Derin miller sınıf II dişeti çekilmelerin çift cerrahi yöntemle tedavisi: bir olgu sunumu

Mustafa Tunali, Tamer Ataoglu, Hakan Ozdemir
2.973 618

Abstract


Tissue trauma caused by traumatic toothbrushing is considered to be a dominating causative factor for the development of recessions, particularly in young individuals. Recessions resulting from improver toothbrushing techniques are often found at sites with clinically healthy gingiva and where the exposed root has a wedgeshaped defect, the surface of which is clean, smooth and polished. Free connective tissue graft combined with a double papilla flap surgery and semi-lunar coronally repositioned flap methods leads to a significantly favorable clinical improvement of treatment of deep Class II Miller gingival recession defects

 

ÖZET

Özellikle genç kişilerde, dişeti çekilmelerinin en önemli nedeni travmatik fırçalama sonucu oluşan doku hasarıdır. Yanlış fırçalama teknikleri sonucu oluşan çekilmeler genellikle klinik olarak sağlıklı dişeti bölgelerinde görülür. Dişeti çekilmesi sonucunda açıkta kalan kök yüzeyi ise temiz, düz ve parlaktır. Ayrıca kök yüzeyinde kama şeklinde defektler de göze çarpar. Serbest bağ dokusu grefti ile çift papil flep ve semi-lunar koronale pozisyone flep tekniklerinin birlikte kullanımı derin Miller Sınıf II dişeti çekilmelerinde klinik olarak olumlu sonuçlar vermektedir.


Keywords


Gingival recession; free connective tissue graft; double papilla flap; semi-lunar coronally repositioned flap

Full Text:

Untitled
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı