Bruksizm ve İmplant Başarısı: Literatür Derleme

Kübra YILDIZ, Erkut KAHRAMANOĞLU, Yasemin KULAK ÖZKAN
2.536 535

Abstract


Özet

AMAÇ: Derlememizin amacı implant destekli rehabilitasyonlarda meydana gelen farklı komplikasyonlara bruksizmin risk faktörü olarak etkisinin literatürlerle sistematik olarak değerlendirilmesidir.

MATERYAL METOD: 10 Mart 2014’te elektronik arama moturunda, İngiliz literatüründeki bruksizm dental implant komplikasyon iliskisini konu alan calışmalar aşağıda açıklanan arama stratejileri dahilinde araştırılmıştır. Literatürler PICO arama kriterlerine uygun olarak incelendi: P, populasyon/problem; I, müdahale/yapılan tedavi; C, karşılaştırma; O, sonuç. 

BULGULAR: Derlememize 14 makale dahil edilmiştir. Biyolojik açıdan, bruksizmin 9 çalışmadaki sonuçları çıkarım yapmak için yeterli bulunmamıştır. Mekanik komplikasyonlara gelince 5 çalışmada bruksizmle ilgili pozitif ilişki ortaya konmuştur.

SONUÇ: Bruksizm dental implantlar etrafındaki biyolojik komplikasyonlar için risk faktörü oluşturmazken mekanik komplikasyonların oluşmasında potansiyel oluşturabilir.

Anahtar kelimeler

Dental implant; bruksizm; mekanik-biyolojik komplikasyonlar


Keywords


Dental implant; bruksizm; mekanik-biyolojik komplikasyonlar

Full Text:

PDF


References


KAYNAKLAR

Ünver S, Güngör BM, Nemli KS. Dental implantlarda protetik komplikasyonlar. ADO Klinik Bilimler Derg 2012; 6(1):1109-1118.

Aydın M. Dişhekimliğinde implant rehberleri. İÜ Diş Hek Fak Derg 1996; 30:135-140.

Kahramanoğlu E. Kulak-Ozkan Y. Marginal and internal adaptation of different superstructure and abutment materials using two different implant systems for five-unit implant-supported fixed partial dentures: an in vitro study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013; 28(5):1207-16.

Esposito M, Grusovin MG, Achille H. Interventions for replacing missing teeth: different times for loading dental implants. Cochrane Database Syst Rev 2009; 2:CD003878.

Vanlıoğlu B, Özkan YK, Özkan Y. İmplant destekli restorasyonlarda okluzyon. J Dent Atatürk Uni 2011; 4:49-56.

Feine J, Jacobs R, Lobbezoo F. A functional perspective on oral implants: state of the science and future recommendations. J Oral Rehabil 2006; 33:309-312.

Misch CE. The effect of bruxism on treatment planning for dental implants. Dent Today 2002; 21:76-81.

Özkan YK. Tam Protezler ve İmplantüstü Hareketli Protezler. Vestiyer Yayın Grubu, İstanbul; 2011. s.420-421.

Oral K. Bruksizm Tanı ve Tedavi. Quintessence Yayıncılık, İstanbul; 2012. s.2-4.

Sülün T, Kurt H, Yıldız M, Şakar O. Bruksizmin çene eklemi rahatsızlıklarının etiyolojisindeki rolü ve tedavisinde oklüzal splint uygulamaları. J Plast Surg 2011; 3(2):23-29.

Şener S, Karabekiroğlu S, Ünlü N. Genç yetişkin bireylerde bruksizm farkındalığı ve ilişkili değişik faktörlerin değerlendirilmesi. Cumhuriyet Dent J 2014;17(4):361-371.

Yalçın S. Dişhekimliğinde Temporomandibular Eklem Hastalıklarına Yaklaşım. Vestiyer Yayın Grubu, İstanbul; 2010. s.10-11.

Ji TJ, Kan JY, Rungcharrasseng K, Roe P, Lozada JL. Immediate loading of maxillary and mandibular implant-supported fixed complete dentures: a 1- to 10-year retrospective study. J Oral Implantol 2012; 38:469-477.

Zupnik JT, Kim SW, Ravens DP, Karimbux NY, Guze KA. Factors associated with dental implant survival. A four year retrospective analysis. J Periodontol 2011; 82:1390-1395.

Luongo G, Oteri G. A noninterventional study documenting use and success of implants with a new chemically modified titanium surface in daily practice. J Oral Implantol 2010; 36:305-314.

Siebers D, Gehrke P, Schliephake H. Delayed function of dental implants: a 1- to 7-year follow-up study of 222 implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2010; 25:1195-1202.

Fischer K, Stenberg T, Hedin M, Sennerby L. Five year results from a randomized, controlled trial on early and delayed loading of implants supporting full-arch prosthesis in the edentulous maxilla. Clin Oral Implants Res 2008; 19:433-441.

Herzberg R, Dolev E, Schwartz-Arad D. Implant marginal bone loss in maxillary sinus grafts. Int J Oral Maxillofac Implants 2006; 21:103-110.

Ibanez JC, Tahhan MJ, Zamar JA. Immediate occlusal loading of double acid-etched surface titanium implants in 41 consecutive full-arch cases in the mandible and maxilla; 6- to 74-month results. J Periodontol 2005; 76:1972-1981.

Nedir R, Bischof M, Briaux JM, Beyer S, Szmulkler-Moncler S, Bernard JP. A 7-year life table analysis from a perspective study on ITI implants with a special emphasis on the use of short implants. Results from a private practice. Clin Oral Implants Res 2004; 15:150-157.

Henry PJ, van Steenberghe D, Blomback U. Prospective multicenter study on immediate rehabilitation of edentulous lower jaws according to the Branemark Novum protocol. Clin Implant Dent Relat Res 2003; 5:137-142.

Schneider D, Witt L, Hammerle CHF. Influence of the crown-to-length ratio on the clinical performance of implants supporting single crown restorations: a cross-sectional retrospective 5-year investigation. Clin Oral Implants Res 2012; 23:169-174.

Wahlstrom M, Sagulin GB, Jansson LE. Clinical follow-up of unilateral, fixed dental prosthesis on maxillary implants. Clin Oral Implants Res 2010; 21:1294-1300.

Kinsel RP, Lin D. Retrospective analysis of porcelain failures of metal ceramic crowns and fixed partial dentures supported by 729 implants in 152 patients: patient specific and implant specific predictors of ceramic failure. J Prosthet Dent 2009; 101:388-394.

Tawil G, Aboujaoude N, Younan R. Influence of prosthetic parameters on the survival and complication rates of short implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2006; 21:275-282.

De Boever AL, Keersmaekers K, Vanmale G, Kerschbaum T, Theuniers G, D Boever JA. Prosthetic complications in fixed endoosseous implant-borne reconstructions after an observation period of at least 40 months. J Oral Rehabil 2006; 33:833-839.

El Askary AS, Meffert RM, Griffin T. Why do dental implants fail? Part 1. Implant Dent 1999; 8:173-185.

Weinberg LA. The biomechanics of force distribution in implant supported prostheses. Int J Oral Maxillofac Implants 1993; 8:19-31.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı