Vol 12, No 1 (2009)

2009

Table of Contents

Research Articles

Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli hastalarda başlangıç periodontal tedavinin dişeti oluğu sıvısı myeloperoksidaz seviyeleri üzerine etkisi Untitled
Hülya Toker, Hakan Ozdemir, Kaya Eren
Farklı tipteki aljinat dental ölçü maddelerinin sitotoksisite yönünden değerlendirilmesi Untitled
Mehmet Emre Coskun, Hakan Akin, Zubeyde Akin Polat, Ali Kemal Ozdemir
Yorulma testinin, üç farklı tam seramik yapım sistemi vertikal kırılma Direnci üzerine etkisi Untitled
Mustafa Zortuk, Sebnem Eskimez, Eylem Ozdemir, Suleyman Aguloglu
Farklı yapıdaki kompozit rezin materyallerinin su emilimi ve suda çözünürlük değerlerinin karşılaştırılması Untitled
Direnç Sahin, Arife Kapdan, Murat Unal, Feridun Hurmuzlu
Gastroözofagal reflü hastalığı olan bireylerdeki diş erozyon sıklığının araştırılması Untitled
Faik Tugut, Derya Ozdemir Dogan, Tulin Polat, Kerim Yilmaz, Ali Kemal Ozdemir
Sodyum hipoklorit, klorheksidin ve propolis içerikli solüsyonların potasyum titanyum fosfat lazer ile birlikte kullanımlarının candida albicans üzerine etkinliklerinin incelenmesi Untitled
Ulku Ozan, Ihsan Hubbezoglu, Zeynep Sumer

Clinical Reports

Mandibuler üçüncü molar dişte idiyopatik kök rezorpsiyonu: vaka raporu Untitled
Isa Kara, Fatih Ozan, H Huseyin Kosger, Fahrettin Goze
Endodontik-periodontal kombine kemik içi defektlerin tedavisinde trombositten zengin fibrin membran ile otojen kemik greftinin kombine kullanımı: olgu sunumu Untitled
Mustafa Tunali, Hakan Ozdemir, Levent Pikdoken, Bahadir Gurbuzer, Selcuk Oruc
Fiberle güçlendirilmiş kompozit köprü (vaka raporu) Untitled
Derya Ozdemir Dogan, Defne Yeler, Faik Tugut
Esneyebilir bir protez kaide rezin ile hareketli bölümlü protezlerin yapımı: vaka sunumu Untitled
Koray Soygun, Hakan Demir, Giray Bolayir, Ayse Kubra Demir
Aktinik şelitis tedavisinde 5-fluorourasıl (5-fu) kullanımı: derleme ve iki olgunun sunumu Untitled
Candan Efeoglu, Huseyin Koca, Taha Unal
Kök kanalındaki tığdan kaynaklanan periapikal enfeksiyon: olgu sunumu Untitled
M Selim Yavuz, M Melih Olmezli, Zeynep Savas

Reviews

Lingual ortodonti Untitled
Mihri Amasyali, Tancan Uysal
Endodonti pratiğinde alerjik reaksiyonlar Untitled
Ikbale Karabulut, Nevin Kartal, Hale Cimilli
Sabit ortodontik tedavi sonrası retansiyon Untitled
Zeynep Degirmenci, Omür Polat Ozsoy
Çocuklarda kapanış ilişkileri ve oklüzyon Untitled
Nadya Marie Hacinlioglu, Sule Kavaloglu Cıldır, Nuket Sandalli


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı