İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin Bulanık Veri Zarflama Analizi ile Verimlilik Ölçümü

Ziya Gökalp Göktolga, Ahmet Artut
790 178

Öz


Türkiye’deki Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2010 KPSS puanlarına göre öğretim performansları göreceli olarak incelenmiştir. KPSS sınavında yer alan genel kültür ve genel yetenek sınavı ortak alan olmakla birlikte, alan sınavı içerisinde dahil edilen bölümler ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan bölümleri kapsamaktadır. Bu sebeple KPSS sınavlarından alınan puanlar bu Fakültelerin başarı düzeylerinin tespitinde önemli bir ölçüt olmaktadır. Çalışmada, 55 adet Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bulanık ortamda göreceli olarak performansları ölçülmüştür. Türkiye’de eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren ve değerlendirmeye alınmayan diğer üniversitelerin bazıları 2005-2006 yılından sonra açıldığı ve de bazılarının da verilerine ulaşılamadığı için değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Veri zarflama analizi, performans ölçümü, matematik programlama, KPSS, etkinlik.


Anahtar kelimeler


Veri Zarflama Analizi, Performans Ölçümü, Matematik Programlama, KPSS, Etkinlik.

Tam metin:

PDF

Referanslar


ABBOTT, Malcolm and DOUCOULİAGOS, CHRİS (2003). The Efficiency of Australian Universities: a Data Envelopment Analysis. Economics of Education Review, 22, 89-97.

CHARNES, Abraham, COOPER, William, Wager and RHODES, Edwards, (1978), “Measuring the efficiency of decision making unit”, European Journal of Operational Research, (2) ; 429-444.

ÇAGLAR, Atalay, (2003), “Veri Zarflama Analizi ile Belediyelerin Etkinlik Ölçümü”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

FLEGG, Anthony, Tony, at all (2004). Measuring The Efficiency of British Universities: A Multi Period Data Envelopment Analysis. Education Economics, 12, 231-239.

GOLANY, Boaz ve YU, Gang (1997). Theory and Methodology Estimating Returns to Scale in DEA, European Journal of Operational Research, 103, 28GUO, Peijun and TANAKA, Hideo, (2001), “Fuzzy DEA: A perceptual evaluation method”, Fuzzy and Systems, (119); 149-160.

GÜNGÖR, İbrahim ve DEMİRGİL, Hakan, (2005), “Bölgesel rekabet yapısının bulanık VZA ile araştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, 23–38.

KAHRAMAN, Cengiz And TOLGA, Ethem, (1998), “Data envelopment analysis using fuzzy concept”, IEEE Transaction on Systems.

KAO, Chiang And LİU, Shiang, Tai, (2000), “Fuzzy efficiency measures in data envelopment analysis”, Fuzzy Sets and Systems, (113); 427-437.

KARAKOÇ, İpek, Deveci, (2003), “Veri Zarflama Analizindeki Ağırlık Kısıtlamalarının Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Sisteminin Kullanımı”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:18 Sayı2,1-12

LERTWORASİRİKUL, Saowanee, FANG, Shu, Cherng, JOİNES, Jeffrey and NUTTLE, Henry, (2003), “Fuzzy data envelopment analysis (DEA): a possibility approach”, Fuzzy Sets and Systems, (139); 379-394.

LEON, Teresa, LİERN, Vicente, RUİZ, Jose and SİRVENT, Inmaculada, (2003), “A fuzzy mathematical programming approach to the assessment of efficiency with DEA models”, Fuzzy and Systems, (139); 407-419.

ORUÇ, Kenan, GÜNGÖR, İbrahim, DEMİRAL, Mehmet, (2009), “ Üniversitelerin Etkinlik Ölçümünde Bulanık Veri Zarflama Analizi Uygulaması. ”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22/2009 ; s. 282.

ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME KURULU, (2011). “Türkiye'deki Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” İnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr. Erişim Tarihi: 15.07.2011.

ÖZYİĞİT, Tamer, SERARSLAN, Nahit, KARSAK, Ertuğrul, (2008), “Türkiye’de Elektrik Üretimi İçin Enerji Kaynaklarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, İTÜ Dergisi/d Mühendislik, 7, 55–66.

SENGUPTA, Jati, Kumar, (1992), “A fuzzy system approach in data envelopment analysis”, Computers & Mathematics with Applications, (24) ; 259-266.

SOLEİMANİ-DAMANEH, Majid, JAHANSHAHLOO, Gholam, Reza, ABBASBANDY, Saeid, (2006), “Computational and theoretical pitfalls in some current performance measurement techniques;and a new approach”, Applied Mathematics and Computation,181, 1199–1207.

ŞENSES, Fikret, (2007), “Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye Yükseköğretim Sistemi: Temel Eğilimler, Sorunlar Çelişkiler ve Öneriler, Economic Research Center Working Papers in Economics 07/05”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2007.

YEŞİLYURT, Cavit ve ALAN, Mehmet, Ali, (2003), “Fen Liselerinin 2002 Yılı Göreceli Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi ile Ölçülmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, s.91- 104.

YILDIZ, Ayşe, (2005); “İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Ve Malmquist Endeksi Yöntemleri İle Değerlendirilmesi”, Ulusal Finans Sempozyumu, Nevşehir.

ZHU, Jieping, (2003), “Imprecise data envelopment analysis (IDEA) : A review and improvement with an application”, European Journal of Operational Research, (144); 513-529.

WANG, Yinmin Morris, GREATBANKS, Richard. and YANG, Jain, Bo, (2005), “Interval efficiency assessment using data envelopment analysis”, Fuzzy Sets and Systems, (153); 347- 370
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------