Yayın politikası

Odak ve kapsam

Derginin amacı iktisat,işletme, politika ve toplum bilimi gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmalarıda yayınlamaktadır.    Dergi daha önce İngilizce veya Tükçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2001 yılında kurulmuş olup yılda 2 kez yayınlanmaktadır.

Dergimiz, EBSCO, ASOS, ULAKBİM ve SOBİAD veritabanlarında taranmaktadır.

HAKKINDA

Sahibi
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Adem DOĞAN

Editör
Doç. Dr. Necati Alp ERİLLİ

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Çağatay KARAKÖY

Sekreterya
Arş. Gör. Mehmet Ali DEVECİ
Arş. Gör. Halil İbrahim KAYA
Arş. Gör. Yusuf DEMİR
Arş. Gör. Yasin GÖRMEZ
Arş. Gör. Rahim ARSLAN

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Halis ÇETİN
Prof. Dr. Nazım ÖZTÜRK
Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI
Prof. Dr. Ziya Gökalp GÖKTOLGA
Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL

İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

 

Bölüm politikaları

Makaleler

##section.default.policy##

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Dergi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Gönderilen çalışmalar en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme süreci normal koşullarda 2 ile 3 ay arasında sonlanmaktadır.

 

 

Yayın sıklığı

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, hakemli bir dergi olup yılda altışar aylık dönemler hâlinde iki sayı olarak yayımlanır.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Arşivleme

Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 


İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------