Endodontik-periodontal kombine kemik içi defektlerin tedavisinde trombositten zengin fibrin membran ile otojen kemik greftinin kombine kullanımı: olgu sunumu

Mustafa Tunali, Hakan Ozdemir, Levent Pikdoken, Bahadir Gurbuzer, Selcuk Oruc
2.043 411

Abstract


Platelet-rich fibrin (PRF) is a new generation product of blood sourced material. Its major advantages are ease of preparation, and that blood contents are not changed by biochemical processing which reinforce the product’s autogenous nature. In our study, a 51 years-old male patient attending to our clinic with endodontic- periodontal intraosseous defect was treated with PRF membrane combined with autogenous bone graft in addition to endodontic treatment demonstrated successful results in hard and soft tissue healing.

ÖZET

Trombositten zengin fibrin (TZF), kan kaynaklı maddelerin yeni jenerasyon ürünüdür. Yönteminin kolaylığı ve elde edilirken içeriğinin herhangi bir biyokimyasal işlemle değiştirilmemiş olması TZF’nin önemli bir artısı olup bu avantajlar ürünün otojen özelliğini pekiştirirler. Çalışmamızda, kliniğimize başvuran 51 yaşındaki erkek hastanın endodontik-periodontal kemik içi defektinde endodontik tedavinin yanı sıra TZF membran ile otojen kemik greftin kombine olarak kullanılması sert ve yumuşak doku iyileşmelerinde başarılı sonuçlar sergilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Trombositten zengin fibrin (TZF), Otojen kemik grefti


Keywords


Platelet-rich fibrin (PRF); autogenous bone graft

Full Text:

Untitled
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı