2008 Küresel Kriz Döneminde Türkiye ile Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Krizin Yayılma Etkisinin Kredi Temerrüt Swap Oranlarının Değişimi Yoluyla İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Kadir Tuna, Selma Öner, Hakan Öner
926 228

Öz


Krizin, oluştuğu bölgede kalmayarak diğer bölgelere hızla yayılması sonucunda küresel bir kriz haline dönüşmesini ifade eden yayılma etkisi süreci, 1997 Uzakdoğu Asya krizi ile hız kazanmıştır. Bu durumun temel nedeni, teknolojik gelişmelerin sermayenin ülkeler arasında sınır tanımaksızın hızla hareket edebilmesine olanak sağlamasıdır. Bu çerçevede, 2008 Küresel Kriz döneminde Türkiye ile gelişmekte olan ülkeler arasında krizin yayılma etkisi, kriz öncesi dönem, kredi krizi dönemi ve Lehman Brothers Yatırım Bankası’nın iflas etmesinden sonraki küresel kriz dönemi olmak üzere toplam üç dönemde incelenmektedir. İncelemede, Türkiye ile seçilmiş beş gelişmekte olan ülkenin Amerikan Doları cinsinden 5 yıllık kredi temerrüt swap oranları arasındaki korelasyon ölçülmekte ve yayılma etkisi yorumlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Swapları, 2008 Küresel Krizi, Krizlerin Yayılma Etkisi

Anahtar kelimeler


Kredi Temerrüt Swapları, 2008 Küresel Krizi, Krizlerin Yayılma Etkisi

Tam metin:

PDF

Referanslar


ÇETİNKAYA, Murat; Esra Talaşlı ve Yeşim Kubar(2008), “Finansal Krizler ve G8 Ülkelerinin Finansal Krizlerin Yayılmasındaki Etkileri”, Marmara Üniversitesi Uluslararası Finans Sempozyumu, 19 Aralık 2008, s. 2172

DELİCE, Güven(2003), “Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), s:57FABOZZI, Frank J; Henry A. Davis and Moorad Choudhry (2006), Introduction to Structured Finance, John Wiley & Sons, Inc.

GREGORY, Jon(2010), Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets, John Wiley&Sons, Inc.

GÜRİŞ, Selahattin; Ebru Çağlayan ve Burak Güriş(2011), EViews ile Temel Ekonometri, Der Yayınları.

HUH, Chan Guk; Kwanghee Nam (2010), “A Preview of Tale of Korea’s Two Crises: Distinct Aftermaths of 1997 and 2008 Crises”, The Journal of Korean Economy, 11(1), p:1-29.

KARABIYIK Lale; Adem Anbar (2006), “Kredi Temerrüt Swapları ve Kredi Temerrüt Swaplarının Fiyatlandırılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (31)2, s:48-58.

MENGLE David(2007), “Credit Derivatives: An Overview”, Economic Review, Federal Reserve Bank of Atlanta, (92)4, p:4.

ROBBE, Jan Job de Vries Robbe; Paul U Ali(2008), Securitization Law and Practice: In the Face of the Credit Crunch, Kluwer Law International. ROWLEND, Peter(2004), “The Colombian Sovereign Spread and Its Determinants”, Banco De La Republica Research Report, 1-75. http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra315.pdf.

SINGH Manmohan (2003), “Are Credit Default Swaps Spreads High in Emerging Markets - An Alternative Methodology for Proxying Recovery Value”, IMF Working Paper.

TAKAVOLI, Janet. M(2001), Credit Derivatives and Synthetic Structures: A Guide to Instruments and Applications, 2. Bs., John Wiley & Sons, Inc.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------