Ateşli Silah Yaralanmasıyla Oluşan Maksiller ve Mandibular Defektin Geç Protetik Tedavisi

Bekir EŞER, Mustafa Hayati ATALA, Esma Başak GÜL, Nilüfer Tülin POLAT
2.031 450

Abstract


İntihar girişimlerinde silah genellikle çene altına veya ağız içine yerleştirilir. Başın ektansiyonu ve silahın tutuş açısından etkilenen defektin yeri ve genişliği protetik tedavi seçeneğini belirler. Bu klinik raporda ateşli silah ile intihar girişimi sonucu oluşmuş geniş maksiller ve mandibuler defektin protetik rehabilitasyonu sunulmuştur. Burun ve simfiz bölgesi kaza sonrası cerrahi olarak otojen greftlerle yapılandırılmış olan 44 yaşındaki erkek hasta, 14 yıl önce yapılmış olan maksiller ve mandibuler defekt protezinin uyumunun tamamen bozulmasına bağlı olarak konuşma, yutkunma ve çiğneme güçlüğü şikayetleri ile kliniğimize başvurmuştur. Klinik ve radyolojik muayenede implant destekli bir overdenture protez yapımı için yeterli kemik bulunmadığından var olan dişlerin kronlanmasının ardından, üst çeneye maksiller obturatör protez, alt çeneye ise metal kaideli parsiyel protez yapılmıştır. Çoğu maksiller ve mandibular defekt hastalarında geleneksel protetik uygulamalarla tatmin edici sonuçlar alınmaktadır.


Keywords


Silah yaralanması; Çene-yüz protezi; Obtüratör

Full Text:

PDF (Türkçe)


References


Atay A, Günay Y. Çene-yüz protezlerinde bakım. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 2: 22-25.

Günay Y, Atay A, Karayazgan B, Oruç S. Yüz protezlerinin kullanım süresinde etkili olan klinik faktörler: iki olgu sunumu. Gülhane Tıp Derg 2009; 51: 182-185.

Okay DJ, Genden E, Buchbinder D, Urken M. Prosthodontic guidelines for surgical reconstruction of the maxilla: a classification system of defects. Journal Prosthet Dent 2001; 86(4): 352-363.

Sipahi C. İmplant destekli çene-yüz protezlerinde retansiyon prensipleri. Gülhane Tıp Derg 2006; 48: 119-124.

Desjardins RP. Early rehabilitative management of the maxillectomy patient. J Prosthet Dent 1977; 38(3): 311-318.

Kornblith AB, Zlotolow IM, Gooen J, Huryn JM. Quality of life of maxillectomy patients using an obturator prosthesis. Head & neck 1996; 18(4): 323-334.

Rogers SN, Lowe D, McNally D, Brown JS. Health-related quality of life after maxillectomy: a comparison between prosthetic obturation and free flap. J Oral Maxillofac Surg 2003; 61(2): 174-181.

Devlin H, Barker G. Prosthetic rehabilitation of the edentulous patient requiring a partial maxillectomy. J Prosthet Dent 1992; 67(2): 223-227.

Branemark R, Branemark PI. Osseointegration in skeletal reconstruction and rehabilitation: a review. J Rehab Res Develop 2001; 38(2): 175-182.

Vinzenz K, Schaudy C, Würinger E. The iliac prefabricated composite graft for dentoalveolar reconstruction: a clinical procedure. Int J Oral & Maxillofac Imp 2005; 21(1): 117-123.

Gruss JS. Complex craniomaxillofacial trauma: evolving concepts in management. A trauma unit's experience-1989 Fraser B. Gurd lecture. J Trauma Acute Care Surg 1990; 30(4): 377-383.

Araş E. Bukkal uzantılı obturatör yapım yöntemi. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1984; 11(2-3): 245-256.

Özdemir H, Aladağ Lİ, Sonradan kazanılmış bir maksiller defektin protetik obturasyonu: bir olgu sunumu. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011; 2011(4).

Muğan N, Çene Yüz Protezi. Gençlik Basımevi, İstanbul, 1979.

Meenakshi A, Shah D. The obturator prostheses for maxillectomy. SRM J Res Dent Sci 2012; 3(3): 193.

Pekkan G, Hekimoglu C, Sahin N. Rehabilitation of a marginal mandibulectomy patient using a modified neutral zone technique: a case report. Brazilian Dent J 2007; 18(1): 83-86.

Cakan U, Anil N, Aslan Y. Prosthetic rehabilitation of a mandibular gunshot defect with an implant-supported fixed partial denture: A clinical report. J Prosthet Dent 2006; 95(4): 274-279.

Kelly P, Drago CJ, Surgical and prosthodontic treatment of a patient with significant trauma to the middle and lower face secondary to a gunshot wound: a clinical report. J Prosthodont 2009; 18(7): 626-637.

Nussbaum M, and Sen A. The quality of life. 1993: Oxford University Press.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı