Türkiye’de Petrol Ürünleri Fiyatlarında Verginin Payı ve Diğer Ülkeler ile Karşılaştırılması

Sezer Alcan
757 129

Öz


Türkiye’de petrol ürünleri üzerinde yüksek oranlı vergiler vardır ve petrol ürünleri üzerinden alınan vergiler bütçe gelirleri arasında çok önemli bir paya sahiptir. Öyle ki, doğrudan vergiler altında gösterilen kurumlar vergisi gelirleri bile dolaylı vergiler altında sınıflandırılan petrol ürünlerinden alınan vergi gelirlerinin gerisinde kalmaktadır. Türkiye’de benzin, motorin ve otogaz fiyatları OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında fiyat içerisindeki vergi payının Türkiye’den daha yüksek başka ülkeler olduğu görülmekle birlikte fiyat satın alma paritesi açısından incelendiğinde Türkiye’nin benzin, motorin ve otogazın en yüksek fiyatla satıldığı ülke olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Ekonomisi, Vergileme, Vergi Yükü, Doğrudan Vergiler, Dolaylı Vergiler


Anahtar kelimeler


Kamu Ekonomisi, Vergileme, Vergi Yükü, Doğrudan Vergiler, Dolaylı Vergiler

Tam metin:

PDF

Referanslar


BOADWAY, R.W. ve D.E. WILDASIN, (1984), Public Sector Economics, Little, Brown&Company, Boston, Toronto.

ERGİNAY, Akif (1982), Kamu Maliyesi, Çağ Matbaası, Ankara.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (2011), 2010 Petrol Piyasası Sektör Raporu, Ankara.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (2012), 2011 Petrol Piyasası Sektör Raporu, Ankara.

Gelir İdaresi Başkanlığı İstatistikleri. IEA (2012), Energy Prices and Taxes First Quarter 2012, Paris.

Muhasebat Genel Müdürlüğü İstatistikleri. Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (2002), Türk Vergi Sistemi, Sorunlar ve Çözümler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Basımı, Ankara

ORHANER, Emine (2007), Kamu Maliyesi, Siyasal Kitabevi, Ankara.

ROSEN, H.S. (2005), Public Finance, 7th Edition, Chicago, IL: Richard D. Irwin, Inc. SCHMÖLDERS, Günter (1976), Genel Vergi Teorisi, Çev: Salih Turhan Baskı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

TÜPRAŞ, İzmit Rafinerisi Akaryakıt Çıkış Fiyatları. ULUATAM, Özhan (2011), Kamu Maliyesi, 11. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara.