Türk Kamu Politikası Modelinin Doğuşu ve Gelişmesi

Tolga Kabaş
898 162

Öz


Türkiye başarılı kamu politikası modeliyle 2002 yılından itibaren istikrarlı büyüme performansını yakalamış, orta gelirli ülkeler grubunda üst sıralara ulaşmıştır. 1923 yılından 1980’lerin başlarına kadar Türkiye’de sanayileşme ve özel sermaye birikimi devletin önderliğinde gerçekleşmiştir. Türkiye 1980’lerin başlarından itibaren uygulanan liberalleşme politikalarıyla aşırı düzenlenmiş ve içe dönük ekonomisini dünya piyasalarıyla entegre etmeyi başarabilmiştir. Dışa açılmasıyla birlikte Türkiye artık nitelikli sanayi malları üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Bu çalışmada Türk kamu politikası modelinin nasıl doğduğu ve geliştiği anlatılacaktır. Ayrıca, bu çalışmada dünyada başarılı kabul edilen kamu politikası modellerinden örnekler verilecek, bu modeller ışığında Türkiye’de kamu politikası modelinin tarihsel gelişimi anlatılacaktır.


Anahtar kelimeler


Kamu Politikası Modeli, Siyasi Kültür, Liberalizm, Türk Modeli

Tam metin:

PDF

Referanslar


ÇAKMAK, Diren (2011), Osmanlı İktisat Düşüncesinin Evrimi, Sena Ofset Ambalaj Matbaacılık, 1. Baskı

DOBBIN, Frank (2001), “Why the Economy Reflects the Polity: Early Rail Policy in Britain, France and the United States”, edi. Swedberg, R., Granovetter, M., The Sociology of Economic Life, 401-424, Westview Press.

GRANOVETTER, Mark (2001), “Coase Revisited: Business Groups in the Modern Economy”, edi. Swedberg, R., Granovetter, M., The Sociology of Economic Life, 327-356, Westview Press.

HASS, Jeff (2007), Economic Sociology: An Introduction, Routledge.

HERMANN-PILLATH, Carsten (2007), “Adam Smith and Confucius: Towards a Transcultural Foundation of Institutions”, Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 3(3), 91-126, 2010 (Erişim için SSRN: http://ssrn.com/abstract=966033).

KEPENEK, Yakup ve YENTÜRK, Nurhan (2008), Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitapevi, 21. Baskı.

KEPENEK, Yakup (2011), Development and Structure of the Turkish Economy, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim AŞ, 1. Baskı.

SAXENIAN, AnnaLee (2001), “Inside-Out: Regional Networks and Industrial Adaptation in Silicon Valley and Route 128”, edi. Swedberg, R. ve Granovetter, M., The Sociology of Economic Life, 51-76, Westview Press. SAYAR, Ahmet Güner (1998), Bir İktisatçının Entellektüel Portresi: Sabri F. Ülgener, Eren Yayıncılık

ŞENOĞLU, Kemal (2009), Yusuf Akçura: Kemalizmin İdeoloğu, Kaynak Yayınları, 1. Baskı

ŞİMŞEK, Osman (2008),Türk Girişimciliğinin Sosyolojisi, Öncü Basımevi,1. Baskı

TOPRAK, Zafer (2012), Türkiye’de Milli İktisat: 1908-1918,Doğan Kitap, 1. Baskı

TÜRKDOĞAN, Orhan (2004), Osmanlı’dan Günümüze: Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları.

TÜRKDOĞAN, Orhan (2005), İslami Değerler Sistemi ve Max Weber, IQ Kültür ve Sanat Yayınları.

VOGEL, Steven K. (2007), Japan Remodeled, Cornell University Press.