Çeşitli yaş gruplarında furkasyon problemlerinin görülme sıklığı

Meltem Karsıyaka, H. Ebru Olgun Erdemir
2.456 625

Abstract


Purpose: Invasion of the furcation area of the multi-rooted teeth with periodontal disease is one of the common complications. The aim of the study was to evaluate the prevalence of furcation problems.

Material and Methods: In the study, 609 molars were evaluated in 97 patients whose age range 30-75 (45.2±9.73) with nabers probe and radiographs. According to the evaluation, one score was given to each molar. The study consisted of 49 women and 48 men with 33 current smokers and 64 nonsmoker.

Results: It was determined that the prevalence and degree of furcation involvement were increasing with age. The frequency of furcation involvement was higher in the mandible than in the maxilla. According to the first and the second molars, furcation involvement of degree I and II was higher on the second molars; furcation involvement of degree III and IV was higher on the first molars. Men had higher frequency of furcation involvement than woman and in smokers; frequency of furcation involvement was higher than nonsmokers.

Conclusion: In conclusion, the results of this study showed that the prevalence and degree of furcation involvement deteriorated with increasing ages in molars and there were influences of localization of teeth, gender, smoking on the frequency and degree of furcation involvement.

 

ÖZET

Amaç: Periodontal hastalıklı çok köklü dişlerin furkasyon bölgesinin tutulumu sık rastlanan komplikasyonlardan birisidir. Bu çalışmada belirli yaş gruplarında furkasyon problemlerinin prevelansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaşları 30 ile 75 (ort: 45.2±9.73 yaş) arasında değişen 97 hastada toplam 609 molar dişin furkasyon tutulumları nabers sondu ve radyograflarıyla değerlendirilerek her dişe bir skor verildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 49’u kadın 48’i erkek olup sigara içen toplam birey sayısı 33’tü.

Bulgular: Her molar diş için furkasyon problemi görülme sıklığının ve derecesinin yaşla birlikte arttığı belirlendi. Mandibular molar dişlerin furkasyon tutulum derecelerinin ve sıklığının maksillar molar dişlere göre daha fazla olduğu tespit edildi. 1. ve 2. molarlara göre furkasyon problemi görülme sıklığının karşılaştırılmasıyla I. ve II. derece furkasyon problemlerinin 2. molarlarda, III. ve IV. derece furkasyon problemlerinin ise 1. molarlarda daha fazla olduğu belirlendi. Ayrıca erkeklerde kadınlara göre, sigara içenlerde ise içmeyenlere göre furkasyon problemlerinin daha fazla sıklıkta görüldüğü tespit edildi.

Sonuç: Molar dişlerde furkasyon problemlerinin görülme sıklığı ve derecesi yaşla birlikte artmaktadır. Dişin alt ya da üst çenede bulunmasının, 1. ya da 2. molar olmasının, cinsiyetin ve sigara kullanımının furkasyon problemlerinin görülme sıklığı üzerine etkili olduğu tespit edildi.

Anahtar kelimeler: Furkasyon problemleri, periodontitis


Keywords


Furcation problems; periodontitis

Full Text:

PDF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı