Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 17, No 1 (2014): January 2014 Bir Adeziv Sistemin Kanama Durdurucu Ajanlarla Kontamine Edilen Dentin Yüzeyine Bağlanma Dayanımı Abstract   PDF (Türkçe)
Fatma Güller, Mine Şimşek, Fatma Cebe, Esma Yıldız, Cihan Yıldırım
 
Vol 1, No 1 (2014): Supplement 1 3 boyutlu görüntüleme tekniği kullanılarak nazoalveoler şekillendirme ve cerrahi sonrasında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi: olgu sunumu Abstract   PDF (Türkçe)
Ebubekir Toy, Sedat Altındiş, Fırat Öztürk, Ahmet Hamdi Aytekin
 
Vol 16, No 1 (2013): January 2013 3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi Abstract   PDF
Nükhet Çelebi, Emrah Soylu, Zeynep Burçin Gönen, Osman Etöz, Erdem Kılıç, Alper Alkan
 
Vol 15, No 4 (2012): October 2012 A rare complication following maxillary third molar extraction: infratemporal fossa abscess Abstract   PDF
Sıdıka Sinem Soydan, Burak Bayram, Görkem Müftüoğlu
 
Vol 18, No 4 (2015): October 2015 A RETROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY OF THE FREQUENCY OF DISTOMOLAR TEETH IN A POPULATION OF 14.250 PATIENTS Abstract   PDF
HAKAN KURT, TOLGA BERKAY SUER, BUĞRA ŞENEL, HAKAN AVSEVER
 
Vol 18, No 3 (2015): July 2015 A Retrospective Study On Demographics and Characteristics of the Supernumerary Teeth in Western-Central Anatolian Region. Abstract   PDF
Ömür Dereci, İlhan Metin Dağsuyu, Sinan Ay
 
Vol 17, No 3 (2014): July 2014 Aesthetic full-mouth oral rehabilitation of a young adult with amelogenesis imperfecta: a clinical report Abstract   PDF
Onur Şahin, Derya Özdemir Doğan, Fatih Sarı
 
Vol 11, No 2 (2008): 2008 Agresif tip maksillar santral dev hücreli granulomada konservatif tedavi yaklaşımı: 2 olgu sunumu Abstract   Untitled
Isa Kara, Fatih Ozan, Serkan Polat
 
Vol 18, No 2 (2015): April 2015 Aksesuar Mental Foramen: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Bulguları-Accessory Mental Foramen: Findings of cone-beam computed tomography Abstract   PDF (Türkçe)
Alper Enver Sinanoğlu, Fatih Mehmet Coşkunses, Bahadır Kan, Ayşe Burcu Altan
 
Vol 12, No 1 (2009): 2009 Aktinik şelitis tedavisinde 5-fluorourasıl (5-fu) kullanımı: derleme ve iki olgunun sunumu Abstract   Untitled
Candan Efeoglu, Huseyin Koca, Taha Unal
 
Vol 16, No 1 (2013): January 2013 Akut ve kronik oroantral açıklıkların cerrahi tedavisi: 33 vakalık klinik çalışma Abstract   PDF
Mehmet Cihan Bereket, İsmail Şener, Enes Özkan, Mustafa Kaynar, Erman Şenel
 
Vol 17, No 1 (2014): January 2014 Ameloblastoma ex calcifying odontogenic cyst in the mandible: report of a rare case Abstract   PDF
Maryam Mohammadzadeh Rezaei, Ali Bagherpour, Parviz Mahmoudi
 
Vol 11, No 2 (2008): 2008 Amelogenezis imperfektalı iki hastada estetik ve fonksiyonun sağlanması: olgu sunumu Abstract   Untitled
Buket Ayna, Emrah Ayna, Nihal Hamamci, Sema Celenk, Behiye Bolgul
 
Vol 17, No 2 (2014): April 2014 An Evaluation of the Apical Seal in Oval-shaped Root Canals Prepared with Either Self-adjusting Files or ProTaper Files Abstract   Untitled
Dilek Helvacıoglu-Yigit, Hasan Orucoglu, Tevfik Yavuz, Cavit Isik Yavuz, Ayca Yilmaz, Yusuf Nuri Kaba, Samet Ozden
 
Vol 16, No 1 (2013): January 2013 Antibacterial activity of calcium hydroxide combined with triple antibiotic paste against enterococcus faecalis; an ın vitro study Abstract   PDF
Adem Kuşgöz, Erhan Özcan, İpek Arslan, Melek İnci
 
Vol 18, No 1 (2015): January 2015 Apexification of a dens evaginated premolar with open apex Abstract   PDF
Mariana Comparotto Minamisako, Jun-Ichiro Kinoshita, Liliane Grando, Hamid Jafarzadeh
 
Vol 1, No 1 (2014): Supplement 1 Application of a modified healing cap in implant supported auricular prosthesis: case report Abstract   PDF
Arzu ATAY, Cihan Cem Gürbüz, Yumuşhan Günay, Simel Ayyıldız
 
Vol 13, No 2 (2010): 2010 Artikain Difüzyon Hacminin Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi İle İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Ilker Ozeç, Ufuk Tasdemir, Cesur Gumus, Orhan Solak
 
Vol 18, No 2 (2015): April 2015 Aşınmış dişlerde farklı bir protetik yaklaşım: olgu sunumu Abstract   PDF
Mustafa Hayati Atala, Mevlut Sinan Ocak, Bekir Eser, Nilufer Tulin Polat
 
Vol 16, No 4 (2013): October 2013 Assessment of the periodontal health status in patients undergoing orthodontic treatment with fixed or removable appliances. A microbiological and preliminary clinical study Abstract   PDF
Luca Levrini, Gian Marco Abbate, Federico Migliori, Germano Orru, Salvatore Sauro, Alberto Caprioglio
 
Vol 19, No 2 (2016): April 2016 Ateşli Silah Yaralanmasıyla Oluşan Maksiller ve Mandibular Defektin Geç Protetik Tedavisi Abstract   PDF (Türkçe)
Bekir EŞER, Mustafa Hayati ATALA, Esma Başak GÜL, Nilüfer Tülin POLAT
 
Vol 16, No 1 (2013): January 2013 Atrofik maksillanın iliak greft kullanılarak gerçekleştirilen kemik augmentasyonunu takiben uygulanan implant tedavisi: Olgu sunumu Abstract   PDF
Ufuk Tatlı, İbrahim Damlar, Mehmet Emre Benlidayı, Yakup Üstün, Gözde Anıl Gürbüz
 
Vol 12, No 2 (2009): 2009 Avulsiyon tedavisinde güncel yaklaşımlar Abstract   Untitled
Ozlem Marti Akgun, Gunseli Guven Polat, Ceyhan Altun
 
Vol 13, No 1 (2010): 2010 Bifosfonat Kullanımına Bağlı Olarak Maksillada Kemik Nekrozu Oluşumu: Bir Olgu Sunumu Abstract   PDF
sila sahin, Aysegul Mine Tuzuner Oncul, Durmus Ilker Gorur, Adnan Ozturk, Kaan Orhan
 
Vol 16, No 1 (2013): January 2013 Bilgisayar destekli diş hekimliği ve güncel CAD/CAM sistemleri Abstract   PDF
Gözde Çelik, Tuğrul Sarı, Aslıhan Üşümez
 
Vol 15, No 4 (2012): October 2012 Bilinçli sedasyonun alt gömülü 3. molar dişlerin çekimi sonrası hasta konforu üzerine etkisi Abstract   PDF
Özkan Özgül, Selahattin Or
 
Vol 16, No 4 (2013): October 2013 Bioaggregate ile kapatılan kök ucu dolgularının kalınlığının apikal sızdırmazlığa etkisi Abstract   PDF
Melike Bayram, Emre Bayram, Alperen Bozkurt
 
Vol 16, No 4 (2013): October 2013 Bir Grup Türk Populasyonunda Görülen Meziodenslerin Sıklığı, Özellikleri Ve Meydan Getirdikleri Komplikasyonlar Abstract   PDF
Elif Tarım Ertaş, Yıldıray Sisman, Meral Yırcalı Atıcı
 
Vol 18, No 1 (2015): January 2015 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Diş Hekimlerinin Aydınlatılmış Onam Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Engin KURT, Türker TÜRKER
 
Vol 19, No 1 (2016): January 2016 Bone quality and quantity measurement techniques in dentistry Abstract   PDF
Defne Yalçın Yeler, Melike Koraltan, Turgay Peyami Hocaoğlu, Canan Arslan, Taner Erselcan, Hasan Yeler
 
Vol 19, No 2 (2016): April 2016 Bruksizm ve İmplant Başarısı: Literatür Derleme Abstract   PDF
Kübra YILDIZ, Erkut KAHRAMANOĞLU, Yasemin KULAK ÖZKAN
 
Vol 11, No 2 (2008): 2008 Bruksizmli bireylerin ağrılı masseter kaslarının farklı fonksiyonlardaki aktivitelerinin elektromyografi (emg) ile değerlendirilmesi Abstract   Untitled
Giray Bolayir, Hakan Demir, Koray Soygun, Ertugrul Bolayir
 
Vol 12, No 2 (2009): 2009 Bukkal bölgede pleomorfik adenoma: bir olgu sunumu Abstract   Untitled
Mustafa Ozturk, Esma Boysan, Filiz Tahtabas, Defne Akpinar
 
Vol 16, No 3 (2013): July 2013 Bukkal mukozada lipom: vaka raporu Abstract   PDF
İsmail Şener, Emel Bulut, Mehmet Cihan Bereket, Akif Türer
 
Vol 1, No 1 (2014): Supplement 1 CALCIFYING EPITHELIAL ODONTOGENIC TUMOR: A CASE REPORT Abstract   PDF
mustafa cemil buyukkurt, Muhammed selim yavuz, mehmet melih ömezli, sare sipal
 
Vol 16, No 2 (2013): April 2013 Can Er:YAG laser be an alternative to conventional methods for repairing composite resins? Abstract   PDF
Digdem Eren, Özden Özel Bektaş, Şeyda Hergüner Siso
 
Vol 16, No 4 (2013): October 2013 CBCT imaging of extensive nasopalatine duct cyst :Case report Abstract   PDF
Ummuhan Tozoglu, Muhammed Akif Sümbüllü, Osman Murat Bilge
 
Vol 15, No 2 (2012): April 2012 Cement selection of cemented implant supported restorations Abstract   PDF
Altay Uludamar, Yasemin Kulak-Ozkan
 
Vol 11, No 2 (2008): 2008 Çene kemiklerinin yeni tehlikesi: bisfosfonatlar Abstract   Untitled
Selin Ergun, Pelin Guneri, Huseyin Koca
 
Vol 11, No 1 (2008): 2008 Çeşitli yaş gruplarında furkasyon problemlerinin görülme sıklığı Abstract   PDF
Meltem Karsıyaka, H. Ebru Olgun Erdemir
 
Vol 15, No 2 (2012): April 2012 Çocuk dişhekimliğinde lazerler Abstract   PDF
Fatih Öznurhan, Ayşegül Ölmez
 
Vol 13, No 2 (2010): 2010 Çocuklarda Gastroözefageal Reflünün Süt ve Daimi Diş Erozyonu ile İlişkisi: Literatür Derlemesi Abstract   PDF
Mustafa Erhan Sari, Alp Erdin Koyutürk
 
Vol 12, No 1 (2009): 2009 Çocuklarda kapanış ilişkileri ve oklüzyon Abstract   Untitled
Nadya Marie Hacinlioglu, Sule Kavaloglu Cıldır, Nuket Sandalli
 
Vol 17, No 3 (2014): July 2014 Çocuklarda kondil kırıklarında konservatif yaklaşım: bir olgu sunumu Abstract   PDF (Türkçe)
Nihat Akbulut, Mehmet Kemal Tümer, Sinan Yasin Ertem
 
Vol 16, No 3 (2013): July 2013 Çocuklarda ve adolesanlarda periodontal hastalıklar Abstract   PDF
Metin Çalışır, Aysun Akpınar
 
Vol 14, No 1 (2011): January 2011 Çocukların tükettiği yiyecek ve içeceklerin süt ve daimi diş rengine etkisi Abstract   PDF
Mustafa E Sari, Alp E Koyutürk, Soner Çankaya
 
Vol 17, No 3 (2014): July 2014 Comparative analysis of the potential effect of phase I therapy on gingival crevicular fluid myeloperoxidase levels in non-diabetic and diabetic patients with periodontitis Abstract   PDF
Hakan Özdemir, Hakan Develioğlu, Nermin Yamalık, Hüseyin Aydın, Kaya Eren
 
Vol 17, No 2 (2014): April 2014 Comparative assessment of resistance to enamel demineralization after orthodontic banding with three different cements- An in vitro study. Abstract   PDF
Ashwith B Hegde, Tushar Patil, Sonali Khandekar, Gaurav Gupta, U.S.Krishna Nayak
 
Vol 18, No 2 (2015): April 2015 Comparison of saliva leakage amounts into internal implant cavities in three different internal implant-abutment interface configurations Abstract   PDF
Cumhur Sipahi, Bülent Pişkin, Simel Ayyıldız, alper hasan uyar
 
Vol 15, No 2 (2012): April 2012 Comparison of the effect of thermal stresses on tooth-colored posts, cores and tooth structures by finite element analysis Abstract   PDF
Ferhan Egilmez, Levent Nalbant
 
Vol 19, No 2 (2016): April 2016 Comparison of the Sealing Ability of Biodentine, iRoot BP Plus and Mineral Trioxide Aggregate Abstract   PDF
Seda AYDEMİR, Hale CIMILLI, Parla Meva GERNI, Alperen BOZKURT, Hasan URUCOGLU, Nicholas CHANDLER, Nevin KARTAL
 
Vol 15, No 2 (2012): April 2012 Compound odontoma associated with mandibular impacted permanent central incisor: a case report Abstract   PDF
Seref Ezirganli, Ufuk Taşdemir, Ugur Gurer
 
Vol 18, No 1 (2015): January 2015 Computed Tomographic findings of maxillofacial SCC and Undifferentiated carcinoma Abstract   PDF
mahrokh imanimoghaddam, Mahdieh Taleb Mehr, Adineh Javadian Langaroodi, Ali Bagherpour, Mahdi Aghili, Omid Mahjoob
 
Vol 14, No 3 (2011): September 2011 Çürük prevalansındaki yaklaşımlar ve karyogram konsepti Abstract   PDF
Ceren Koser, Adil Nalcaci
 
Vol 17, No 2 (2014): April 2014 Çürük Tespit Boyalarının Çürükten Etkilenmiş Dentine Kompozitlerin Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi Abstract   PDF (Türkçe)
Mehmet ata CEBE
 
Vol 15, No 4 (2012): October 2012 Cytotoxicity evaluation of methacrylate- and silorane-based composite resins Abstract   PDF
Ozden Ozel Bektas, Digdem Eren, Gulsah Goktolga Akin, Zubeyde Akin Polat
 
Vol 17, No 4 (2014): October 2014 Deneysel periodontitis oluşturulmuş diyabetik sıçanlarda α-tokoferol’ün alveoler kemik kaybı üzerine etkileri Abstract   PDF (Türkçe)
Mükerrem Hatipoglu, Nilgün Özlem Alptekin, Mustafa Cihat AVUNDUK
 
Vol 15, No 2 (2012): April 2012 Dental age assessment: The applicability of Demirjian method in southwestern of eastern Anatolia region Turkish children Abstract   PDF
Orhan Hakkı Karataş, Fırat Öztürk, Numan Dedeoğlu, Cemil Çolak, Oğuzhan Altun
 
Vol 19, No 2 (2016): April 2016 Dental Caries and Caries Associated Factors of Six and Seven Year-Old Children Living in a High Fluoride Area Abstract   PDF   PDF
Esra UZER CELIK, Burak CELIK, Ayse Tugce TUNAC
 
Vol 17, No 4 (2014): October 2014 Dentin Hassasiyet Giderici Ajanların Tek Aşamalı bir Self- Etch Adezivin Makaslama Bağlanma Dayanımına Etkisi Abstract   PDF (Türkçe)
Gunes Bulut Eyüboğlu, Cemal Yeşilyurt
 
Vol 15, No 1 (2012): January 2012 Dentin hassasiyeti ve tedavi yöntemleri Abstract   PDF
Hasan Güney Yilmaz, Hakan Bayindir, Esra Cengiz, Atilla Berberoglu
 
Vol 12, No 2 (2009): 2009 Derin miller sınıf II dişeti çekilmelerin çift cerrahi yöntemle tedavisi: bir olgu sunumu Abstract   Untitled
Mustafa Tunali, Tamer Ataoglu, Hakan Ozdemir
 
Vol 15, No 4 (2012): October 2012 Diş çekimi sırasında komplikasyona neden olan risk faktörlerinin etkinliği: kesitsel bir çalışma Abstract   PDF
Ufuk Tatlı, İbrahim Damlar, Mehmet Emre Benlidayı, Yakup Üstün
 
Vol 14, No 2 (2011): May 2011 Diş hekimliği pratiğinde çapraz enfeksiyon kontrolü: Hasta tutum ve duyarlılığının incelenmesi Abstract   PDF
Zeynep Ozkurt, Ceyda Özçakır Tomruk, Hare Gürsoy, Semanur Dölekoğlu, Ender Kazazoğlu
 
Vol 17, No 3 (2014): July 2014 Diş hekimliğinde dental seramikler Abstract   PDF
Ömer Kırmalı
 
Vol 14, No 2 (2011): May 2011 Diş hekimliğinde enfektif endokardit riski ve profilaksi gerekliliği Abstract   PDF
Defne Yeler, Nihat Çine, Hasan Yeler
 
Vol 16, No 4 (2013): October 2013 Diş hekimliğinde estetik ve renk Abstract   PDF
Erkut Kahramanoğlu, Yasemin Kulak Özkan
 
Vol 13, No 1 (2010): 2010 Diş Hekimliğinde Topikal Florür Uygulama Metotları Abstract   PDF
Ertugrul Ercan, Serdar Baglar, Hakan Colak
 
Vol 16, No 1 (2013): January 2013 Diş hekimlinde lokal anesteziklere bağlı allerji Abstract   PDF
Esra Cagiran, Candan Efeoglu, Hüseyin Koca, Taner Balcıoğlu
 
Vol 14, No 1 (2011): January 2011 Dişhekimliği pratiğinde kullanılan mekanik aletlerin kalp pili ve takılabilir kardiyoverter/defibrilatör taşıyan hastalarda güvenilirliği Abstract   PDF
Ozgur Erdogan, Gokhan Atakan, Mert Sanri
 
Vol 17, No 4 (2014): October 2014 Diskoid lupus eritematozus ağız bulguları: olgu sunumu Abstract   PDF (Türkçe)
İlker Keskiner, Mehmet Murat Taşkan, Ahmet Aydogdu, Levent Yıldız
 
Vol 15, No 3 (2012): July 2012 Distraksiyon osteogenezinde düşük yoğunlukta ultrason stimülasyonunun kemik mineral yoğunluğuna etkisinin DEXA ile incelemesi Abstract   PDF
Fatih Mehmet Coşkunses, Funda Tuğcu
 
Vol 16, No 4 (2013): October 2013 Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan hastaların mandibular interforaminal alanda mental foramenin karakteristiği: konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması Abstract   PDF
Abdullah Seçkin Ertuğrul, Hacer Sahin, Sami Kara
 
Vol 11, No 1 (2008): 2008 Dudak damak yarıklı bireylerin kendini-kabul düzeylerinin değerlendirilmesi Abstract   PDF
Oral Sokucu, Ruhi Nalcaci, Firat Ozturk, Sibel Toy
 
Vol 14, No 2 (2011): May 2011 Editorial Abstract   PDF
Ali Kemal Ozdemir
 
1 - 75 of 349 Items 1 2 3 4 5 > >> 


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı