Çene kemiklerinin yeni tehlikesi: bisfosfonatlar

Selin Ergun, Pelin Guneri, Huseyin Koca
2.807 753

Abstract


Bisphosphonate compounds have been used for the improvement of the lives of cancer patients by reducing complications such as hypercalcemia. They are preferred to treat bone metastases of solid tumors such as breast, prostate and lung cancer, and also utilized in the management of lytic lesions of multiple myeloma. Intravenous administration of high doses of bisphosphonates for the management of benign conditions occasionally lead to the development of osteonecrosis of the jaws. In many cases lesions appear spontaneously, or following an infection or a dental extraction. At present, there is no definite treatment for this particular druginduced necrosis of bone except conservative debridement of bone lesions, oral antibiotics and local irrigations. It is important to recognize the clinical and radiographic features of the bisphosohonate osteonecrosis of the jaws in order to provide early diagnosis and to improve the care of these patients.

 

ÖZET

Bisfosfonat bileşikleri malignansiye bağlı olarak gelişen hiperkalseminin düzenlenmesinde ve ayrıca, meme, prostat ve akciğer kanserlerine bağlı tümörlerin ve multipl myelomaya bağlı metastatik lezyonların tedavisinde kanser hastalarının hayat kalitelerini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bisfosfonatların yüksek dozlarda intravenöz olarak uygulanmaları nedeniyle ilaca bağlı bir yan etki olarak çenelerde osteonekroz gelişebilmektedir. Lezyonlar kendiliğinden oluşabildiği gibi, bir enfeksiyon ve diş çekimi genellikle olayı hızlandırmaktadır. İlaca bağlı olarak gelişen bu özgün kemik nekrozu için henüz kesin bir tedavi bulunmamaktadır. Konservatif yaklaşım uygulanan vakalarda, kemiğin açığa çıkmış olduğu hastaların büyük bölümünde oral antibiyotikler, antienflamatuvarlar ve açık yara bölgesinin lokal irrigasyonu önerilmektedir. Bisfosfonat osteonekrozuna ait klinik ve radyografik özelliklerin iyi bilinmesi ve bu tür hastalarda klinik ve radyolojik belirtilerin değerlendirilmesi, erken tanı ve tedavi açısından da önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bisfosfonatlar, osteonekroz, metastaz, hiperkalsemi, çene


Keywords


Bisphosphonates; osteonecrosis; metastasis; hypercalcemia; jaw

Full Text:

Untitled
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı