Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KATILIM ŞARTLARI VE SÜRECİ

1. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisine gönderilecek makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, özgün, araştırma, derleme ve kuramsal çalışmaların yayımlandığı sosyal bilimler alanına ilişkin disiplinler arası bir dergidir.

2. Makalenin Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Makaleler için yazara telif ücreti ödenmez.

3. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinde yayımlanan makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar(lar)a aittir.

4. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, gönderilen makalelerde düzeltme yapma, makaleleri yayımlama ya da yayımlamama hakkına sahiptir.

5. Yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.

6. http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/index.php/iibf/index adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye makale göndermek için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:

- Yazar bilgileri ana metinde olmamalıdır. Yazar bilgileri için ayrı bir dosya hazırlanmalı ve sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

- Makale ana metin ekleme sayfasında yer alan dosya seçimi penceresi açılarak bilgisayarın sabit sürücünde bulunan dosyanın bulunmasına yarayacak gözat (ya da dosya seç) tıklanır.

- Dosyanın yeri belirlenir ve işaretlenir.

- Sayfadaki dosya gönder düğmesi tıklanır, dosya bilgisayardan derginin internet sitesine yüklenir. (Yüklenen dosyanın adı sistem tarafından otomatik olarak değiştirilmektedir.)

- Dosya yüklendikten sonra, sayfanın alt kısmında yer alan kaydet ve devam et düğmesi tıklanır.

- Ek dosyalar bölümü yazarın iletişim bilgilerini, güncel akademik özgeçmişini, makale kapak sayfasını ve dergi ücreti dekontunun kopyasını eklemek için konulmuştur. Ek dosya eklemek için izlenecek adımlar makale yükleme bölümündeki gibidir.

 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI


1. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda iki kez (Mayıs-Kasım) yayınlanır. Gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir. Her makale en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Makaleler elektronik ortamda yayınlanır.


2. Gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.


3. Yazılar kağıdın bir yüzüne üstten 5,5 cm, alttan 5 cm, soldan 4 cm, sağdan 4 cm, ilk satır 1 cm girintiyle, paragraf aralığı önceki 6 nk, sonraki 0 nk, sayfa düzeninde, tek satır aralığında, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto olarak yazılmalıdır.


4. Makaleler 20 sayfayı aşmamalıdır. Gönderiye makalenin sorumlu yazarına ilişkin tam ve güncel iletişim bilgileri de dahil edilmelidir.


5. Yazıların ana başlığı 11 punto, büyük harfle, ortalı ve koyu yazılmalıdır. Giriş ve sonuç başlıklarına numara verilmemelidir. Başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. Yazıda yer alan birinci derece alt başlıklar I,II, III, ... gibi Romen rakamlarıyla sınıflandırılmalı, tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. İkinci derece alt başlıklar A,B,C, ... gibi büyük harflerle sınıflandırılmalıdır. Bu başlıklar da tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. Üçüncü derece alt başlıklar 1, 2, 3, ... gibi rakamlarla sınıflandırılmalıdır. Bu tür başlıklar küçük harflerle, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar ise a, b, c, ... gibi küçük harflerle sınıflandırılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar küçük harflerle, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır.


6. Tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, tabloya ait kaynaklar tablonun altına yazılmalıdır.


7. İlk sayfada makalenin başlığı (12 punto, koyu ve ortalı), yazarı, yazarın bağlı olduğu kuruluş ve adresi, e-mail adresi, en çok 150'şer kelimelik Türkçe ve başlıklı İngilizce özet (10 punto), beş kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce anahtar sözcük yer almalıdır (10 punto). İngilizce ve Türkçe özet mutlaka amaç, yöntem, bulgular, araştırmanın sınırları ve makalenin orijinalliği ile ilgili bilgiler içermelidir.

8. Giriş bölümünde araştırma problemi (araştırmanın konusu), araştırmanın amacı, önemi, varsayımları, araştırmaya getirilen sınırlamalar, tanımlar ve araştırmanın planına yer verilmelidir. Kaynak gösterme, başlık biçimleri, tablo ve şekiller, sayfa düzeni, satır aralıkları ve benzeri hususlarda kullanılmış kalıbın araştırma metni içerisinde bütünlüğü sağlanmalıdır. Sonuç kısmında özet, hüküm ve öneriler yer almalıdır.


9. Atıflar metin içinde aşağıdaki örnekler gibi yapılmalıdır.
........ açıklamaktadır (Erdayı, 2004:150).
.........Özekioğlu (1996a:125-127;1996b:153) teknolojik gelişmeyi ...
.........(Gülmez ve Kitapcı, 2003:122). : iki yazarlı kaynak içindir.
.........(Akpınar vd., 1998:56). : ikiden fazla yazarlı kaynak içindir.
.........(Akçay,1956:17; Yıldırım,1999:124). :aynı konuda birden fazla kaynağa atıf yapmak içindir.
........(Rekabet Kurumu, 2006). : yazarı bilinmeyen ve internet sitesinden ulaşılan kaynaklara atıf içindir.
........(Dörtyol, 2008).: kaynağın tamamına yapılan atıflar içindir.

Yukarıdaki atıf gösterimleri metin dili Türkçe olan makaleler içindir. Yabancı dilde yazılan makalelerdeki atıflarda kullanılan bağlaçlar, metin dili ile uyumlu olmalıdır.
10. Kaynağa yapılan atıf dışında, yapılacak açıklamalar, "Notlar" başlığı altında yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.


11. Dergiye gönderilen yazılar ile ilgili yazışmalar için posta masrafı olarak, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi T.C. Vakıflar Bankası Cumhuriyet Üniversitesi Şubesine 867-00158007281790235 numaralı hesabına (dergi için olduğu belirtilerek) 50 TL yatırılması ve makbuzun fotokopisinin metin ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (IBAN no: TR43 0001 5001 5800 7281 790235)
Makale hakemlere gönderilmeden çekilirse yazara ödediği tutarın yarısı iade edilir. Makale hakemlere gönderildikten sonra çekilirse yazara herhangi geri ödeme yapılmaz.

12. Yazının sonunda kaynakça 1,25 cm girintiyle, asılı yazı biçiminde aşağıdaki şekliyle yer almalıdır.
Kitap
SEYİDOĞLU, Halil (1998), Uluslararası İktisat, Teori Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 12. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul.
CHANG, Ha-Joon (2003), Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, Çev.: T. A. Onmuş, İletişim Yayınları, İstanbul.
Makale
KRUGMAN, Paul (1979), "A Model of Balance of Payment Crises", Journal of Money, Credit, and, Banking, Vol 11; 311-325.
CENGİZ, Ekrem; Hasan AYYILDIZ ve Fazıl KIRKBİR (2005), "Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 24; 188-147.
İnternetten Alınan Kaynaklarda
TALAT, Ali "Timetable: What will Happen and When," İnternet Adresi: http://europa.eu.int/euro/html. Erişim Tarihi: 27.09.1999.
Hazine Müsteşarlığı (2006), "Kamu Borç Yönetimi Raporu", İnternet Adresi: http://www.hazine.gov.tr/duyuru/basinKBYR_Mayis06.pdf, Erişim Tarihi: 06.06.2006.
Rekabet Kurumu, İnternet Adresi http://www.rekabet.gov.tr/, Erişim Tarihi: 12.02.2005
ACEMOGLU, Daron ve Simon JOHNSON (2006), Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, NBER Working Paper 12269, İnternet Adresi; http://www.nber.org/papers/w12269, Erişim Tarihi: 06.06.2006.

Yukarıdaki gösterimler metin dili Türkçe olan kaynaklar içindir. Yabancı dilde yayınlanacak çalışmalarda bağlaçlar ve kısaltmalar metin dili ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, metin dili İngilizce olan bir çalışmada 've' bağlacı yerine 'and' kullanılmalıdır.

İnternet üzerinden ulaşılan kaynaklarda atıflar yukarıdaki gibi olmalı, bilgiye ulaşma tarihi ve internet adresi kaynakçada yer almalıdır.

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. Mevcut olduğu yerde referanslar için UR’ler sağlanmıştır.
  4. Metin tek satırlı, 11 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 


İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------