Türk bireylerde çeşitli maturasyon indikatörleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi

Burcu Ayse Altan, hüsniye demirtürk Kocasaraç, enver alper Sinanoğlu, hasan ilhan mutaf
2.906 994

Abstract


Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronolojik yaş, diş yaşı, servikal vertebra maturasyonu ve el-bilek maturasyonu arasındaki ilişkileri değerlendirmektir. Bireyler ve Yöntem: Çalışmada, yaşları 7-18,10 arasında olan 141 Türk bireye (79 kız, 62 erkek) ait panoramik, el-bilek ve sefalometrik röntgenler değerlendirilmiştir. Bireylerin diş yaşı tespiti panoramik röntgenler üzerinde, Demirjian metoduna göre yapılmıştır. Bireylere ait el-bilek röntgenleri üzerinde iskeletsel maturasyon seviyesinin tespiti için Fishman maturasyon indikatörleri kullanılmıştır. Servikal vertebra maturasyonunun değerlendirilmesinde,Bacetti ve ark tarafından geliştirilen metod tercih edilmiştir. Belirtilen değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Spearman’ın sıralama korelasyon katsayıları kullanılmıştır. Bulgular: Kronolojik yaş, diş yaşı, servikal vertebra maturasyonu ve el-bilek maturasyonu arasındaki korelasyon katsayıları kızlar ve erkekler için ayrı hesaplandı. Yapılan korelasyon analizinde, Spearman korelasyon katsayısı, hem kız hem de erkek bireyler için, değerlendirilen tüm değişkenler arasında farklı düzeylerde anlamlı, pozitif korelasyon olduğunu gösterdi (P<0.01). Kız ve erkek bireylerde el-bilek ve servikal vertebra arasındaki 0,815 ve 0,792lik korelasyon değerleri, değişkenler arasında mükemmel derecede bir bağıntı olduğunu ortaya koydu. Kızlarda, en düşük seviyede bağıntı el-bilek maturasyonu ve diş yaşı arasında, orta derecede saptandı (rs: 0.472). Erkeklerde ise en düşük seviyede bağıntı servikal vertebra maturasyonu ve diş yaşı arasında, orta derecede saptandı (rs: 0.461). Sonuçlar: Her iki cins için, kronolojik yaş-iskeletsel maturasyon arasındaki korelasyon ve el-bilek maturasyonu-servikal vertebra maturasyonu arasındaki korelasyon yüksek bulunmuştur. Her iki cins için, diş yaşı ve servikal vertebra maturasyonu arasında orta derecede korelasyon bulunmuştur. Diş yaşı ve el-bilek maturasyonu arasında korelasyon, kızlarda orta derecedeyken, erkeklerde iyi derecede bulunmuştur. Pubertal büyüme atılımı döneminin belirlenmesinde geçerli bir metod olan el-bilek maturasyonu tayinine alternatif olarak servikal vertebra maturasyonu kullanılabilir. Bu amaçla, indikatör olarak diş yaşı tayininin güvenirliğinin netleşmesi için daha çok bireyin dahil edileceği gelecek çalışmalara ihtiyaç vardır.


Keywords


chronological age; dental age; cervical vertebra maturation; hand-wrist maturation

Full Text:

PDF (Türkçe)


References


Ruf S, Pancherz H. When is the ideal period for Herbst therapy-early or late? Semin Orthod 2003;9:47-56.

Suda N, Ishii-Suzuki M, Hirose K, Hiyama S, Suzuki S, Kuroda T. Effective treatment plan for maxillary protraction: is the bone age useful to determine the treatment plan? Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000;118(1):55-62.

Hägg U, Taranger J. Maturation indicators and the pubertal growth spurt. Am J Orthod 1982;82(4):299-309.

Fishman LS. Chronological versus skeletal age, an evaluation of craniofacial growth. Angle Orthod 1979;49: 181–189.

Björk A, Helm S. Prediction of the age of maximum puberal growth in body height. Angle Orthod 1967;37(2):134-43.

Green LJ. The interrelationships among height, weight and chronological, dental and skeletal ages. Angle Orthod 1961;31:189–193.

Tanner JM, Landt KW, Cameron N, Carter BS, Patel J. Prediction of adult height from height and bone age in childhood. A new system of equations (TW Mark II) based on a sample including very tall and very short children. Archives of Disease in Childhood 1983;58:767–776.

Grave B, Brown T. Skeletal ossification and the adolescent growth spurt. Am J Orthod 1976;69:611–619.

Demirjian A, Buschang P H, Tanguay R, Kingnorth Patterson D. Interrelationships among measures of somatic, skeletal, dental, and sexual maturity. Am J Orthod 1985;88:433–438.

Engström C, Engström H, Sagne S. Lower third molar development in relation to skeletal maturity and chronological age. Angle Orthod 1983;53:97–106.

Krailassiri S, Anuwongnukroh N, Dechkunakorn S. Relationships between dental calcification stages and skeletal maturity indicators in Thai individuals. Angle Orthod 2002;72:155–166.

Şahin Sağlam AM, Gazileri Ü. The relationship between dental and skeletal maturity. J Orofacial Orthop 2002;63:454–462.

Flores-Mir C, Mauricio FR, Orellana MF, Major PW. Association between growth stunting with dental development and skeletal maturation stage. Angle Orthod 2005;75: 935–940.

Uysal T, Sari Z, Ramoglu SI, Basciftci FA. Relationship between dental and skeletal maturity in Turkish subjects. Angle Orthod 2005;74:657–664.

Sierra AM. Assessment of dental and skeletal maturity. A new approach. Angle Orthod 1987;57:194–208.

Mappes M, Harris EF, Behrents RG. An example of regional variation in the tempos of tooth mineralization and hand-wrist ossification. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1992;101:145–151.

Burstone CJ. Process of maturation and growth prediction. Am J Orthod 1963;49:907-919.

Greulich WW, Pyle SI. Radiographic atlas of skeletal development of the hand and wrist. Stanford University Press, Palo Alto,1959.

Smith RJ. Misuse of hand-wrist radiographies. Am J Orthod 1980;77:75-78.

Isaacson KG, Thom AR. Guidelines for the use of radiographs in clinical Orthodontics. London, UK:2001. British Orthodontic Society.

Lamparski D. Skeletal age assessment utilizing cervical vertebrae (Master’s thesis). Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh; 1972. In O’Reilly M, Yanniello GJ. Mandibular growth changes and maturation of cervical vertebrae: a longitudinal cephalometric study. Angle Orthod 1988;58:179-184.

Hassel B, Farman A. Skeletal maturation evaluation using cervical vertebrae. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1995;107:58-66.

O’Reilly M, Yanniello GJ. Mandibular growth changes and maturation of cervical vertebrae: a longitudinal cephalometric study. Angle Orthod 1988;58:179-184.

Baccetti T, Franchi L, McNamara J. An improved version of the cervical vertebral maturation (CVM) method for the assessment of mandibular growth. Angle Orthod 2002;72: 316–323.

Demirjian A, Goldstein H, Tanner M. A new system for dental age assessment. Human Biology 1973;45: 211–227.

Demirjian A, Goldstein H. A new system for dental maturity based on seven and four teeth. Annals of Human Biology 1976;3: 411–421.

Fishman LS. Radiographic evaluation of skeletal maturation. A clinically oriented method based on hand wrist films. Angle Orthod 1982;52:88-112.

Gazilerli Ü. Bilek gelişimi ile fena kapanışlar arasındaki münasebetler. Doktora tezi özeti. Türk Ortodonti Dergisi 1988;1:176-177.

Günay N. 6-18 yaşları arasındaki kız ve erkek çocuklarda kronolojik yaş-kemik yaşı ilişkileri. Profesörlük takdim tezi özeti. Türk Ortodonti Dergisi 1988;1:180-181.

Steinberg JM. Prevision de l’eruption Dentaire. Orthopedie-Dento-Faciale 1978;12:233-242. In: Yiğit MD, Kurdoğlu S. Kronolojik yaş, diş yaşı ve kemik yaşı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1990;24:21-28.

Olze A, Bilang D, Scmidt S, Wemecke KD, Geserick G, Schmeling A. Validation of common classifications systems for assessing the mineralization of third molar. Int J Leg Med 2005;19:22–26.

Gunst K, Mesotten K, Carbonez A, Willems G. Third molar root development in relation to chronological age: a large sample sized retrospective study. Forensic Sci Int 2003;136:52–57.

De Salvia A, Calzetta C, Orrico M, De Leo D. Third molar radiological development as an indicator of chronological age in European population. Forensic Sci Int 2004;146:S9–S12.

Salaçin K. Ortodontik düzensizliklerde kronolojik yaş, kemik yaşı ve dişlenme yaşının karşılıklı incelenmesi. Doktora tezi, İzmir, 1981.

Lacey KA, Parkin JM, Steel GH. Relationship between bone age and dental development. The Lancet 1973;2:736-737.

Erverdi N. Diş yaşı, kemik yaşı ve kronolojik yaş arası ilişkinin araştırılması. Türk Ortodonti Dergisi 1988;1:30-41.

Yiğit MD, Kurdoğlu S. Kronolojik yaş, diş yaşı ve kemik yaşı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1990;24:21-28.

Uysal T, Ramoglu SI, Basciftci FA, Sari Z. Chronologic age and skeletal maturation of the cervical vertebrae and hand-wrist: is there a relationship? Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006;130:622-628.

Alkhal HA, Wong RW, Rabie AB. Correlation between chronological age, cervical vertebral maturation and Fishman's skeletal maturity indicators in southern Chinese. Angle Orthod 2008;78:591-596.

Başaran G, Ozer T, Hamamci N. Cervical vertebral and dental maturity in Turkish subjects. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007;131:447.e13-20.

Lamons FF, Gray SW. A study of the relationship between tooth eruption age, skeletal developmental age, and chronological age in sixty-one Atlanta children. Am J Orthod 1958;44:687-691.

Shuttleworth FK. Sexual maturation and physical growth of girls age six to nineteen. Monogr Sig Res Child Dev II 1937;253.

Gandini P, Mancini M, Andreani F. A comparison of hand-wrist bone and cervical vertebral analyses in measuring skeletal maturation. Angle Orthod 2006;76:984-989.

Flores-Mir C, Burgess CA, Champney M, Jensen RJ, Pitcher MR, Major PW. Correlation of skeletal maturation stages determined by cervical vertebrae and hand-wrist evaluations. Angle Orthod 2006;76:1-5.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı