Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

147.588 28.184

Derginin amacı iktisat,işletme, politika ve toplum bilimi gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında  etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmalarıda yayınlamaktadır.   Dergi daha önce ingilizce veya Tükçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2001 yılında kurulmuş olup yılda 2 (Mayıs-Kasım) kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda 2 ile 3 ay arasında sonlanmaktadır.Duyurular

 

ÖNEMLİ DUYURU

 

Dergimizin 2016-1 Mayıs sayısında yayınlanan Mustafa KESEN ve Bülent AKYÜZ'e ait “AKADEMİK ÖZYETERLİK ALGISI, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA” adlı çalışmanın, 2015 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt-19 Sayı.3'de  yayınlandığı anlaşıldığından söz konusu yazara ait makale sistemimizden silinmiş ve bu husus ilgili yazara da bildirilmiştir.

İlgili yazarın sehven dergimizin sistemine yüklediğini belirtmesi  ve makalesinin diğer dergide yayınlandığından haberi olmadığı şeklinde ifade etmesiyle ortaya çıkan bu durum üzerine dergimizin bu açıklamayı yapması lüzumlu görülmüştür. Daha önce başka bir dergide yayınlanan veya yayınlanmak üzere gönderilen, sıraya konulan bir makalenin dergimizde yayınlanması mümkün değildir. Dergimize yazı gönderen bütün yazarlar böyle bir durumda bütün sorumluluğu peşinen kabullenmiş sayılırlar. Bu husus TÜBİTAK'la da paylaşılmış ve gerekli bildirimlerde bulunulmuştur. Bu hususta yazar ve hakemlerimizin daha dikkatli davranması ve gereken özeni göstermesi akademik bir sorumluluktur. Dergimizin 2016-1 Mayıs sayısında numaralandırmalarında bir değişiklik yapılmamış, sadece ilgili makalenin ilgili sayfaları çıkarılmıştır. Bütün ilgililere duyurulur.


Saygılarımızla,

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Editörlüğü

 
Yayın tarihi: 2016-11-30
 

DERGİMİZ KULLANICILARININ DİKKATİNE

 

2016 yılı itibariyle dergimizin yayın tarihleri Mayıs ve Kasım olarak değiştirilmiştir.

İİB Dergi Editörlüğü

 
Yayın tarihi: 2015-10-19 Daha fazla...
 

DERGİMİZ KULLANICILARININ DİKKATİNE

 

Teknik bir aksaklık sebebiyle eski dergi sayfamızda tamamına ulaşılamayan 2011 Cilt:12, Sayı:1 sayılı  yayınımız arşive eklenmiştir. C:12 S:1 sayılı yayına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumuiibf/issue/view/5000012132

İİB Dergi Editörlüğü

 
Yayın tarihi: 2015-06-15 Daha fazla...
 

YAZARLARIMIZIN DİKKATİNE

 

Sayın yazarlarımız,

Dergimizde yaşanan yoğunluk ve yeniden yapılanma süreci dolayısıyla, 09.03.2015 tarihinden itibaren yapılan yeni makale başvuruları Ekim 2015 sayısında dikkate alınacaktır.

Dergimize göstermiş olduğunuz ilgili ve anlayış için teşekkür ederiz.

İİB Dergi Editörlüğü

 
Yayın tarihi: 2015-03-09
 

DERGİMİZ KULLANICILARININ DİKKATİNE

 

Dergimiz sadece sistem üzerinden faaliyet göstermekte olup, posta veya e-posta yoluyla makale gönderimleri kesinlikle kabul edilmemektedir.

Dergimize göstereceğiniz ilgi ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.

 

 
Yayın tarihi: 2015-01-14 Daha fazla...
 

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ ADIMLARI

 

DERGİMİZDE HAKEMLİK YAPANLARIN DİKKATİNE:

      Hakemlik Süreci İçin Gereken Adımları Aşağıdaki Linkte Yer Alan Kılavuz Yardımıyla Gerçekleştirebilirsiniz:

Hakem Değerlerlendirme Adımları Rehberi

Saygılarımızla

 
Yayın tarihi: 2014-02-21 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 18, Sayı 1 (2017)


Kapak sayfası


İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------