Dudak damak yarıklı bireylerin kendini-kabul düzeylerinin değerlendirilmesi

Oral Sokucu, Ruhi Nalcaci, Firat Ozturk, Sibel Toy
2.746 855

Abstract


Purpose: To survey the self acceptance of cleft lip and palate (CLP) individuals.

Material and Methods: This study consisted of 34 patients with age range of 11-16 from the Department of Orthodontics of Faculty of Dentistry at Cumhuriyet University. Study sample was divided into 2 groups. The first group consisted from 14 individuals with CLP and the second group includes 20 individuals without CLP. The data of the study obtained with “Self-Acceptance Inventory”. We used Mann- Whitney U Test to compare the Self Acceptance of both groups.

Results: There were significant differences between the Self Acceptance of study and control groups (p< 0, 05).

Conclusion: Beside aesthetic operations performed on CLP patients we should not neglect psychologic status of these patients. Also we should support and psychologically rehabilitate the parents of these patients.

ÖZET

Amaç: Dudak damak yarıklı (DDY) çocukların kendini kabul düzeyleri yönünden incelenmesi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti anabilim dalında tedavi gören ve yaşları 11 ile 16 arasında değişen toplam 34 hasta üzerinde yürütülmüştür. Hastalar iki guruba ayrılmış, birinci gurup 14 DDY’li bireyden, ikinci grup ise 20 adet sağlıklı bireyden oluşturulmuştur. Çalışmamızda veriler “Kendini Kabul Envanteri” ile toplanmıştır. Grupların kendini kabul düzeyi açısından karşılaştırılmasında Mann- Whitney U Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Deney ve kontrol gurubu kendini kabul düzeyi açısından karşılaştırıldığında, gruplar arasında fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: DDY’li bireylerin dış görünüşlerini düzeltmek için yapılan operasyonların yanı sıra psikolojik yapıları da ihmal edilmemelidir. Ayrıca DDY’li çocuğa sahip ebeveynler de çeşitli şekilde moral ve destek rehabilitasyonlarına tabi tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: dudak damak yarığı, kendini kabul, psikolojik durum

Keywords


Cleft lip and palate; self acceptance; psychologic status

Full Text:

PDF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı