Amelogenezis imperfektalı iki hastada estetik ve fonksiyonun sağlanması: olgu sunumu

Buket Ayna, Emrah Ayna, Nihal Hamamci, Sema Celenk, Behiye Bolgul
2.708 802

Abstract


Amelogenesis imperfecta is a rare hereditarycondition in which enamel structure without evidence of sistemic disorders. Amelogenesis imperfecta is a disorder, requiring treatment due to esthetical, functional and related psychosocial problems. This article represents, two patients reffered to our clinic suffering from amelogenezis imperfecta who overcame the esthetical, functional and psychosocial problems by receiving multidisciplinary team rehabilitation.

 

ÖZET

Amelogenezis imperfekta herhangi bir sistemik hastalık olmaksızın mine yapısında belirgin bozuklukla karakterize nadir görülen herediter bir anomalidir. Amelogenezis imperfekta estetik, fonksiyon ve buna bağlı psikososyal sorunlarla hastanın hekime başvurması sonucu tedavi ihtiyacı doğurmaktadır. Bu makalede, kliniğimize başvurmuş amelogenezis imperfektalı iki kardeşin multidisipliner tedavi yaklaşımı sonucu estetik, fonksiyonel ve psikososyal problemlerinin ortadan kaldırıldığı bir vaka raporu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Amelogenezis imperfekta, hipoplastik tip, protetik tedavi.


Keywords


Amelogenesis imperfecta; hypoplastic type; prostethic rehabilitation

Full Text:

Untitled
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı