, Halil Özekicioğlu
717 125

Öz


Bu çalışmada, Türkiye’de (2005:01-2013:07) dönemindeki parasal aktarım mekanizmasının işleyip işlemediği analiz edilmiştir. Bu bağlamda, faiz ve döviz şoklarının sanayi üretimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun için yapısal VAR analizi kullanılmıştır. Yapısal VAR analiz sonucunda kısa dönemde parasal aktarım mekanizmasının işlediği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, Türkiye’de faiz ve döviz kuru şoklarının sanayi üretimi üzerinde kısa dönemde etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Parasal Aktarım Mekanizması, Yapısal VAR, Türkiye


Anahtar kelimeler


Parasal Aktarım Mekanizması, Yapısal VAR, Türkiye

Tam metin:

PDF

Referanslar


BÜYÜKAKIN, Figen; V. CENGİZ ve A. TÜRK (2009) “Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının VAR Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.171-198.

CAMARERO, Mariam; O. Javier and C. TAMARİT (2002), "Monetary Transmission in Spain: a Structural Cointegrated VAR Approach", Applied Economics, 34, pp.2201-2212.

CAMBAZOĞLU, Birgül and S. GÜNEŞ (2011), “Monetary Transmission Mechanism in Turkey And Argentina”, International Journal of Economics And Finance Studies, Vol 3, No 2, pp. 23-33.

CAMBAZOĞLU, Birgül ve H. S. KARAALP (2012), “Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Türkiye Örneği”, Yönetim ve Ekonomi, Yıl:2012, Cilt:19, Sayı:2, ss.53-66.

CENGİZ, Vedat (2009), Parasal Aktarım Mekanizması İşleyişi ve Ampirik Bulgular”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Temmuz-Aralık, 2009, ss.225-24.

DİCKEY, D.A and Fuller, W. A. (1979), “Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, 74(366), pp.427-481.

DİCKEY, D.A and Fuller, W.A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, 49(4), pp.1057-1072.

GÜNEY, Selami ve N. D. ALACAHAN (2012), “Parasal Aktarım Mekanizmaları ve Türkiye Değerlendirmesi”, Akademik Bakış Dergisi, sayı: 33, ss.1-13. LUMSDAİNE, R. L and. Papell, D. H. (1997), “Multiple Trend Breaks and the Unit Root Hypothesis”, Review of Economics and Statistics, 79 (2), pp. 212-2

NAGAYASU, Jun (2007), “Empirical Analysis of the Exchange Rate Channel in Japan”, Journal of International Money and Finance, 26 (6), pp. 887-904. NARAYAN Paresh Kumar; Seema Narayan, Arti Prasad (2008) “A structural VAR analysis of electricity consumption and real GDP: Evidence from the G7 countries”, Energy Policy, Vol: 36, pp.2765 – 2769.

ÖRNEK, İbrahim,(2009) “Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi”, Maliye Dergisi , Sayı 156, Ocak-Haziran 2009.

PHİLLİPS, P. and Perron, P. (1988), “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”, Biometrica,75(2), pp. 335-346.

SAIBU, M. O., (2013) “The Monetary Transmission Mechanism in Nigeria: A Sectoral Output Analysis”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 1; January 2012, pp.204-212.

SAMKHARADZE, BESIIK (2008) “Monetary Transmission Mechanism in Georgia: Analyzing Pass-Through of Different Channels” Tbilisi 2008, http://www.nbg.gov.ge/uploads/workingpaper/nbgwp02.08.pdf, Erişim Tarihi: 06.08.2013.

SHAMİM, Ahmed and Md Ezazul Islam (2004), “The Monetary Transmission Mechanism in Bangladesh: Bank Lending and Exchange Rate Channels”, The Bangladesh Development Studies , Vol. 30, No: 3-4, pp.31-87.

SMETS, Frank R. ve Raf WOUTERS (1999), “The Exchange Rate and the Monetary Transmission Mechanism in Germany”, De Economist, 147, (4), pp.489 – 521.

ZİVOT, E. and Andrews, K. (1992), “Further Evidence On The Great Crash, The Oil Price Shock, and The Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10 (10), pp. 251–70.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------