Agresif tip maksillar santral dev hücreli granulomada konservatif tedavi yaklaşımı: 2 olgu sunumu

Isa Kara, Fatih Ozan, Serkan Polat
2.420 977

Abstract


The central giant cell granuloma (CGCG) is a common benign tumor which was first described by Jaffe to define a benign reactive intraosseos lesion usually located in the maxilla and mandible. This lesion is mainly located in the anterior mandible and has predilection to young women. Based on radiographic and clinical features, CGCGs exhibit a spectrum of behaviour ranging from non-aggressive to aggressive. The purpose of this article was to discuss the aggressive type maxillary central giant cell granulomas related to maxillary sinus and to assess its destruction and growth potential, and the response with surgical curettage treatment.

 

ÖZET

İlk kez Jaffe tarafından selim reaktif intraosseoz lezyon olarak tanımlanan santral dev hücreli granuloma genellikle maksilla ve mandibulada lokalize olan yaygın selim bir tümördür. Bu lezyon genellikle mandibulanın anterior bölgesinde lokalize olup bayanlarda görülme eğilimi daha sıktır. Radyografik ve klinik özellikleri esas alındığında bu lezyon agresif ve agresif olmayan tip olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu makalede maksillada meydana gelen, sinüs ile ilişkili agresif tip santral dev hücreli granulomaların büyüme potansiyelini, oluşturduğu destrüksiyonları ve cerrahi küretaj tedavisine karşı cevabını tartışmak amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Santral dev hücreli granüloma, agresif tip, maksilla


Keywords


Central giant cell granuloma; aggressive type; maxilla

Full Text:

Untitled
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı